Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (14) -2013-

 THAO THỨC (15) -2014-
 

THÁNG NĂM NĂM ẤY

 

1.

Hiện giờ, tôi đang sống những ngày đầu của tháng Năm năm 2014. Bầu khí hiện giờ là rất tưng bừng. Cả nước đều mừng.

Tôi vui niềm vui chung và cũng với niềm vui riêng. Riêng ở chỗ tôi kỷ niệm 39 năm thụ phong Giám mục.

2.

Được thụ phong đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo sắc chỉ của Toà Thánh, tôi mang trên mình một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là giúp cho giáo phận được sống đức tin một cách vững vàng trong tình hình mới.

Tình hình mới có nhiều vấn đề mới, nhiều thách đố mới, nhiều khó khăn mới. Hôm nay đã được 39 năm, đức tin ở đây không những vững vàng, mà còn phát triển tốt đẹp.

3.

Nhiều người hỏi tôi: được như hôm nay là nhờ đâu? Tôi xin chia sẻ vắn tắt và chân thành.

Đây là ơn đặc biệt Chúa ban. Rất nhiều người đã cộng tác vào ơn đó. Tôi chỉ góp phần rất nhỏ. Ở đây tôi xin tâm sư đơn sơ về phần đóng góp mọn hèn đó.

4.

Ngay từ những giây phút đầu tiên của những ngày đầu tiên của tháng Năm năm 1975, lúc tình hình đang diễn tiến phức tạp, và mọi người ở đây đang rất hoang mang sợ hãi, tôi đã nhìn Đức Mẹ Maria, như một trẻ thơ nhìn mẹ mình. Tôi nói đơn sơ với Đức Mẹ: “Mẹ ơi, xin Mẹ ở bên con. Con tin Mẹ thương con”. Rồi lúc nào, tôi cũng cầm chuỗi tràng hạt Mân côi. Hễ rảnh là đọc kinh Kính Mừng.

5.

Thực sự, Đức Mẹ luôn ở bên tôi. Lúc nào Đức Mẹ cũng nhắc cho tôi một lời vắn tắt: “Con hãy bước theo Đức Kitô”.

Vâng lời Mẹ, tôi nhìn Đức Kitô, tôi ngắm suy cuộc sống Đức Kitô, tôi cầu nguyện với Đức Kitô. Nhờ vậy trái tim tôi được đổi mới.

6.

Việc đổi mới được thực hiện mỗi ngày. Càng ngày tôi càng bước theo Chúa Giêsu trên đường yêu thương.

Yêu thương như Người yêu thương, để là dấu chỉ đích thực người môn đệ của Người (x. Ga 13,15).

Yêu thương trong Người, là Đấng đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta mến Người (x. Ga 4,9).

Yêu thương nhờ Người, là Đấng đã phó mạng sống mình vì chúng ta (x. Ga 2,20).

Yêu thương như vậy là sống hoà giải nhờ máu của thập giá Đức Kitô, Đấng đã là của lễ đền tội cho chúng ta (x. 1Ga 2,2).

7.

Bước theo Đức Kitô như vậy đã khởi đi từ đời sống nội tâm dạt dào yêu thương và bình an. Tuy nhiên, phải nói thực là những ngày đầu của tháng Năm năm 1975 đối với tôi là một thời gian phải lo âu. Tôi thấy từng đoàn người từ tỉnh trốn về vùng quê. Tôi thấy vô số người từ đất liền chạy ra biển để vượt biên. Lo âu của tôi là rất lớn. Tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ. Vâng lời Đức Mẹ, tôi quan tâm nhiều hơn đến đời sống nội tâm, theo gương Đức Mẹ.

Đời sống nội tâm của tôi lúc ấy được tăng cường một cách quyết liệt nhờ Phúc Âm và kinh Mân côi.

Qua Phúc Âm và kinh Mân Côi, tôi hiểu đời sống nội tâm phải rất mạnh về sự dứt lìa khỏi bất cứ những gì cản trở cho sự nên giống Đức Kitô. Tình hình lúc đó giúp tôi dứt lìa một cách thuận lợi. Tôi dứt lìa tất cả, chỉ tìm Chúa mà thôi.

8.

Thêm vào đó, đời sống nội tâm của tôi cũng được hỗ trợ bởi Công đồng Vatican II.

Qua Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng”, Công đồng dạy tôi bước theo Đức Kitô là phải phục vụ con người toàn thể, cả xác cả hồn, chứ không phải chỉ phần hồn mà thôi.

Một đặc điểm trong phục vụ này là Hội Thánh không phải chỉ cho đi, mang tới, mà còn phải biết tiếp đón, nhận lấy những gì tốt, mà thế gian có do Chúa ban cho. Hội Thánh nên nhấn mạnh đến những gì có thể liên kết nhân loại hơn là những gì gây chia rẽ nhân loại.

9.

Một đời sống nội tâm như thế là một mở ra. Nó có một cái nhìn mới. Nhìn mọi người với đôi mắt của Đức Kitô, Đấng “hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29), Đấng đến “không để kết án, nhưng để cứu độ” (Mt 9,13). Một đời sống nội tâm như thế đã giúp tôi phục vụ Quê Hương Việt Nam với niềm vui và hy vọng.

10.

Hôm nay, nhìn lại chặng đường 39 năm sau biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, tôi vui mừng nhận thấy sự bước theo Đức Kitô theo gương Đức Mẹ đang đem lại cho tôi hạnh phúc được thuộc về Chúa và đang đi về với Chúa, trên con đường yêu thương phục vụ.

Hạnh phúc này đang làm cho tôi trở nên bé nhỏ.

Bé nhỏ, vì nhận thấy Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã làm bao nhiêu việc lạ lùng quá sức hiểu biết của tôi. Người đã đổi sự dữ thành sự lành. Người đã làm cho tôi tìm được sự lành ngay trong sự dữ.

Tôi cũng cảm thấy mình chẳng đáng gì, so với bao người tốt đã góp phần vào ơn Chúa trong chặng đường lịch sử vừa qua.

Tôi càng nhận thấy mình bé nhỏ, vì nhận thức mình đã có nhiều yếu đuối, nhưng đứng vững được là nhờ Hội Thánh của Người.

11.

Hôm nay, nhìn về tháng Năm 39 năm về trước, tôi thấy hạnh phúc tôi hưởng hôm nay phải rất tỉnh thức, bởi vì hoà bình không phải chỉ là không có chiến tranh, mà còn phải xây dựng trên đạo đức. Thế mà đạo đức xem ra đang xuống dốc. Nơi nhiều môn đệ Đức Kitô tại Việt Nam hôm nay, đời sống nội tâm, bước theo Đức Kitô, sống dứt lìa không còn là giá trị ưu tiên.

Lịch sử cho thấy, cái tốt truyền thống trong đạo ngoài đời có thể biến chất nếu không tỉnh thức phấn đấu chống các phong trào xấu do các tà thần khơi dậy trong các tâm hồn.

Vì thế, hôm nay nhìn về tháng Năm năm 1975, tôi thấy một bài học quý giá cho rất nhiều người đã được viết ra bằng bao hy sinh. Nhưng mới chỉ sau 39 năm, bài học đó xem ra đã bắt đầu nhường chỗ cho những hào hứng mới về hưởng thụ, tục hoá, tìm hư danh do trào lưu vật chất chủ động.

Tôi thực sự lo ngại. Xin hãy tỉnh thức.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi.

Long Xuyên, ngày 2 tháng 05 năm 2014