Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

DỊP SANG NĂM MỚI,
ĐỨC MẸ DẠY TÔI
HÃY ĐÓN NHẬN SỰ SỐNG MỚI
DO CHÚA TRAO BAN

 

 

1.

Sắp bước sang năm mới, 2022, lòng tôi rộn ràng, cầu mong cho mình và cho những người thân nhiều điều tốt đẹp.

2.

Tôi cầu xin Đức Mẹ ban quà năm mới. Đức Mẹ âu yếm khuyên tôi: “Năm mới, con hãy đón nhận sự sống mới do Chúa trao ban”.

3.

Tôi hỏi Đức Mẹ, sự sống mới mà Mẹ nói đó, là thế nào? Đức Mẹ trả lời tôi rất rõ: “Đó là con hãy sống mật thiết với Chúa. + Hãy gặp gỡ Chúa nhiều hơn. + Hãy lắng nghe Chúa nhiều hơn. + Hãy ở lại bên Chúa nhiều hơn.

4.

Nhờ vậy, Con sẽ biết phục vụ Hội Thánh tốt hơn. Con sẽ biết yêu Tổ quốc tích cực hơn. Con sẽ biết lo cho người nghèo cụ thể hơn.”

5.

Mẹ còn quả quyết: “Hơn nữa, sự sống mới sẽ đem lại cho con nhiều sức mạnh, giúp con vượt qua được những gian lao thử thách”.

6.

Bởi vì năm mới có thể sẽ có những thử thách đau đớn, giống như những thử thách, mà xưa tiên tri Simeon đã nói cho Đức Mẹ, ngày Mẹ dâng con trong đền thờ: “Còn chính Bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2, 35).

7.

Như vậy, sự sống mới đòi tôi phải tỉnh thức nhiều, và phải chiến đấu nhiều với chính mình.

8.

Thú thực là tôi rất yếu trong lĩnh vực tỉnh thức và phấn đấu với chính mình. Nên tôi chỉ biết cậy trông vào Đức Mẹ.

9.

Tôi thấy Mẹ lo cho tôi còn hơn là chính tôi lo cho tôi.

10.

Mẹ lo cho tôi bằng một tình yêu riêng tư rất rõ. Mẹ thương tôi như thương mọi người khác. Mẹ còn thương tôi với những riêng tư, mà chỉ một mình tôi cảm nhận được.

11.

Chính lúc này, tôi đang đón nhận sự sống mới tràn vào hồn tôi, một sự sống, mà tôi tin chắc là từ Chúa trao ban cho tôi do lòng thương xót Chúa, chứ không do công phúc nào của tôi.

12.

Tôi tha thiết cầu xin Chúa ban cho mọi người được hạnh phúc đón nhận sự sống mới.

13.

Đừng bỏ lỡ cơ hội Chúa đang sẵn sàng trao ban.

Long Xuyên, ngày 29.12.2021