Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

LÀM CHỨNG
CHO TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT CHÚA

 

1.

Cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi đời tôi đã khá dài. Trải qua 87 năm tuổi đời, trong đó có 58 năm tuổi giáo sĩ, chuyến đi cuộc sống của tôi đã được gặp nhiều chứng nhân của tình yêu thương xót Chúa. Có thể nói là qua họ, nhờ họ, tôi đã cảm nhận được là Chúa thương tôi, Chúa đến với tôi, Chúa ở bên tôi, Chúa cứu tôi.

Họ làm chứng cho Chúa, rất ít bằng lời nói, nhưng chủ yếu là bằng thái độ và việc làm cụ thể. Như đối với tôi, họ quan tâm, họ ân cần, họ tiếp nhận, họ ủi an giúp đỡ, khi thấy tôi khốn khổ.

2.

Bên họ, tôi cảm thấy một cái gì thiêng liêng. Rất nhiều khi, điều thiêng liêng ấy dẫn đưa tôi đến một Đấng linh thiêng. Tôi thấy Chúa ở trong họ.

Những chứng nhân như thế thường là những người có điều kiện để cứu giúp tôi. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là họ có cái tâm giàu lửa yêu thương.

3.

Bên cạnh những chứng nhân loại đó, lại có những chứng nhân loại khác. Họ là những người nghèo khổ, tội lỗi, nhưng rất khiêm nhường, vững tin vào Chúa. Họ đến với tôi với thân phận khốn cùng. Họ đánh thức lương tâm tôi. Họ gợi ý cho tôi thấy tôi có khả năng cứu giúp họ. Tôi nhận thấy có một cái gì linh thiêng ở chính thái độ của họ. Dần dần điều linh thiêng ấy dẫn tôi đến với Đấng linh thiêng. Tôi tin Chúa ở trong họ. Chúa nói với tôi là: Bất cứ sự gì tốt lành tôi làm cho người nghèo khổ tội lỗi ấy đều được Chúa kể như là tôi làm cho chính Chúa.

Như vậy, một cách nào đó, họ là chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Họ đến thúc giục tôi: Hãy mau mau cứu khổ cho người đau khổ, vì Chúa đang đợi chờ ở họ. Như vậy, những người đau khổ ấy đến với tôi đã mang theo một cái tâm đầy lửa hy vọng.

4.

Những cái tâm mang lửa yêu thương, cũng như những cái tâm mang lửa hy vọng có chung điều này là: Họ để ý đến những việc cụ thể. Làm chứng cho Chúa bằng việc làm ân cần, mau mắn, vị tha. Rất xa kiểu bác ái lý thuyết, bác ái phong trào, bác ái khẩu hiệu.

Cụ thể thường là những việc nhỏ, âm thầm, mà đặc tính là bớt đi những gì là vì mình, mà thêm mãi những gì là vì Chúa và vì tha nhân.

5.

Kinh nghiệm chuyến đi đời tôi cho thấy: Những cái tâm đầy lửa yêu thương và lửa hy vọng của các chứng nhân lòng thương xót Chúa đã là những quán trọ tình thương cần thiết cho nhiều hoàn cảnh của bất cứ ai. Quán trọ dù chỉ cho một chốc lát. Đôi khi, họ đã cho tôi mượn chính trái tim họ, để tôi đi qua như một con đường tắt, hầu tới được một quãng đời cần thiết, để về với Chúa.

6.

Xưa, trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã được một thiên thần Chúa Cha sai đến, để an ủi Người (x. Lc 22,43). Nay, trong chuyến đi cuộc đời, gặp quãng tối tăm đau khổ, tôi cũng được Chúa sai những người nào đó, để ủi an tôi. Họ là nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Tôi xin cảm tạ Chúa hết lòng.

7.

Xưa, trên đường vác thánh giá lên Núi Sọ, Chúa Giêsu đã được ông Simon đưa vai ra vác đỡ thánh giá cho Người (x. Mt 27,32). Nay, trong chuyến đi cuộc đời, cũng có những chặng đường vác thánh giá, tôi đã được những người như ông Simon ghé vai vác đỡ thánh giá cho tôi. Họ là những nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa.

8.

Xưa, trên Núi Sọ, khi bị đóng đinh treo trên thánh giá, Chúa Giêsu đã được Mẹ Maria và một nhóm nhỏ đứng dưới chân thánh giá, để chia sẻ nỗi đau nhục nhã, cô đơn của Chúa (x. Ga 19,25). Nay, trong chuyến đi cuộc đời, có lúc tôi cũng như bị đóng đinh treo lên thập giá. Lúc ấy, tôi cũng được một nhóm nhỏ nào đó can đảm đứng kề bên, để chia sẻ nỗi cực hình của tôi. Họ là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vô vàn.

9.

Những chứng nhân này đã làm những việc rất cụ thể. Không theo nghi thức nào. Không theo khuôn khổ nào. Không theo tính toán của áp lực dư luận nào. Việc họ làm chỉ là yêu thương do niềm tin. Họ tin rằng việc họ làm là việc tốt, hợp đạo làm người, hợp đạo truyền thống.

Thực sự, những chứng nhân ấy củng cố rất nhiều niềm tin của tôi đối với Chúa trong cơn thử thách.

10.

Hôm nay, nhìn lại chuyến đi đời mình, tôi thấy rất rõ vai trò của những chứng nhân tình yêu Chúa là rất quan trọng đối với tôi.

Do vậy, tôi xác tín rằng: Làm chứng cho tình yêu Chúa phải là nẻo đường quan trọng nhất của mục vụ thời nay trên Quê Hương Việt Nam yêu dấu của tôi.

11.

Một khi xác tín điều đó, tôi phải tỉnh thức và phấn đấu rất nhiều. Bởi vì không những Satan sẽ dùng đủ cách để chống phá con đường làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà bản tính tự nhiên của chính chúng ta cũng không luôn sẵn sàng đi vào con đường đó. Nói thì sẵn lòng. Nhưng thực hiện bằng việc làm thì thường chọn những việc dễ dàng và có lợi cho mình. Do đó mà đôi khi thành vô cảm, thậm chí thành ác tâm.

Tỉnh thức và phấn đấu, nhờ vào cầu nguyện, sống nội tâm, kết hợp với Chúa Giêsu.

Lạy Thánh Cả Giuse, xin Người thương giúp chúng con đi theo con đường Người đã đi để làm chứng cho tình yêu Chúa. Đó là con đường sống đơn sơ, khó nghèo, khiếm tốn, hoà mình vào dân nghèo, để họ nhận ra Chúa chính là tình yêu cứu độ, một tình yêu dám chết để đền tội thay, một tình yêu tha thứ, một tình yêu vô biên vô bờ được mạc khải nơi Trái Tim Chúa Giêsu, Chúa chúng con.

Long Xuyên, ngày 6 tháng 6 năm 2013