Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

NHÂN LỄ KÍNH THÁNH SỬ LUCA
ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI
HÃY NOI GƯƠNG MẸ MÀ ĐÓN NHẬN CHÚA
VÀO TÂM HỒN MÌNH

 

 

1.

Hôm nay là Lễ kính Thánh sử Luca (18.05), tôi khao khát muốn được Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì, để noi gương Mẹ, theo Thánh sử Luca.

Đức Mẹ thương dạy trả lời tôi thế này:

Con hãy đọc Tin Mừng Thánh sử Luca. Trong đó, Mẹ đề cao sự Mẹ đón Chúa vào tâm hồn Mẹ.

2.

Chúa đến với Mẹ qua thiên sứ Gabriel.

3.

Chúa đến với Mẹ qua tiên tri Simeon và bà Anna.

4.

Chúa Thánh Thần mở lòng Mẹ đón rước Chúa với lòng cảm tạ, Mẹ đã hát Kinh Magnificat.

Linh hồn tôi tung hô Chúa
Lòng trí tôi mừng vui vời vợi
Trong Đấng cứu chuộc tôi
Chúa đã dủ thương đến phận hèn nữ tỳ của Chúa
…”

5.

Vì vậy, đến muôn đời, tôi sẽ được khen là kẻ có phúc.

6.

Hãy đón Chúa vào tâm hồn mình đã là điều Mẹ tha thiết khuyên tôi lúc này.

7.

Khi tôi lo đón Chúa vào tâm hồn tôi, thì Chúa đã cho tôi thấy một cảnh báo nghiêm trọng, mà thánh Luca đã ghi lại:

Nếu được mọi sự ở thế gian này, mà mất linh hồn mình thì nào được ích gì” (Lc 9 25)

8.

Mất linh hồn mình, đó mới là một thiệt hại khủng khiếp.

9.

Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới những giây phút tôi được có Chúa ở cùng tôi. Tôi sung sướng tín thác mình cho Chúa.

10.

Đức Mẹ hay nhắc cho tôi hãy cùng với Mẹ, mà cầu nguyện:

Giữ gìn con, Chúa ơi
Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm.
Trong cánh tay Ngài, hồn con vui sướng
…”

11.

Thế là hôm nay Thánh Luca đang dạy tôi rất nhiều điều đầy niềm vui, tràn trề hy vọng.

12.

Tôi sung sướng được Chúa ban rất nhiều ơn, trong ngày lễ Thánh sử Luca. Thánh sử Luca rất gần gũi với Đức Mẹ.

Long Xuyên, ngày 18.10.2022