Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

NIỀM VUI CỦA TÔI
TRƯỚC CẢNH ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG
PHANXICÔ I RA MẮT CÔNG CHÚNG

 

1.

Đêm ấy đã hiện ra một ngôi sao sáng.

Đêm cuối ngày 13 tiếp đầu ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Việt Nam là đêm tôi được báo tin về việc Hội Thánh đã có Đức Tân Giáo Hoàng.

Tuy rất xa, nhưng được nhìn trên các đài truyền hình ngoại quốc, tôi thấy mình như đang hoà mình vào đám đông trên quảng trường thánh Phêrô, Rôma.

Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện. Tôi vui mừng khôn xiết. Niềm vui của tôi rất hồn nhiên.

2.

Niềm vui thứ nhất của tôi là thấy mình thuộc về một Hội Thánh có phẩm trật và có lễ nghi.

Phẩm trật ấy thân thương như một gia đình có trật tự nề nếp. Lễ nghi ấy gọn nhẹ trang nghiêm như báo trước một món quà quý giá cao vời.

Phẩm trật ấy và lễ nghi ấy nâng tâm hồn tôi lên với Chúa. Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện, càng làm tôi hướng về Chúa.

3.

Niềm vui thứ hai của tôi là thấy mình thuộc về Hội Thánh của Đức Kitô.

Đức Tân Giáo Hoàng cung kính bước sau thánh giá. Ngài đeo thánh giá trước ngực Ngài. Ngài được giới thiệu như một người suốt đời dâng hiến mình cho Đức Kitô. Đức Tân Giáo Hoàng càng làm tôi gắn bó với Đức Kitô. Cùng với Ngài, tôi tuyên xưng rằng: Đức Kitô là Đấng cứu độ. Tôi biết tôi tin vào ai.

4.

Niềm vui thứ ba của tôi là thấy mình thuộc vê một Hội Thánh cầu nguyện.

Tôi rất cảm động, khi nghe Đức Tân Giáo Hoàng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Tôi càng cảm động, khi thấy chính Ngài cúi mình xuống cùng với dân chúng khiêm tốn cầu nguyện. Ngài bám vào Chúa. Ngài tin vào ơn thiêng của Chúa. Ngài cậy nhờ sự cầu nguyện của những người khác.

5.

Niềm vui thứ bốn của tôi là thấy mình thuộc vê một Hội Thánh có một người Cha chung nổi tiếng về sống nghèo và khiêm nhường.

Tôi thực sự ngạc nhiên, khi thấy các đài truyền hình và dư luận thế giới khắp nơi đều đồng loạt để ý đến đặc điểm của Đức Tân Giáo Hoàng là sống khó nghèo và khiêm nhường. Khó nghèo và khiêm nhường như thánh Giuse và thánh Phanxicô. Đó là những giá trị đạo đức coi như quý hiếm và rất cần cho thời nay.

6.

Niềm vui thứ năm của tôi là thấy mình thuộc về một Hội Thánh có một vị lãnh đạo đầy lửa thiêng trong lòng mình. Lửa mến Chúa, lửa thương người. Như thánh Phanxicô, và như thánh Giuse.

Với lửa thiêng ấy, Đức Tân Giáo Hoàng sẽ phải đương đầu với một tình hình rất phức tạp. Có thể Ngài cũng thấy nhiều thử thách đang chờ đợi Ngài. Nhưng Ngài can đảm vâng theo ý Chúa.

7.

Với những niềm vui trên đây, tôi tin vào Chúa. Tôi sẽ nâng đỡ Ngài.

Nâng đỡ Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô đệ nhất là việc mọi con cái Hội Thánh tại Việt Nam cần thực hiện.

Cần nâng đỡ Ngài theo đúng hướng Ngài đã chọn. Bởi vì tình hình Hội Thánh tại Việt Nam cũng đang bị tinh thần tục hoá chi phối mạnh. Hội Thánh tại Việt Nam cũng đang nổ ra nhiều mảnh. Hội Thánh tại Việt Nam cũng đang đánh mất niềm tin nơi nhiều người!

Nếu đổi mới cần phải có tinh thần khó nghèo, khiêm nhường, đi vào siêu nhiên, thì không dễ gì đâu. Cản trở là do ma quỷ, và thế tục, nhưng cũng là do chính bản thân mỗi người chúng ta. Cần phấn đấu với chính mình.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Long Xuyên, ngày 14 tháng 3 năm 2013