Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2012-
 

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO

 

 1.

Phúc Âm cho thấy: Thánh Gioan Tiền Hô là người Chúa chọn một cách đặc biệt. Ngài được thánh hoá ngay từ trong lòng mẹ, dịp Đức Mẹ đi thăm viếng Bà Elisabét.

Tuy đã là thánh, Ngài vẫn được Chúa đào tạo. Ngay thời niên thiếu, Ngài đã được đào tạo trong gia đình. Gia đình Ngài đạo đức, cha mẹ thánh thiện, khá giả và có địa vị. Ngài được ấp ủ trong bầu khí ấm áp về mọi mặt.

Nhưng sau một thời gian, Ngài lại được Chúa đưa vào hoang địa. Cuộc đào tạo trong hoang địa khác hẳn cuộc đào tạo trong gia đình.

 2.

Trong hoang địa, về mặt vật chất, Ngài phải nếm cảnh thiếu thốn cùng cực. Phải tự lo kiếm sống, phải tự lo bảo vệ trước những thay đổi của thời tiết, nhất là trước những đe doạ của thú rừng. Về mặt tôn giáo, Ngài càng thấy thiếu thốn. Không có nhà thờ, không có tư tế, không có thánh lễ, không có trường lớp, không có cộng đoàn.

Trong bầu khí hoang vắng thẳm sâu đó, Ngài được Chúa đào tạo để nên người thờ phượng Chúa trong tinh thần và trong chân lý, để chính mình trở thành đền thờ, để chính mình trở thành của lễ. Ngài phải khiêm tốn cầu nguyện lắng nghe Chúa thường xuyên.

Trong hoàn cảnh hoang vu đáng sợ đó, Ngài cảm thấy mình rất mong manh, chẳng có gì để nương tựa, chỉ còn biết trông cậy phó thác nơi lòng thương xót Chúa mà thôi.

Trong hoang địa mênh mông đó, Ngài cảm thấy sự hoang tàn nội tâm do tội lỗi là đáng sợ nhất nơi con người. Sự sợ hãi đó cho Ngài thấy con người phải đi vào cửa hẹp, để trở về với Chúa.

Trong cảnh hoang vu cô đơn đó, Ngài cảm thấy xác thịt và ma quỷ tấn công Ngài dữ dội. Ngài đã chỉ thắng chúng nhờ tỉnh thức cầu nguyện, ăn chay và dựa vào Lời Chúa.

Trong hoang địa thiếu thốn mọi sự, Ngài nhận ra sự vinh quang của Chúa không phải là những hoạt động này nọ, mà chính là sống vâng phục thánh ý Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong cảnh hoang vu cô đơn, Ngài cảm nhận được giá trị của sự nhận lãnh và sự cho đi. Để rồi, khi trở về cộng đoàn, Ngài sẽ phục vụ với tất cả lòng khiêm tốn yêu thương.

 3.

Sau cuộc đào tạo trong hoang địa, Thánh Gioan Tiền Hô xác tín: Cuộc đào tạo được kết quả tốt là nhờ Chúa Thánh Thần. Ngài cũng phải cộng tác vào bằng tất cả sự vâng phục thành kính.

Thời gian đào tạo trong hoang địa khá dài. Kết quả là Thánh Gioan Tiền Hô trở nên trưởng thành, ở sự Ngài có chiều kích siêu nhiên toả sáng, và có dấu ấn Thánh Thần sâu đậm.

 4.

Tới đây, chúng ta cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã đào tạo Thánh Gioan Tiền Hô. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì Chúa cũng đã và đang đào tạo chúng ta.

Kinh nghiệm cho thấy: Hội Thánh Việt Nam nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng cũng được Chúa đào tạo bằng hai con đường tương tự như nơi Thánh Gioan Tiền Hô. Một là các thứ bầu khí gia đình, hai là một vài bầu khí hoang địa.

Riêng những người được Chúa sai đi như Thánh Gioan Tiền Hô thường được Chúa đào tạo kỹ hơn bằng con đường hoang địa với nhiều thử thách.

Tỉnh thức và khiêm tốn nhận ra lòng Chúa xót thương khi Chúa đào tạo ta bằng con đường hoang địa đớn đau, đó là thái độ tu đức quan trọng Chúa đợi chờ nơi mỗi người chúng ta.

Hội Thánh Việt Nam hôm nay cũng đang được kêu mời suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đào tạo.

 5.

Vấn đề đào tạo trong Hội Thánh Việt Nam hiện nay đang trở thành cấp bách, vì nhiều lý do. Như ảnh hưởng đang lên của phong trào tục hoá, hưởng thụ và duy lợi. Nhiều người đang bị lôi cuốn vào lối sống đạo hình thức bên ngoài. Lời Chúa xem ra cũng đang bị tương-đối-hoá ở nhiều nơi. Thêm vào đó là trào lưu phân hoá và cục bộ. Thử thách, thách thức về đức tin hiện nay vừa nhiều vừa mạnh hơn trước.

Trong tình hình như thế đang xuất hiện nhiều xu hướng không lành mạnh, như mỗi người tự chọn cách sống đạo theo sở thích riêng, hoặc mạnh đâu theo đó, chứ không thực sự dựa trên Lời Chúa.

Sống đạo như thế sẽ dần dần đi xa Phúc Âm, nhất là hiện nay Satan và lực lượng hoả ngục của nó lại đang rất lộng hành. Chúng đang lợi dụng lối sống đạo đó để làm suy yếu Hội Thánh Chúa.

Những diễn biến phúc tạp trên đây thực đáng lo ngại. Chắc chắn Hội Thánh chúng ta sẽ vững vàng tồn tại và phát triển. Bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng cũng chắc chắn là Chúa sẽ thanh luyện chúng ta theo cách đào tạo của Người, trong đó có hoang địa, hoang tàn, hoang vu, hoang vắng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Lạy Chúa, vì lời cầu bầu của Thánh Gioan Baotixita, xin giúp chúng con biết cộng tác vào việc Chúa đào tạo chúng con. Trong trường hợp nếu Chúa dẫn chúng con vào hoang địa nào đó để đào tạo, thì xin Chúa thương ban ơn giúp chúng con biết nói lời xin vâng với tất cả lòng tin cậy phó thác nơi lòng xót thương vô cùng của Chúa.

Long Xuyên, ngày 10 tháng 6 năm 2011