Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

LỜI TÔI XIN NÓI
BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI,
ĐÓ LÀ:
“CHÚA ĐÃ CỨU TÔI
BẰNG SỰ TRAO TÔI CHO ĐỨC MẸ”

 

 

1.

Càng ngày tôi càng khao khát hạnh phúc. Khao khát đó là thao thức nội tâm sâu thẳm. Tôi dâng lên Chúa thao thức đó của tôi. Tôi tin thao thức đó là do Chúa ban cho tôi.

2.

Bằng nhiều cách, Chúa cho tôi thấy con đường dẫn tôi đến hạnh phúc đích thực. Đó là đến với Chúa.

Khi tôi đến với Chúa, thì cũng là nhớ Chúa.

3.

Chúa dạy tôi mấy điều sau đây: “Hãy tin Chúa là Đấng Cứu con”.

4.

Chúa cứu con bằng sự Chúa trao phó con cho Đức Mẹ Maria.

5.

+ Hãy dâng mình cho Đức Mẹ.

+ Hãy đón Đức Mẹ vào tâm hồn mình.

6.

Tôi thực hiện những việc Chúa dạy trên đây trong đời sống, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.

7.

Tôi dâng cuộc đời tôi chìm sâu vào lòng Đức Mẹ.

Tôi có cảm nhận rằng: Tôi sống như sự sống của Đức Mẹ.

Đức Mẹ sống bên tôi.

Đức Mẹ sống trong tôi.

8.

Đức Mẹ dẫn đưa tôi đi qua những chặng đường trắc trở, nhờ Mẹ động viên các con của Mẹ không ngơi, thuộc mọi lĩnh vực.

9.

Đức Mẹ dẫn dắt tôi một cách rất dịu dàng, mà mạnh mẽ.

10.

Để rồi tôi hiểu Đức Mẹ ban cho tôi những ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho Mẹ.

11.

Như ơn sức mạnh, ơn an ủi, ơn cầu nguyện, ơn tiên tri.

12.

Có một số ơn, mà Chúa Thánh Thần nhấn mạnh, như ơn sám hối, ơn biết bắt đầu lại. Ơn đổi mới mình hằng ngày.

13.

Đổi mới chính mình mỗi ngày, bằng sự sống mới, đó là điều Chúa Thánh Thần đã và đang dạy tôi.

14.

Sống như vậy, tôi thấy hạnh phúc.

15.

Hằng ngày, Chúa nuôi dưỡng tôi như thế.

16.

Đúng là Chúa đã cứu tôi, bằng những gì là tốt nhất.

17.

Do vậy, đời tôi sẽ là bài ca ngợi khen Chúa.

Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.
Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.
Và mãi mãi con nhớ công ơn Người…

Long Xuyên, ngày 10.02.2022