Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

HÃY KHIÊM TỐN
VỮNG TIN VÀO CHÚA

 ĐÓ LÀ LỜI ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI
DỊP LỄ KÍNH ĐỨC TỔNG LÃNH MICAE

 

1.

Tôi vẫn quan niệm Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là nhân vật đầy sức mạnh. Do vậy, nhân lễ Kính Ngài, tôi xin Đức Mẹ ban cho tôi quà của Đức Tổng Micae.

Tôi đã nhận được.

2.

Quà mà Ngài ban cho tôi thực quí giá, đó là sức mạnh vững tin vào Chúa.

Cho dù gặp thử thách đến đâu, mà vẫn vững tin chỉ Chúa Giê-su là Đấng cứu độ, chỉ Đức Giê-su Ki-tô là Tin Mừng cứu độ của tôi.

3.

Đức Giê-su Ki-tô cứu tôi không bằng những hình thức mắng trách, dọa nạt, nhưng bằng những hình thức dịu dàng mà mạnh mẽ.

4.

Chúa dùng niềm vui quấn lấy tôi, để kéo tôi ra khỏi vực sâu tội lỗi.

5.

Tôi cảm nhận mình vừa được cứu, vừa được tha thứ.

6.

Thú thực là có nhiều lúc tôi rất đau buồn, sợ hãi. Nhưng chính những lúc như thế, tôi nhận được sức mạnh để vững tin vào Chúa.

7.

Trong lúc gian nan khốn khó, mà vững tin vào Chúa, đó là sự thực tôi đang được thấy nơi tôi và nơi nhiều người xung quanh tôi.

8.

Đức Mẹ cho tôi biết, thử thách sẽ còn nhiều. Do vậy, các con của Mẹ rất cần có sức mạnh, để vững tin vào Chúa, để luôn trung thành với Chúa.

9.

Hãy cầu xin Chúa sức mạnh đó, thì Chúa sẽ ban cho.

10.

Nghĩa là phải khiêm nhường cầu nguyện. Đức Mẹ nhắc cho tôi nhớ lại lời thánh Phê-rô đã nhắn nhủ: “Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

11.

Sống khiêm nhường, đó là một sức mạnh thiêng liêng quí giá, mà chúng ta cần cầu chúc cho nhau.

12.

Nếu tôi không lầm, thì hình như tại Việt Nam chúng ta không có những bài thánh ca, ca tụng sự khiêm nhường. Nhận thức được điều đó, chính là khiêm nhường.

13.

Nhưng tôi đã lầm, vì tuy không có những bài ca ca tụng sự khiêm nhường, nhưng vẫn có những cuộc đời sống làm chứng cho sự khiêm nhường.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa.

Long Xuyên, ngày 29.09.2022