Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ ĐANG KHÓC,
ĐÓ LÀ SỨ ĐIỆP MÀ
CHÚA GỬI ĐẾN HỘI THÁNH HÔM NAY

 

 

1.

Đức Mẹ khóc, để đồng hành với những người hôm nay đang khóc.

2.

Đức Mẹ khóc, vì thấy nhiều đau đớn khủng khiếp sắp xảy ra cho nhân loại.

3.

Đức Mẹ khóc, vì thấy nhiều người nhìn Mẹ khóc mà vẫn dửng dưng.

4.

Riêng tôi, Đức Mẹ khóc đang là một chuỗi những kỷ niệm đầy nước mắt.

5.

Tôi nhớ lại, xưa lúc Đức Mẹ đang khóc dưới chân Chúa bị đóng đinh, thì Chúa trao tôi cho Đức Mẹ, để Mẹ nhận tôi làm con của Mẹ.

6.

Tôi nhớ lại, trong đời tôi, rất nhiều lần, khi tôi gặp cảnh khốn khó khổ đau, thì Đức Mẹ đến với tôi dưới hình ảnh người Mẹ khóc. Mẹ bảo tôi hãy trao cho Mẹ mọi khổ đau của tôi.

7.

Tôi nhớ lại, rất nhiều lần, tôi nhận ra khổ đau lớn nhất của tôi, chính là những tội lỗi của tôi. Tôi gửi khổ đau lớn nhất đó cho Mẹ. Mẹ đã khóc và giúp tôi ăn năn sám hối.

Sám hối, mà Mẹ giúp tôi được tôi cảm nhận như một an ủi dịu dàng.

8.

Rất nhiều lần, tôi nhận ra gánh nặng của tôi, chính là sự yếu đuối của tôi… Tôi gửi Mẹ gánh nặng đó, và Mẹ giúp tôi vững tin vào Chúa.

9.

Thực vậy, tôi luôn tin vào Chúa, bất cứ lúc nào, tôi cũng nhìn lên Chúa, kêu cầu Chúa.

Tôi tin tôi thuộc về Chúa, tôi tin tôi là con của Chúa, tôi tin tôi được Chúa cứu độ, được Chúa tha thứ.

10.

Tôi tin Chúa là sự sống có sức lau khô nước mắt của tôi.

11.

Đọc Phúc âm, tôi thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu đã khóc. Đức Mẹ cũng khóc. Như vậy, khóc là một sự cảm thông quí giá, mang giá trị cứu độ.

12.

Hơn nữa, khóc là một sức mạnh rất lớn giúp cho nhiều người gần lại với nhau.

13.

Như thế, khóc không luôn là một sự kiện bi quan, mà rất nhiều khi là một sự kiện báo hiệu cho nhiều sự tốt lành.

14.

Như vậy, không biết khóc mới là vô phúc. Còn biết khóc lại là có phúc.

15.

Tôi tin tôi sẽ có phúc, nếu lúc này tôi đến với Đức Mẹ Sầu Bi, để suy gẫm về những sự đau đớn của Đức Mẹ.

Đức Mẹ sầu bi đang an ủi tôi rất nhiều.

Long Xuyên, ngày 05.03.2022