Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

TIN VÀO LỜI CHÚA

 

1.

Hiện nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ vẫn mang Chúa Giêsu đến thăm tôi. Như xưa Mẹ đã làm như vậy với bà Isave.

2.

Một dấu chỉ giúp tôi nhận ra điều đó là: Tôi, như bà Isave xưa, biết nhận ra: “Kẻ tin vào Lời Chúa hứa là kẻ có phúc

Phúc cho em, vì em tin Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa đã hứa với em” (Lc 1, 44).

Biết nhận ra như vậy, là do ơn Chúa Thánh Thần.

3.

Do vậy, tin vào Lời Chúa là thôi thúc thiết tha Đức Mẹ đang gửi vào hồn tôi.

Tin vào Lời Chúa đang trở thành hướng chỉ lối cho việc canh tân đời sống đạo của tôi.

4.

Lời Chúa thì bao la. Tôi yếu đuối, nên tôi bám vào những Lời Chúa đơn sơ căn bản, mà tôi đã được thấm nhuần từ nhỏ, đó là:

- Kinh Lạy Cha

- Kinh Kính mừng

- Kinh Sáng danh

- Kinh Truyền tin

- Kinh Tám mối phúc

Những kinh trên đây đều chứa đầy Lời Chúa.

5.

Có một ít nơi và trong một số trường hợp, người ta đã coi nhẹ những kinh đó, và thay vào đó là những kinh địa phương soạn thảo ra vì nhu cầu thời sự. Thế rồi thành quen. Hậu quả là Lời Chúa bị xuống cấp.

6.

Tôi thấy đã đến lúc cần tin vào Lời Chúa một cách mạnh mẽ hơn.

7.

Tin vào Lời Chúa một cách mạnh mẽ, theo tôi, là:

+ Hãy giảng Lời Chúa,

+ Hãy hát Lời Chúa,

+ Hãy cầu nguyện theo Lời Chúa,

+ Hãy quy tụ dưới Lời Chúa,

+ Hãy sống Lời Chúa.

8.

Lời Chúa hiện nay đang bị cắt nghĩa theo nhiều khuynh hướng khác nhau, kể cả khuynh hướng phá hoại đức tin và những gì là nền tảng đời sống Phúc âm. Thực tế đó khiến chúng ta phải rất tỉnh thức để phân định.

9.

Theo chỉ dẫn của các Đức Giáo Hoàng hiện đại, tỉnh thức về vấn đề phân định trong cắt nghĩa Lời Chúa là hãy dựa vào các đấng thánh và các vị đứng đầu Hội thánh toàn cầu.

10.

Riêng tôi, tôi được Đức Mẹ dẫn dắt một cách âu yếm để tin vào Lời Chúa. Khi tình hình càng trở nên phức tạp, khó khan, tăm tối, tôi càng cảm thấy Đức Mẹ giúp tôi tin vào Lời Chúa.

Tôi có cảm tưởng là chính Đức Mẹ chia sẻ cho tôi đức tin của Mẹ.

11.

Tôi rất yếu đuối, rất tội lỗi, nên được Mẹ thương cách riêng. Mẹ giúp tôi tin vào Lời Chúa, để trở về với Chúa. Trở về với Chúa là việc quan trọng tôi thực hiện hằng ngày, từng giờ, từng phút.

12.

Tôi trở về với Chúa, nhờ tin vào Lời Chúa ban cho niềm tin, sự phó thác và bình an, cho dù phải đau khổ và phấn đấu.

13.

Tôi trở về với Chúa, nhờ tin vào Lời Chúa giúp để xua đuổi Satan luôn tìm cách lôi kéo tôi xa Chúa bằng những lừa dối khoác áo đạo đức giả.

14.

Tôi trở về với Chúa, nhờ tin vào Lời Chúa là lương thực nuôi sống tôi trên mọi chặng đường đầy gian truân trắc trở đến từ nhiều phía.

15.

Tôi trở về với Chúa, nhờ tin vào Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường dẫn lối để tôi biết hiệp thông với Hội thánh Chúa trong yêu thương, khó nghèo và khiêm tốn tận tình.

16.

Tin vào Lời Chúa đó là những bước đi của tôi trên con đường trở về với Chúa. Thực vậy, tôi là người tội lỗi trở về với Chúa. Tôi trở về nhờ tin vào Lời Chúa.

17.

Do vậy, áp dụng Lời Chúa vào tình hình cụ thể của thế giới đầy phức tạp hiện nay, nhất là trong lĩnh vực chính trị thì tôi phải rất tế nhị. Tôi không đủ khả năng và thẩm quyền. Chính nhờ tin vào Lời Chúa, mà tôi nhận thức như vậy. Rất mong các môn đệ Chúa luôn có những lựa chọn khôn ngoan. Xin Đức Mẹ thương giúp các con cái Mẹ luôn biết khôn ngoan trong mọi chọn lựa.

18.

Riêng tôi, tôi lựa chọn theo thân phận con người yếu đuối. Xin mọi người thông cảm cho tôi. Càng ngày tôi càng them yếu đuối, càng cần đến lòng thương xót Chúa. Đức Mẹ đang giúp tôi tin vào các Lời Chúa hứa sẽ cứu mọi kẻ trở về với Chúa, trong đó có tôi.

Long Xuyên, ngày 25.11.2019