Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (14) -2013-

 THAO THỨC (15) -2014-
 

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

THOÁNG NHÌN VỀ
GIÁO DỤC TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG

 

1.

Tình yêu Quê Hương Việt Nam là một sức sống tha thiết mãnh liệt trong tôi. Nó được tôi cảm nghiệm như một chuỗi dài những thao thức, những tỉnh thức và những thổn thức về Quê Hương và cho dân tộc.

Hôm nay, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, tôi nhớ về những môi trường lớn đã rèn luyện tình yêu Quê Hương trong tôi.

2.

Môi trường gia đình họ hàng, với những bà con gần xa, đã chuyển vào tôi những tình cảm thiêng liêng tha thiết, những kỷ niệm gắn bó như lòng biết ơn, tâm tình trọng kính vâng phục các vị cao tuổi, thói quen chia sẻ và phục vụ tình nghĩa. Tôi yêu thương môi trường đó.

3.

Môi trường thiên nhiên, với những con sông nhất định, những cánh đồng nhất định, những rặng núi nhất định, những bầu trời nhất định, đã như một ngôi nhà, ấp ủ đời tôi, để tôi dàn trải trong đó những kỷ niệm riêng tư. Tôi yêu những môi trường đó.

4.

Môi trường văn hóa, với nếp sống trung thực cần cù, với những liên đới vừa có lý vừa có tình, với những gì là chân thiện mỹ lành mạnh,đã giúp tôi phấn đấu và phân định. Tôi yêu những môi trường đó.

5.

Môi trường tôn giáo, với những tiếng chuông chùa, nhà thờ, thánh thất, với những tiếng vang của những buổi đọc kinh trong các gia đình. đặc biệt là trong các đám tang, với những miếu thờ to nhỏ rải rác trên các đoạn đường quê, nhất là với những niềm tin, đã cho tôi thấy sự hiện diện của Đấng thiêng liêng giữa lòng dân tộc.

6.

Bốn môi trường trên đây đã đào sâu trong tôi những dòng sức sống thiêng liêng, chi phối trong tôi mọi suy tư, mọi tính toán, tất cả như đều đổ về một ước vọng, đó là bình an cho Quê Hương, hạnh phúc cho dân tộc. Do vậy, môi trường giáo dục cũng là một loại nhà giáo đáng kính yêu.

7.

Yêu thương đòi hỏi phải có trách nhiệm. Trách nhiệm của tình yêu Quê Hương đòi tôi phải sáng suốt. Bởi vì, Quê Hương tôi luôn có những chuyển biến. Có chuyển biến thấy trước được. Có chuyển biến rất bất ngờ. Thí dụ sự phân hóa giàu nghèo có chỗ thấy trước và chấp nhận được, có chỗ quá bất ngờ không chấp nhận được. Vì thế, mà trách nhiệm tỉnh thức là trách nhiệm rất quan trọng.

8.

Tỉnh thức, để thấy được hoàn cảnh mới với những phức tạp mới.

Tỉnh thức, để biết suy nghĩ vấn đề mới bằng những ánh sáng mới, một phần do đức tin, một phần do chuyên môn.

Tỉnh thức, để có những bàn hỏi tốt với những người có khả năng về trình độ, về đạo đức, về kinh nghiệm, về chuyên môn.

Tỉnh thức, để cầu nguyện với Chúa, với tinh thần đức tin và với ánh sáng của Công đồng Vatican, và thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 1980.

Một thoáng nhớ về tình yêu Quê Hương đang giúp tôi để ý nhiều hơn đến đạo đức, dù trong đời sống cá nhân, dù trong đời sống xã hội. Đạo đức mà tôi để ý nhiều chính là những giá trị thiêng liêng, dưới cái nhìn của Đấng thiêng liêng.

9.

Hiện nay, đạo đức đang xuống dốc, nên tình yêu Quê Hương đòi tôi phải chấn chỉnh đạo đức một cách cụ thể và quyết liệt, ưu tiên ngay nơi chính bản thân tôi.

Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2014