Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (14) -2013-

 THAO THỨC (15) -2014-
 

HAI HÌNH ẢNH SỐNG ĐỘNG
CỦA THÁNH GIOAN TIỀN HÔ

 

1.

Tôi đang vui sướng nhìn thấy hình ảnh sống động của thánh Gioan Tiền Hô nơi hai Đức Giáo Hoàng hiện nay sống ở Vatican.

Đặc điểm của thánh Gioan Tiền Hô là dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Đặc điểm ấy đang hiện lên rực sáng nơi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thánh Cha Bênêđictô. Mỗi đấng dọn đường cho Chúa một cách riêng biệt.

2.

Đức Phanxicô dọn đường cho Chúa bằng những việc cải cách. Cải cách lối sống, cải cách giáo triều, cải cách hàng giám mục. Cải cách của Ngài phải nói là rất rõ và rất mạnh. Ở đây, chỉ xin trích một ít dòng Ngài đã nói với Hội Đồng Giám Mục Ý khoá 65 năm ngoái: “Sống với Chúa là thước đo sự phục vụ Giáo Hội của chúng ta, nó diễn tả lòng sẵn sàng để vâng phục, để hạ mình và để tận hiến”... Chúng ta phải là dấu chỉ sự hiện diện của hành động Chúa phục sinh... Vì thế phải có một sự tỉnh thức thiêng liêng, thiếu nó, thì chủ chiên, trước hết là giám mục sẽ nguội lạnh, vô tâm, quên lãng và trở thành vô cảm, bị lôi cuốn theo viễn tượng chức quyền, tiền bạc và thoả hiệp với tinh thần thế tục. Những cái đó làm họ trở nên lười biếng, thành một thứ công chức, một nha lại của nhà nước, chỉ biết lo cho bản thân, cho tổ chức và các cơ cấu, thay vì lo cho lợi ích đích thực của dân Chúa... Xin cho Giáo Hội trở thành một Giáo Hội cầu nguyện và sám hối”.

Cải cách của Đức Phanxicô hiện đang tiếp diễn mạnh mẽ ở nhiều lãnh vực của Giáo Hội, Ngài đáng gọi là một Gioan Tiền Hô thế kỷ XXI.

3.

Còn Đức Bênêđictô thì đang dọn đường cho Chúa bằng đời sống khiêm nhường, cầu nguyện và từ bỏ. Nhìn sự từ nhiệm của Ngài và đời sống cầu nguyện hiện nay của Ngài, tôi như được đọc lại lời thánh Phaolô xưa: “Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang trong mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự chết của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2 Cr 4,7-11).

4.

Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì sự từ nhiệm của Đức Bênêđictô và đời sống ẩn dật hiện nay của Ngài đang đánh động lương tâm tôi rất nhiều. Từ đó, tôi nghĩ rằng: đánh động được lương tâm cũng là một cách dọn đường cho Chúa.

Tôi rất sợ một điều là lương tâm trở nên chai đá. Nhiều người cũng chia sẻ với tôi về nguy cơ “xơ cứng” của lương tâm đang có chiều hướng phát triển tại Việt Nam hiện nay. Vì thế, nhìn Đức Bênêđictô âm thầm cầu nguyện trong sự từ bỏ thẳm sâu, mà thấy lòng mình trở về nội tâm hơn, tôi cho Ngài chính là Đấng đang dọn đường cho Chúa một cách hữu hiệu.

5.

Hai Đức Thánh Cha truyền sang tôi lửa mến Chúa là lửa xưa đã đốt lòng thánh Gioan Tiền Hô.

Để lửa này sẽ tồn tại và phát triển trong tôi, để dọn đường cho Chúa, tôi phải làm gì? Tôi xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt tôi. Chúa Thánh Thần cho tôi biết là luôn luôn tôi nên coi mọi sự tôi có và làm mới chỉ là bước đầu. Tôi phải cầu nguyện và chiêm ngắm nhiều trước Chúa Giêsu, để Người trở thành thân mật với tôi, và tôi trở thành gần gũi với Người.

6.

Thêm vào đó, tôi phải gặp Chúa Giêsu nơi những người khác, nhất là nơi những kẻ nghèo khó, bệnh tật, cô đơn. Những liên hệ trực tiếp với những người xung quanh, khi có Chúa trong tâm tình chân thành, cũng nảy sinh được nhiều sinh lực thiêng liêng, có sức dọn đường cho Chúa.

7.

Nói gì thì nói, tôi phải khiêm tốn thú nhận rằng: Tôi được như hôm nay cũng là nhờ rất nhiều yếu tố giúp tôi sửa mình để đón Chúa. Những yếu tố đó thuộc nhiều loại, như cộng đoàn, các bí tích, những con người, những biến cố... Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa.

8.

Nhưng với tư cách là giám mục, tôi nhận thức mình có bổn phận phải đề cao gương của các Đức Giáo Hoàng, những vị đã và đang sửa đường cho Chúa bằng nhiều cách.

Tôi có cảm tưởng là hai Đức Giáo Hoàng hiện nay luôn rất cần cho Hội Thánh, và cũng sẽ rất cần cho nhau. Bởi vì tương lai sẽ có những thử thách lớn.

9.

Lạy thánh Gioan Baotixita, xưa Ngài đã sửa đường cho Chúa, không phải chỉ bằng những lời giảng, mà còn bằng tất cả đời sống cầu nguyện, chiêm niệm, hãm mình, với biết bao nhọc nhằn đau khổ.

Nay, cũng có nhiều người đang bước theo Ngài mà sửa đường cho Chúa trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Xin Ngài thương cầu nguyện cách riêng cho họ.

Long Xuyên, ngày 13.6.2014.