Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

LỜI CẦU CỦA NGƯỜI ĐAU KHỔ

 

Lạy Chúa, lạy Chúa của con, sao Chúa nỡ bỏ con” (Mc 15,34).

Lạy Chúa, con đang bị đóng đinh vào thánh giá. Những chiếc đinh là những phiền muộn, những lo sợ, những ray rứt của con.

Phiền muộn của con là thấy mình mắc nợ quá nhiều với Chúa, với Hội Thánh, với những người khổ đau, với đồng bào và Tổ Quốc của con. Nợ nhiều mà không sao trả nổi.

Phiền muộn của con còn là thấy nhiều người cũng như con, đôi khi trước cảnh rên xiết và hấp hối của bao người, không những đã dửng dưng, mà còn thiếu tế nhị, đôi khi còn độc ác với họ.

Lo âu của con là sợ mình có phần nào trách nhiệm trong tình hình đạo đức sa sút hiện nay.

Lo sợ của con cũng còn là thấy bao người có trách nhiệm xem ra không biết lo trước những tai hoạ sắp đổ xuống trên nhân loại, trên Hội Thánh và trên Quê Hương Việt Nam này.

Ray rứt của con là thấy mình vẫn chưa yêu thương như Chúa yêu thương.

Ray rứt của con cũng còn là thấy mình bất lực, không cứu được những người Chúa đã trao cho con.

Thánh giá của con là chính cuộc đời phức tạp của con, là chính thân phận yếu đuối của con. Thánh giá của con được ghép vào thánh giá Chúa Giêsu.

Bị đóng đinh vào thánh giá, con mới nếm được thế nào là đau đớn. Cảm được thực tế đau khổ là một hồng ân, để con biết hiệp thông với Chúa Cứu Thế trong vườn Cây Dầu, và trên Núi Sọ. Nhất là để con biết tế nhị và cảm thương với những người đau khổ.

Con cảm tạ Chúa vì ơn cao quý đó.

Bị đóng đinh vào thánh giá, con mới hiểu cầu nguyện trong cơn thử thách là hết sức cần thiết. Con cảm tạ Chúa đã giúp con cầu nguyện trong tình trạng tối tăm khổ đau này, nhất là khi tối tăm và khổ đau lại đang tràn sâu vào tuổi già mệt mỏi và bệnh nạn.

Con cảm tạ Chúa, nhất là vì nhờ đau khổ mà con đã gặp được Chúa.

Con càng cảm tạ Chúa, vì nhờ ơn Chúa, con biết phó thác mình con trong tay Chúa.

Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).

Con phó thác mình con. Con cũng phó thác những người thuộc về con. Con cũng phó thác Hội Thánh dấu yêu và Quê Hương yêu quý của con. Con cũng xin phó thác những người đau khổ và yếu đuối như con.

Con tin ở Chúa, vì Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Con sẽ về với Chúa, trong niềm xác tín qua thánh giá sẽ là Phục Sinh.

Lạy Chúa là Cha của con.

Long Xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2013