Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (12)          -2011-

  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

NHỮNG NGÀY GIÁP RANH,
TÂM SỰ VỚI ĐỨC MẸ MARIA

 

1.

Dù muốn dù không, tôi sống là sống với thời sự, sống trong lịch sử, sống nhờ hoàn cảnh.

Thời sự, lịch sử và hoàn cảnh cuối năm 2012 trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang diễn biến rất phức tạp.

Tính cách phức tạp ấy sẽ không ngừng lại, nhưng sẽ phát triển thêm vào đầu năm 2013. Hy vọng sớm có một kết thúc ngoạn mục, thiết tưởng đó chỉ là ảo tưởng.

Từ một cuối năm đầy những phức tạp, tôi đi vào một đầu năm sẽ đầy những khó khăn. Chuyến đi như thế, cho dù được tổ chức tưng bừng với nhiều lời cầu chúc tốt đẹp, cũng không che đậy được những lo âu trăn trở.

Cảm nhận trên đây là một hành lý tôi mang theo trong hành trình đi qua những ngày giáp ranh 2012-2013.

2.

Với một hành lý không mấy nhẹ nhàng như thế, tôi tâm sự với Đức Mẹ Maria: “Mẹ ơi, đời con sẽ ra sao giữa dòng thời gian cuồn cuộn những sóng ngầm sóng nổi?”.

Không ngần ngại, Mẹ Maria nhỏ nhẹ trong trái tim tôi, đại ý thế này: “Tình hình càng phức tạp, thì đời con càng phải có một hướng đi thực đạo đức vững vàng, để cuộc sống của con có thể mang lại hy vọng cho những người xung quanh, nhất là đem lại sự bình an cho chính bản thân con”.

Cũng với lời nhắn nhủ như trên, Mẹ Maria soi sáng cho tôi hiểu: Đạo đức vững vàng là điều quan trọng sẽ giúp tôi vượt qua được một giai đoạn

3.

Nhưng thế nào là đạo đức vững vàng? Tôi lại xin Đức Mẹ cho phép tôi hỏi Đức Mẹ câu đó.

Đức Mẹ lai dịu dàng trả lời tôi là: “Hãy vâng lời Chúa Giêsu dạy, mà trở thành cành nho gắn liền với cây nho là chính Chúa Giêsu” (x. Ga 15,1-5). Đột nhiên tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu khuyên về sự phải gặp gỡ Người, phải ở lại trong Người, phải sống mật thiết với Người, để nhờ vậy mà hiểu ý Người, mà có tâm tình như Người, mà bước theo Người.

Những chỉ dẫn trên đây của Đức Mẹ giúp tôi càng xác tín về sự tôi phải tập trung vào Chúa Giêsu.

Khi sự tập trung vào Chúa Giêsu trở thành một sự gặp gỡ sống động thường xuyên với Người, tôi dần dần thấy rõ Người là tình yêu Thiên Chúa cứu độ, giàu lòng thương xót.

4.

Thực vậy, Chúa Giêsu đến để cứu tôi. Tiên vàn, Chúa cứu tôi khỏi nhận thức chủ quan sai lầm cho mình là không cần phải được Chúa cứu.

Nhận thức chủ quan đó rất thường xảy ra ngay trong Hội Thánh tại Việt Nam, do tự đắc, tự mãn, tự hào dưới nhiều hình thức. Một phần bởi tính tự nhiên, một phần bởi trào lưu xã hội, một phần bởi quỷ địa ngục, một phần bởi cơ chế tôn giáo có nơi đã bị tha hoá. Chủ quan tự mãn có vẻ như một thứ ung thư khó trị đang phát triển mạnh trong Hội Thánh địa phương chúng ta.

Do vậy, để đón nhận ơn Chúa cứu độ, Chúa đòi tôi phải khiêm nhường, thực sự khiêm nhường, hết sức khiêm nhường.

5.

Phải nói ngay sự thực này: Khiêm nhường là điều không dễ chút nào. Người học cao, học nhiều về khiêm nhường trong các tài liệu là điều tốt, nhưng chưa chắc đã nhờ đó mà trở thành người khiêm nhường.

Người thực thi nhiều nghi thức, nhiều tuyên hứa về khiêm nhường là điều phải lẽ, nhưng cũng chắc gì đã nhờ vậy mà trở thành người khiêm tốn.

Người bị thất bại nhục nhã, bị mất mát cay đắng có thể tìm được một bài học tốt về sự mong manh của cuộc đời, nhưng chưa chắc đã nhờ đó mà trở thành người khiêm hạ.

6.

Vậy thế nào là khiêm nhường đích thực? Tôi xin Đức Mẹ cho tôi được biết điều đó.

Đức Mẹ không trả lời tôi trực tiếp, nhưng một cách gián tiếp, Đức Mẹ cho tôi nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu quỳ gối rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly (x. Ga 13,1-14).

Với gợi ý đó của Mẹ, tôi hiểu tôi cần phải bắt chước Chúa Giêsu, mà sống khiêm nhường, vì khiêm nhường là nét đặc biệt của Chúa Giêsu, như Người đã phán: “Hãy học với Ta, vì Ta hiền từ và khiêm nhường” (Mt 11,29). Bắt chước Chúa nhờ tập luyện và cầu nguyện suy gẫm.

Thực vậy, Chúa Giêsu rất khiêm nhường trong mọi việc.

Khiêm nhường trong mọi cho đi.
Khiêm nhường trong mọi cái nhìn.
Khiêm nhường trong mọi hy sinh.
Khiêm nhường trong mọi tha thứ.
Khiêm nhường trong mọi phục vụ.
Khiêm nhường trong mọi đón nhận.
Khiêm nhường trong mọi cảm tạ.
Khiêm nhường trong mọi thực thi ý Chúa Cha.

Tôi có cảm tưởng là Chúa cứu con người bằng tình yêu cứu độ của Người nặng về khiêm nhường, một sự khiêm nhường đồng nghĩa với sự quảng đại không bờ không biến.

7.

Sống lâu bên Mẹ Maria, tôi được Mẹ dần dần cho thấy: Mẹ cũng đã cộng tác với Chúa Giêsu, Con Mẹ, trong việc cứu chuộc loài người, bằng tình yêu nặng về khiêm nhường quảng đại.

Khi áp dụng tình yêu khiêm nhường quảng đại vào đời sống, Mẹ đã thực thi những việc cụ thể, mà mọi người đều thấy được, như:

Mẹ đã khiêm nhường và quảng đại tần tảo làm ăn kiếm sống như người người nghèo và giữa những người nghèo.

Mẹ đã khiêm nhường và quảng đại xây dựng những liên đới tốt với xóm làng bằng những việc phục vụ nhỏ bé âm thầm, vị tha.

Mẹ đã khiêm nhường và quảng đại đồng hành với đồng bào trong tình yêu Nước nồng nàn.

Mẹ đã khiêm nhường và quảng đại lắng nghe ý Chúa Cha và thực thi ý Chúa Cha trong mọi tình huống.

Đã từ lâu, Mẹ đã khiêm nhường và quảng đại trong tình yêu cứu độ dành cho tôi là kẻ tội lỗi, hèn hạ. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình rất cần được cứu độ.

8.

Tới đây, tôi hiểu được phần nào hướng đi mà đời sống của tôi cần phải nhận định rõ và chọn cho mình để bước vào Năm Mới, đó là hướng đạo đức vững vàng, được xây dựng trên nền tảng khiêm nhường, quảng đại, theo bước đi của Chúa Giêsu, với Đức Mẹ Maria.

Tôi cảm tạ Mẹ Maria đã giúp tôi xác tín điều này: Để cứu chỉ một người khỏi ách thống trị của sự ác cả phần xác lẫn phần hồn, tình yêu Chúa đã tự nguyện chịu biết bao hy sinh trong khiêm nhường quảng đại. Chứng tỏ cái giá của sự cứu độ là cao quý khôn lường.

Người môn đệ Chúa được cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa cũng phải bắt chước Chúa như vậy. Tình hình Việt Nam trong Năm Mới này sẽ tuỳ thuộc phần nào vào hướng đạo đức của chúng ta.

Với chia sẻ chân thành trên đây, tôi xin thân ái cầu chúc tất cả mọi người xa gần một Năm Mới tràn đầy ơn cứu độ.

Long Xuyên, ngày 27 tháng 12 năm 2012