Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

CẦU NGUYỆN
VỚI CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI

 

 

1.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình quá mệt mỏi, yếu đuối. Tôi xin Đức Mẹ thương giúp tôi cầu nguyện cách nào cho thích hợp với tình trạng đó của tôi. Tình trạng đó được tôi gọi là túng nghèo, thiếu thốn về đàng thiêng liêng.

2.

Đức Mẹ thương dạy tôi thế này:

Đơn giản nhất là con hãy cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt Mân côi.

3.

Khi lần chuỗi tràng hạt Mân côi, con hãy cùng với Mẹ ca tụng Chúa và cảm tạ Chúa đã làm nhiều sự lạ lùng cho Mẹ.

4.

Rồi, con cũng hãy ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã làm cho con bao điều lạ lùng.

5.

Điều lạ lùng nhất là Chúa đã cho con có một người Mẹ tuyệt vời, đó là chính Mẹ đây.

6.

Tôi đã cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi như Mẹ dạy trên đây. Kết quả là tôi đã nhận được rất nhiều ơn quí giá.

7.

Trước hết, tôi cảm thấy mình trở thành bài ca ngợi khen Chúa. Xưa, Đức Mẹ đã hát lên bài Magnificat, “Linh hồn tôi tung hô Chúa…”. Nay, tôi cũng được Mẹ chia sẻ cho tâm tình ca ngợi Chúa, phần nào đó, phần đó rất tuyệt vời.

8.

Đến đây, tôi cũng nhận ra Chúa đã và đang làm nhiều sự lạ lùng nơi nhiều người khác.

9.

Có những người trước đây bị tôi tưởng là không tốt. Nhưng nhờ chuỗi tràng hạt Mân côi, tôi được Đức Mẹ cho biết họ là những người đang được Chúa dùng để làm chứng về nhiều sự lạ lùng Chúa đang thực hiện trong lịch sử cứu độ lúc này.

10.

Riêng tôi, lúc này tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi, một cách đơn sơ như trẻ nhỏ.

11.

Đức Mẹ nhắc cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Nếu các con không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 18,2)

12.

Tôi lần chuỗi Mân côi, mà luôn một mực vững tin vào Chúa, vào Đức Mẹ, đó là cách làm cho tôi trở nên như trẻ nhỏ, mà Chúa muốn.

13.

Một lần nữa, tôi cảm tạ Mẹ đã dạy tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi.

Chuỗi Mân côi đang cứu tôi, đang dẫn dắt tôi về Thiên Đàng với Chúa là Cha của tôi.

Long Xuyên, ngày 10.09.2022