Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

VẤN ĐỀ CHIA SẺ

 

 

1.

Đức Mẹ khuyên dạy tôi: Con sẽ là con người hạnh phúc, khi con cùng với Mẹ chia sẻ đau khổ và hy vọng của những người khác.

2.

Cùng với lời khuyên dạy trên đây của Mẹ, Mẹ cho tôi nhớ lại hạnh phúc của tôi, khi tôi được người khác chia sẻ đau khổ và hy vọng của tôi.

3.

Thực vậy, có nhiều trường hợp, tôi quằn quại, vật vã, với những đau khổ cả phần xác, lẫn phần hồn.

4.

Tôi chỉ biết cầu nguyện: “Đức Mẹ gửi đến tôi những tấm lòng chia sẻ”.

5.

Họ chia sẻ bằng nhiều cách. Cách nào cũng đậm đà yêu thương. Tôi cảm nhận được một cách dễ dàng. Tôi tin đó là do Chúa.

6.

Đang khi đó, quỷ Satan ra sức quậy phá. Nó gửi đến tôi những người chia sẻ giả dối.

7.

Dấu chỉ chắc chắn nhất để nhận ra những kẻ ma quỷ dùng để hại tôi, đó là họ tìm thủ lợi và thất tín.

8.

Thế là có chia sẻ tốt và có chia sẻ không tốt.

9.

Do vậy, chia sẻ lúc này đang trở thành một vấn đề rất phức tạp.

10.

Trước một tình hình càng ngày càng phúc tạp hiện nay, Đức Mẹ khuyên dạy tôi nhớ lời Chúa Giêsu hay nhắc đi nhắc lại trong Phúc âm, đó là “Hãy cầu nguyện và tỉnh thức”.

11.

Riêng tôi, tôi tỉnh thức và cầu nguyện bằng tinh thần luôn hiệp nhất với Hội Thánh Chúa.

12.

Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi được thuộc về Hội Thánh Chúa.

13.

+ Tôi tự hào vì là người Việt Nam.

+ Tôi tự hào vì tôi thuộc về Hội Thánh Chúa.

14.

+ Có những lúc tôi đi sai, thì Đức Mẹ đã thương cứu tôi, dẫn tôi trở về con đường thánh ý Chúa.

+ Tôi được Mẹ chia sẻ cho nhiều an ủi và hy vọng.

Xin hết lòng cảm tạ Mẹ.

15.

"Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ !..."

Long Xuyên, ngày 20.08.2022