Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

CHỊ THÁNH TERESA NHẮC LẠI
ĐIỀU CĂN BẢN NHẤT

 ĐÓ LÀ
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT

 

1.

Hôm nay là lễ Kính thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-su.

Tôi xin Đức Mẹ cho tôi biết Chúa muốn dùng Thánh nữ Teresa để dạy con cái Chúa điều gì.

2.

Đức Mẹ trả lời: Chúa dùng Teresa để nhắc nhở một điều quan trọng, đó là: Thiên Chúa là Tình yêu thương xót

3.

+ Điều đó, Chúa Giê-su đã loan báo.
+ Thánh Gioan Tông đồ đã quả quyết.
+ Thánh Phao-lô đã ca tụng.
+ Nhiều vị Thánh qua các thời đại đã nói lên.

4.

Thánh nữ Teresa thì nói lên điều đó một cách hết sức đơn giản.

Qua cuốn Truyện Một Tâm Hồn, chị viết theo lệnh Bề trên, Teresa cho thấy luôn sống với Chúa một cách mật thiết.

5.

+ Chị luôn phó thác mình cho Chúa.

6.

+ Chị làm gì đều làm vì yêu mến.

7.

+ Chị dùng tình yêu thương xót Chúa như nghị lực để sống giờ phút gian nan.

8.

+ Chị dùng tình yêu thương xót Chúa, để lôi kéo các linh hồn.

9.

Cuộc sống của chị tóm tắt là: Tất cả đều do Tình yêu thương xót Chúa.

Tất cả đời tôi là làm chứng cho Tình yêu thương xót Chúa.

10.

Cuộc sống như thế của chị Thánh Teresa đã lan tỏa trong nhiều người, trong đó có tôi.

11.

Chúa là Tình yêu thương xót đốt lên trong tôi một sự khao khát Chúa.

12.

Khao khát đó đã được Kinh Thánh diễn tả nhiều cách như: Con nai khát tìm suối nước; Như người lính gác mong chờ rạng đông.

13.

Riêng tôi, sự khao khát Chúa được thể hiện ở sự tôi hay nhìn vào Chúa Giê-su ngự trong phép Thánh Thể. Tôi rước lễ cách thiêng liêng.

14.

Do vậy, cuộc sống của tôi trở nên đơn sơ.

15.

Hiện giờ tôi đang còn giữ một chút tóc của chị Thánh Teresa. Mẹ Bề Trên dòng Lisieux đã tặng tôi từ lâu lắm rồi.

16.

Nhìn chút tóc đó, tôi hiểu là tôi nên làm những việc lành nhỏ lặng thầm.

Long Xuyên, ngày 1.10.2022