Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

ĐÔI CHÚT TÂM TÌNH
TRƯỚC LỜI KÊU GỌI KHẨN CẤP
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

 

Đức Thánh Cha vừa mới kêu gọi toàn thể Hội Thánh cầu nguyện và giữ chay, để xin Chúa thương đến tình hình rất nguy hiểm đang đe doạ trực tiếp Syria, và gián tiếp đến khu vực và cả thế giới.

Đọc xong lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tôi thấy chắc chắn chúng ta phải đáp ứng một cách cụ thể và quảng đại.

Thế nào là cụ thể và quảng đại?

Dựa theo những lời Đức Thánh Cha bây giờ và khi còn là Hồng Y, tôi xin làm những việc sau đây:

Việc thứ nhất là sám hối.

Trong bài giảng ngày thứ tư, lễ Tro, 13.02.2013, Đức Hồng Y Bergoglio đã nhấn mạnh đến việc sám hối trong Mùa Chay. Sám hối chủ yếu là sửa mình một cách chân thành và sâu sắc. Điều cần sửa mình ưu tiên là những gì nghịch với đức ái. Ngài trích lời thánh Chrysotônô: “Nếu con ăn chay cả ngày, con ngủ trên nền đất cứng, ăn tro, và thở than liên tục, nhưng nếu con không làm điều gì tốt cho những người khác, thì con cũng chẳng làm gì gọi được là lớn lao”.

Có lần, Đức Thánh Cha đưa ra thí dụ một người đang sắp chết đuối giữa dòng nước chảy, mình thấy mà không tìm cách cứu họ một cách cấp tốc, thì có lỗi. Thái độ dửng dưng, làm ngơ, tránh né trước cảnh hiện nay bao người sắp chết đuối giữa dòng đời là khá phổ thông.

Là người Kitô hữu, tôi phải sám hối về những thái độ như thế, nếu xét mình mà thấy mình lỗi phạm.

Việc thứ hai là cầu nguyện.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần đã nhấn mạnh đến việc nhận biết mình tội lỗi, những khi cầu nguyện. Mình tội lỗi, mà được Chúa cứu, đó là vinh quang của người kitô hữu.

Đức Thánh Cha khuyên chúng ta, khi cầu nguyện, không những nên nhìn vào tội lỗi của mình để sám hối, mà còn phải tránh kể tội người khác để kết án họ. Nếu không, người cầu nguyện dễ trở nên kiêu căng và thiếu bác ái. (Bài giảng thánh lễ tại nhà thờ Chánh toà, ngày 24.09.2011)

Tình hình hiện nay là rất nguy hiểm. Nếu mỗi người chúng ta làm được một chút việc lành như vừa gợi ý theo Đức Thánh Cha, thì một chút việc làm đó sẽ được Chúa kể như một đóng góp cho hoà bình.

Hoà bình cũng đang rất cần cho chính quê hương Việt Nam chúng ta, đặc biệt cho chính bản thân mỗi người chúng ta.

Long Xuyên, ngày 4 tháng 9 năm 2013