Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2012-
 

TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN
Gửi Báo Công giáo và Dân tộc

 

Mỗi lần viết cho Công giáo và Dân tộc, tôi thường lui vào nội tâm tôi.

Ở đó, tôi thấy những khuôn mặt không tên hỏi thăm nhau, những tư tưởng gặp gỡ nhau, những tình cảm trao tặng nhau.

Tất cả đều như đợi chờ.

Họ đợi chờ những liên đới có tính cách gắn kết và cởi mở.

Họ đợi chờ những niềm tin đáng tin có sức cứu độ.

Họ đợi chờ những tình yêu có khả năng thăng tiến con người.

Trong cõi nội tâm, tôi cũng thường gặp những người bị hạn chế bởi nhiều giới hạn, về mặt sức khoẻ, về mặt kinh tế, về mặt văn hoá, vv... Nhưng nét chung của họ là biết phấn đấu.

Họ là những chứng nhân của những liên đới đòi nhiều hy sinh.

Họ là những chứng nhân của những niềm tin đòi nhiều dấn thân.

Họ là những chứng nhân của những tình yêu đòi nhiều trung tín.

Những người chờ đợi và những người phấn đấu là một số nhỏ. Con số có giới hạn gồm những người có giới hạn.

Tôi chia sẻ với họ, để cùng đợi chờ và để cùng phấn đấu. Những đợi chờ ấy và những phấn đấu ấy luôn trong bầu khí đức Tin, gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô.

Sang năm mới này, tôi sẽ gặp nhiều giới hạn mới, do tuổi tác và bệnh tật. Tuy sao, tôi vẫn coi những người đợi chờ và phấn đấu là những người bạn thân yêu, sẽ giúp tôi đi tới giới hạn sau cùng. Tôi tin họ luôn là động lực phong phú giúp rất nhiều cho Hội Thánh và Tổ Quốc Việt Nam dấu yêu.

Với suy nghĩ trên đây, tôi cầu chúc mọi độc giả của báo Công giáo và Dân tộc luôn là những chứng nhân của những đợi chờ tốt và của những phấn đấu tốt.

Tôi cầu chúc báo Công giáo và Dân tộc, tuy có nhiều giới hạn, vẫn sẽ gặp thêm được nhiều hy vọng mới, khi mở ra về hướng đợi chờ và phấn đấu.

Xin Đức Mẹ Maria thương giúp chúng ta biết đón nhận tình yêu phục vụ của Chúa, để mọi chờ đợi và phấn đấu của chúng ta luôn được hợp theo thánh ý Chúa.

Thân ái

+ GB. Bùi Tuần

Long Xuyên, ngày 18 tháng 1 năm 2011