Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

MỘT CHÚT SUY NGHĨ
TRƯỚC SỰ RA ĐI CỦA HAI ĐỨC GIÁM MỤC

 

1.

Ngày thứ Bảy, 17.8.2013 là một ngày buồn.

Buổi sáng, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu, qua đời.

Buổi tối, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Vĩnh Long, cũng đột ngột qua đời.

Tôi hiểu cái chết của hai Đức Cha là một chọn lựa của chính Chúa. Chúa gọi. Hai môn đệ Chúa lập tức ra đi.

Các ngài ra đi mau lẹ, bỏ lại tất cả, dứt khoát phải vâng theo ý Chúa.

2.

Tôi coi biến cố này như một sứ điệp. Chúa nhắn nhủ tôi cũng những lời Chúa đã gọi các tông đồ thuở xưa. Chúa gọi trong suốt đời tôi. “Hãy theo Thầy” (Ga 1,43) Chúa gọi mà không cắt nghĩa gì. Hơn nữa, Chúa còn nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo Thầy, thì không thể làm môn đệ Thầy được” (Lc 14,27).

Thánh sử Luca thuật lại những đòi hỏi dứt khoát của Chúa Giêsu.

Một người được Chúa gọi, xin Chúa cho phép mình về an táng người cha của mình, thì được Chúa trả lời: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Phần anh, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”.

Người khác được Chúa gọi, xin Chúa cho phép trở về từ giã những người thân, thì được Chúa trả lời: “Ai cầm cày trong tay mà còn nhìn lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,59-62).

Người khác được Chúa gọi, xin theo Chúa, tưởng sẽ được giàu sang ở đời này, thì được Chúa cho biết: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ dựa đầu” (Lc 9,57-58).

3.

Các môn đệ Chúa xưa cũng đã rất dứt khoát trong việc trả lời tiếng Chúa gọi: “Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Chúa Giêsu” (Lc 5,11).

Tất cả sự dứt khoát của người theo Chúa là: Từ bỏ mọi sự, tin vào Chúa, và đi theo Chúa. Nhờ vậy, họ được đổi mới.

4.

Những gì các tông đồ xưa đã làm khi theo Chúa Giêsu, vẫn được truyền lại cho mọi thế hệ các môn đệ Chúa tới bây giờ.

Khi dứt khoát xin theo Chúa với tất cả những gì Chúa đòi hỏi về sự từ bỏ và dấn thân, tôi nhận thức rất rõ về sự yếu đuối của tôi. Nhưng tôi theo gương Đức Mẹ Maria và các tông đồ xưa mà thưa “Xin vâng”. Đó là một lời “xin vâng” thành thực, được Chúa chấp nhận và Chúa sẽ thánh hoá.

Suốt cuộc đời theo Chúa Giêsu được tôi cảm nghiệm như “một hạt lúa gieo vào lòng đất, để có thể sinh ra nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Do phải từ bỏ, phải vác thánh giá, phải hy sinh mạng sống mình.

5.

Nhưng càng bước theo Chúa như vậy, tôi càng được Thánh Thần của Chúa đồng hành. Người cho tôi tin vững vàng vào sự Phục Sinh.

Ngày thứ bảy tuần thánh là ngày đợi chờ Chúa Phục Sinh. Đợi chờ bên Đức Mẹ Maria, người mẹ đã sống niềm tin vững vàng trong một tình hình đầy tối tăm chán nản.

Tôi xin phép nói với hai Đức Cha mới ra đi là nhiều người trong Hội Thánh Việt Nam cũng như hai Đức Cha sẽ đi theo Chúa một cách dứt khoát, trong niềm tin vững vàng vào Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng Cứu Chuộc loài người, mà chúng ta hết lòng tin tưởng, yêu mến và cậy trông.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cứng lòng, nhiều dửng dưng trước lời Chúa gọi. Cơn thử thách lớn đang tới gần, dù muốn dù không, chúng ta sẽ phải bỏ lại và ra đi, sẽ không kịp gì. Xin Chúa thương chúng con.

Long xuyên, ngày 20 tháng 8 năm 2013.