Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN
ĐẦU NĂM MỚI

 

 

1.

Năm mới này được Chúa báo trước sẽ là thời gian có nhiều gian nan khốn khó.

Nhưng chính trong cảnh gian nan khốn khó ấy, Chúa sẽ cứu những ai đón nhận tình yêu thương xót Chúa.

2.

Thế nào là đón nhận tình yêu thương xót Chúa?

Thưa là theo gương thánh Giuse, góp phần của mình vào việc kiến tạo nơi mình ở thành một gia đình yêu thương.

Gia đình yêu thương có Chúa ở cùng. Gia đình yêu thương có Đức Mẹ chăm sóc. Tình yêu của Đức Mẹ và của Chúa là rất thiêng liêng, luôn kêu gọi được đón nhận.

3.

Những ai được kể là đón nhận tình yêu Đức Mẹ và tình yêu Chúa?

Thưa là những ai yêu thương kẻ khác với sự tha thứ, với những chia sẻ, với những phục vụ, với những hy sinh, quên mình.

4.

Họ là những kẻ góp phần xây dựng nơi mình ở thành tổ ấm được tình yêu Chúa ấp ủ, được tình thương của Đức Mẹ nâng niu.

5.

Họ cũng là những kẻ tha thiết muốn mọi người được về thiên đàng, bên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, hưởng hạnh phúc vô cùng trong cõi sống vô biên.

6.

Như vậy, thái độ của chúng ta đối với những người khác sẽ là một điều kiện để đón Chúa.

Mà để có thái độ tốt đối với người khác, chúng ta rất cần có ơn Chúa. Nghĩa là chúng ta cần cầu nguyện.

7.

Gia đình tốt là gia đình cầu nguyện. Gia đình tốt là gia đình biết lo cho những người khác.

Mọi người trong gia đình đều có trách nhiệm như thế.

Nhưng, người có trách nhiệm quan trong hơn thiết tưởng chính là người đứng đầu gia đình.

8.

Người giữ vai gia trưởng trong đạo, ngoài đời hiện nay có ảnh hưởng rất lớn cho thế giới hôm nay.

9.

Gia trưởng khôn ngoan sẽ cứu được cả gia đình, dù gia đình là một nước, một giáo phận, một đơn vị nhỏ.

10.

Gia trưởng thiếu đạo đức, thiếu khôn ngoan có thể lái cả gia đình xuống vực thẳm, cho dù gia đình là cả một châu lục, một Hội thánh địa phương.

11.

Gia trưởng đang có vai trò rất quan trọng, nếu lại thiếu khiêm nhường, trao mình cho ác quỉ Satan chăm sóc, thì không những gia trưởng sẽ bị hại, mà cả gia đình cũng sẽ bị vạ lây.

12.

Chính vì thế mà vấn đề gia trưởng đang là vấn đề gây nhức nhối cho bao người hiện nay.

13.

Nếu người gia trưởng được gia đình tín nhiệm, thì đó là bình an và hạnh phúc.

14.

Nếu gia trưởng bị gia đình mình chống đối hoặc nghi ngờ, thì đó là những sóng ngầm nguy hiểm cho cả gia đình, nhất là khi tình hình bùng nổ những bất ngờ gây biến động.

15.

Lúc này, chẳng ai dám chắc chắn sự gì sẽ xảy ra cho năm mới. Nhưng năm mới vẫn đem lại hy vọng cho những ai tin cậy ở Chúa.

16.

Hy vọng trong tình hình có nhiều thất vọng, đó là điều Chúa sẽ làm trong tâm hồn khiêm nhường sám hối.

17.

Với tinh thần khiêm nhường thống hối, chúng ta đấm ngực mình, chứ không đấm ngực kẻ khác.

18.

Với tinh thần khiêm nhường thống hối, chúng ta phó thác sự yếu đuối của chúng ta cho Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót.

19.

Với tinh thần khiêm nhường thống hối, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho những ai yếu đuối dưới mọi hình thức.

20.

Với tinh thần khiêm nhường thống hối, chúng ta cảm tạ Chúa đã xót thương chúng ta, và xin Chúa tiếp tục thương xót chúng ta.

21.

Và như vậy, những ngày đầu năm nay, chúng ta nhìn lên Chúa hơn là nhìn vào bất cứ đâu để tìm điểm tựa bền vững.

22.

Riêng tôi, hay âm thầm cùng với Đức Mẹ và thánh Giuse, dâng lên Chúa những tâm tình phó thác, như bài ca gợi ý sau đây:

Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.”
(Ca tình tri âm, Lm. Kim Long)

Long Xuyên, ngày 15.01.2021