Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

SỐNG TRONG SỰ KHAO KHÁT
CỦA ĐỨC MẸ

 

1.

Được sống bên Đức Mẹ, tôi cảm nhận được rất rõ một tâm tình mạnh mẽ và sâu lắng thường xuyên nơi Đức Mẹ, đó là sự khao khát của Đức Mẹ.

2.

Nội dung khao khát của Đức Mẹ có thể tóm lược ở sự Đức Mẹ hết sức mong muốn các con cái Mẹ hãy tập trung đời sống đạo vào Chúa Giêsu, nhất là hãy tin vững vàng Đấng cứu độ là chính Chúa Giêsu.

3.

Từ nguồn khao khát đó, Mẹ kêu gọi các con cái Mẹ hãy sống liên đới mật thiết với Chúa Giêsu trong dòng lịch sử hiện nay.

4.

Xưa, tại Hang đá Belem, Chúa Giêsu giáng sinh trong thân phận một kẻ đầy yêu thương, gần gũi những kẻ khó nghèo.

Đức Mẹ đã đón các mục đồng và các nhà chiêm tinh một cách ân cần, rồi đưa họ đến với hài nhi Giêsu khó nghèo đó mà Mẹ tin là Đấng Cứu Thế.

Tại Nagiarét, Đức Mẹ cũng đã làm như vậy.

Nay, Đức Mẹ cũng mong muốn các con cái Mẹ hãy làm như Mẹ xưa. Tức là:

5.

Hãy coi sự đón tiếp ân cần những kẻ tìm Chúa Giêsu là một việc quan trọng của đời sống đạo.

6.

Hãy coi sự đưa người ta đến với Chúa Giêsu giáng sinh khó nghèo để cứu đời là một việc căn bản của đời sống đức tin.

7.

Nhất là hãy tin Chúa Giêsu khó nghèo sống yêu thương gần gũi giữa những kẻ nghèo khó chính là Đấng Cứu Độ.

8.

Chính vì niềm tin trên đây, Mẹ đã luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu yêu thương gần gũi những kẻ khổ đau.

Mẹ muốn các con cái Mẹ cũng hãy kết hợp chặt chẽ với Chúa Giêsu yêu thương, gần gũi những kẻ khổ đau, như Mẹ đã thực hiện.

9.

Đó là sự khao khát, mà Đức Mẹ chia sẻ cho tôi. Tôi có cảm tưởng là nhiều người cũng được Đức Mẹ chia sẻ sự khao khát đó như tôi, và còn hơn tôi.

10.

Sống trong sự khao khát đó, chúng tôi không thể không lo ngại cho sự hiệp nhất của Hội thánh hiện nay.

Bởi vì trong Hội thánh hiện nay đang xuất hiện nhiều hiện tượng mang hình thức những khao khát trái ngược với khao khát trên đây của Đức Mẹ.

11.

Thấy cảnh đó, chúng tôi rất xót xa, nhất là chúng tôi lo cho chính mình, biết đâu có lúc nào đó chính chúng tôi cũng lại bỏ những khao khát của Đức Mẹ, mà chuyển sang những khao khát khác ngược lại. Tôi xin Đức Mẹ thương cứu chúng tôi ngay tại bây giờ.

12.

Đức Mẹ khuyên chúng tôi hãy tỉnh thức và cầu nguyện thực nhiều, để được Chúa ban cho ơn biết phân định. Tình hình sẽ rất phức tạp. Phần tôi, tôi tin: Khi nhờ Đức Mẹ, mà tập trung đời sống đạo vào Chúa Giêsu, như Kinh thánh và Hội thánh dạy, thì đó là lựa chọn đúng.

13.

Muốn được như vậy, tôi thấy cần nơi chính chúng ta một sự canh tân thực sự. Canh tân chính mình, chứ không phải canh tân cơ sở và tổ chức, tuy cơ sở và tổ chức cũng cần canh tân trong mức độ của chúng.

14.

Sự canh tân này vừa là một sự hoán cải, vừa là một sự phát triển nội tâm.

15.

Riêng đối với những người có quyền chức trong đạo, thì canh tân quan trọng nhất chính là biết phục vụ như Chúa Giêsu, biết đem Tin mừng đến cho những kẻ khổ đau, những kẻ ngoài lề, những kẻ rốt hết.

16.

Đối với mọi tín hữu, điều phải canh tân thực sự lúc này hơn hết, đó là làm chứng cho lòng thương xót Chúa, bằng những việc cụ thể thường ngày, giúp đỡ những người xung quanh về phần xác lẫn phần hồn.

Trên đây là ý kiến của Đức Phanxicô (Sứ điệp mùa chay 2016).

17.

Đức Phanxicô còn tha thiết kêu gọi những người của Hội thánh hôm nay hãy gần gũi lại thực sự với những kẻ yếu đuối, có những hoàn cảnh khó khăn, và có những vết thương đớn đau trong mình.

Biết xót thương, đó là điều mà mọi người đễ hiểu nhất.

18.

Tới đây, tôi thấy vui, vì đã nói lên được phần nào sự khao khát mà Đức Mẹ chia sẻ cho tôi. Tôi coi sự khao khát đó là ơn gọi, mà tôi phải sống một cách trọn vẹn, trong mọi hoàn cảnh. Tôi thấy Chúa Thánh Thần đang đốt nóng lên sự khao khát của Đức Mẹ trong nhiều người tại Việt Nam hôm nay.

Xin hết lòng tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 02.11.2019