Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

CHÚT TÂM TÌNH
NHÂN KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC

 

1.

Ngày 02.7.2013 này, tôi được 58 tuổi Linh mục. Kỷ niệm thụ phong linh mục thúc giục tôi tỏ bày tấm lòng biết ơn đối với Chúa.

Tôi biết ơn Chúa, nhất là vì suốt 58 năm qua, Chúa luôn ở trong tôi và luôn ở trong cuộc đời của tôi. Tôi nhận ra hồng ân đó, nhờ những dấu ấn ghi trên đời tôi.

Thực vậy, Chúa đã ban cho tôi vô vàn ơn, tôi chỉ xin được nhắc qua mấy ơn sau đây.

2.

Tôi nhận thấy rất rõ, tôi chỉ là kẻ tội lỗi, yếu hèn. Tôi mang trong mình tội riêng của mình, thêm vào đó là tội chung của những tập thể và những cơ chế mà tôi là thành phần.

Tôi rất cần được cứu.

3.

Tôi cảm thấy rất rõ những khổ đau của phần đông đồng bào tôi. Họ khổ, tôi cũng khổ. Họ đau, tôi cũng đau. Có thể tôi còn khổ đau hơn họ, vì tôi thấy họ không nhận thức đủ những nguy hiểm đang vây hãm họ, và những khống chế đang đẩy họ vào hố diệt vong.

Họ rất cần được cứu.

4.

Tôi cảm thấy rất rõ những sai lầm của Hội Thánh về mặt cơ chế và về mặt nhân loại trong nhiều thành phần. Những sai lầm đó nhiều khi đã trở thành khuôn cứng nhắc, cản sự đổi mới của Chúa.

Hội Thánh rất cần được cứu.

5.

Tôi tin chắc chắn điều này: Đấng cứu độ chính là Chúa Giêsu, Người cứu bằng tình yêu của Người. Một tình yêu chấp nhận hoà mình vào thân phận khổ đau của những người đau khổ nhất. Một tình yêu tha thứ. Một tình yêu hy sinh, hiến dâng chính mình chịu mọi nhục nhã đớn đau, để đền tội thay, để cứu chuộc nhân loại.

6.

Tôi tin vững vàng: Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta, nhưng chúng ta cần phải đón nhận ơn Người cứu chuộc.

Chúng ta đón nhận được ơn Chúa cứu chuộc, nhờ tin ở Người và bước theo Người.

7.

Bước theo Chúa Giêsu, tôi thấy 58 năm qua, Chúa đã dạy tôi không những bằng Kinh Thánh và gương các thánh, mà còn dạy tôi qua các biến cố xảy ra cho riêng tôi, nhất là xảy ra cho Quê Hương Việt Nam, và cho Hội Thánh trên Quê Hương của tôi.

Quá nhiều biến cố chứng minh những gì không xây dựng trên Lời Chúa đều đã sụp đổ tan tành.

Quá nhiều biến cố đã chứng minh những ai không đón nhận tình yêu Chúa đều đã sa vào lưới của Satan độc ác.

8.

Bước theo Chúa Giêsu, tôi thấy tôi không tránh được nhiều quãng đời khó khăn hiểm trở. Nhưng Chúa vẫn bên cạnh tôi, như Người đã bên cạnh hai môn đệ Chúa trên đường Emmau (x. Lc 24,13-35).

9.

Bước theo Chúa Giêsu, tôi thấy tôi thực sự được bình an và tự do, khi tôi theo gương Người, mà tha thứ. “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ lầm không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

10.

Bước theo Chúa Giêsu, tôi thấy tôi thực sự được hiện diện giữa những người bị loại trừ, khi tôi giống như Người, bị đóng đinh giữa hai phạm nhân bị án tử hình (x. Lc, 23,33).

11.

Bước theo Chúa Giêsu, tôi thấy Chúa chỉ muốn tôi lo mến Chúa hết lòng, và yêu thương mọi người, như Chúa yêu thương, rồi phó thác mình cho Chúa “Lạy Cha, con xin phó thác mình con trong tay Cha” (Lc 23,46). Chứ mến Chúa và thương người, mà lại khôn khéo quy chiếu mọi việc mình làm về việc lên chức, giữ chức, bảo vệ quyền lợi cho mình, thì đúng là trái tim đã chết từ lâu rồi.

12.

Bước theo Chúa Giêsu, tôi thấy lịch sử Đất Nước tôi và lịch sử Hội Thánh trên Đất Nước tôi, tuy dù có những bóng tối, nhưng vẫn có những luồng sáng hy vọng.

Bởi vì vẫn có những người biết nhận ra sự cần thiết phải đổi mới bản thân và cơ chế. Đổi mới dựa trên nền tảng tình yêu. Đổi mới với sự trở về những giá trị thiêng liêng. Đổi mới bằng những việc bắt đầu và bắt đầu lại. Đổi mới nhất là bằng sự chấp nhận mầu nhiệm thánh giá: Qua thánh giá mới có Phục Sinh.

13.

Hôm nay, nhìn lại 58 năm bước theo Chúa Giêsu, tôi thấy tôi mắc nợ với Chúa, mắc nợ với Quê Hương của tôi, mắc nợ với Hội Thánh của tôi, mắc nợ với biết bao ân nhân xa gần.

Có những nợ sẽ chẳng bao giờ trả đủ. Đó là nợ tình thương. Nhưng chính vì không bao giờ sẽ trả đủ, nên càng thêm gắn bó. Gắn bó ở đời này và ở đời sau. Trong thinh lặng lắng nghe. Trong thinh lặng cầu nguyện. Trong thinh lặng hiến dâng.

Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2013