Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

ĐẾN VỚI MẸ MARIA
ĐỂ XIN ƠN KHÔN NGOAN

 

1.

Hiện giờ, hơn bao giờ hết, tôi thấy, để biết phục vụ dân Chúa, tôi rất cần sự khôn ngoan. Chính Chúa Giêsu đã phán: Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc (Lc 24,45).

Khôn ngoan nói đây là khôn ngoan ở sự biết những gì là đẹp ý Chúa. Khôn ngoan như vậy, tôi không thể có được, nếu Chúa chẳng ban cho tôi (x. Kn 8,21).

Vì thế, tôi cầu nguyện nhiều. Và để lời cầu nguyện của tôi được Chúa chấp nhận, tôi đã xin Đức Mẹ Maria thương cầu nguyện gúp tôi.

2.

Mẹ đã thương nhậm lời. Mẹ đã dạy tôi rất nhiều về sự khôn ngoan, mà Chúa muốn. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ một điều, mà Mẹ luôn nhắn nhủ tôi. Điều đó là: Hãy biết dùng thời giờ Chúa ban.

Vắn tắt ở những điểm sau đây:

3.

Khôn ngoan là dùng mọi thời giờ thuận tiện để gieo Lời Chúa và yêu thương bác ái.

Mẹ cho tôi nhớ lại dụ ngôn người gieo giống mà chính Chúa Giêsu đã nói xưa. Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Có hạt rơi xuống vệ đường. Có hạt rơi trên sỏi đá. Có hạt rơi giữa bụi gai. Có hạt rơi vào đất tốt. Nó mọc lên, sinh hoa kết quả, gấp trăm lần (x. Lc 8,5-8).

4.

Tôi đã làm như vậy. Hạt giống tôi gieo là Lời Chúa và tất cả những gì là yêu thương bác ái. Đã có nhiều người không đón nhận. Nhưng cũng đã có không ít người đón nhận, Lời Chúa và yêu thương bác ái đã mọc thành cây thiêng liêng. Phải có thời gian, chứ không được nóng vội.

Tôi thấy khi Lời Chúa và yêu thương bác ái mọc lên thành cây thiêng liêng trong lòng người, thì sẽ có những phát triển về các giá trị đạo đức rất căn bản, mà không một ai, hay một quốc gia nào có thể mang lại được.

5.

Vấn đề đặt ra cho tôi không phải chỉ là gieo, mà cái tôi gieo có thực sự là Lời Chúa và yêu thương bác ái không? Tôi cần nhìn vào Đức Mẹ.

Ngoài ra,

6.

Khôn ngoan là dùng mọi thời giờ thuận tiện để khám phá những vẻ đẹp Chúa làm trong lịch sử hôm nay.

Hồi xưa, Mẹ đã dùng thời gian của Mẹ, để khám phá ra biết bao vẻ đẹp Chúa làm. Mẹ đã thấy và đã ca ngợi Chúa. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Chúa... Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường... Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư (Lc 1,50-52).

Mẹ đã khám phá thấy Nước Chúa mở rộng sang những mục đồng nghèo khổ ở Belem, những vua giàu có từ xa tìm đến Hài Nhi nơi hang đá ngoài đồng.

Mẹ đã khám phá thấy nhiều ơn lạ được ban cho những kẻ bình thường hèn mọn, như tiên tri Simeon, và bà Anna. Họ đã được ơn nhìn thấy rất xa, rất sâu mầu nhiệm cứu độ.

7.

Riêng tôi, tôi cũng đã được Chúa thương cho khám phá thấy biết bao vẻ đẹp thiêng liêng trong Hội Thánh và ngoài Hội Thánh. Khám phá đối với tôi còn là được gặp gỡ những người biết đọc những dấu chỉ của thời đại, và báo trước những thử thách đặt ra cho Hội Thánh hôm nay và tương lai. Khám phá đối với tôi cũng còn là nhận ra những người thánh mà Chúa đang gởi vào lịch sử hôm nay, để giúp đổi mới Hội Thánh, như Mẹ thánh Têrêsa Calcutta, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Một khám phá nữa rất quan trọng là nhiều khi tôi thấy ý Chúa đã rất kkác ý chúng ta. Lúc đó chúng ta cần can đảm từ bỏ ý riêng mình.

Hơn nữa,

8.

Khôn ngoan là dùng mọi thời giờ thuận tiện, để học những môn cần cho ơn gọi mục vụ và truyền giáo của tôi.

Cần cho ơn gọi mục vụ của tôi là Kinh Thánh, các Giáo phụ, các tác giả thánh.

Cũng cần cho ơn gọi mục vụ của tôi là triết học, thần học, gương sáng các chứng nhân trong mọi lãnh vực đạo đời.

9.

Thú thức là thời giờ dành cho việc học của tôi thường phải thay đổi. Dù sao, không được bỏ học những môn đó, cho dù bận rộn đến đâu.

Càng học, tôi càng thấy mình dốt. Những điều mình đã học nếu so với những điều cần mà chưa học được, có thể ví như những khởi đầu non dại.

10.

Học để đổi mới chính mình. Đổi mới quan trọng nhất là tôi được nên giống Chúa Giêsu. Đến nỗi, tôi có thể nói như thánh Phaolô: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2,30).

11.

Nếu học của tôi phải là như vậy, thì việc học của tôi sẽ phải được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Mẹ Maria xưa đã học như thế. Mẹ đang giúp tôi học như Mẹ.

Sau cùng,

12.

Khôn ngoan là dùng mọi thời giờ để cầu nguyện.

Cầu nguyện không ngừng, là điều có thể làm được. Tôi thấy rõ điều đó. Cầu nguyện như thế sẽ đơn giản. Cầu nguyện sẽ là gặp gỡ Chúa một cách thân mật. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta tạ ơn, sám hối, từ bỏ mình, để sống trong sự khao khát Chúa.

Cầu nguyện như thế sẽ chỉ là yêu. Như Cha yêu con thể nào, con cũng yêu họ như vậy (Ga 17,23). Lạy Cha, như Cha đã sai con vào thế gian thế nào, con cũng sai họ vào thế gian như vậy (Ga 17,18). Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15,9).

13.

Tôi nhận thức tình yêu Chúa là như thế. Tôi đón nhận tình yêu đó. Tôi nếm được tình yêu đó. Tôi phó thác mình cho tình yêu đó. Tôi ở lại trong tình yêu đó. Thiết tưởng đó chính là một cách cầu nguyện liên lỉ, mà Chúa dạy tôi qua Mẹ Maria.

14.

Cầu nguyện để biết thực thi ý Chúa trong giờ sau hết. Sẽ đến một lúc nào đó, thánh ý Chúa là tôi sẽ đau bệnh. Không làm gì, không nói gì, không đi đứng được, chỉ còn là tình yêu hy sinh như một của lễ.

Được thế, cũng chính là khôn ngoan.

Mẹ Maria vẫn đang dạy tôi về sự khôn ngoan. Càng được Mẹ dạy, tôi càng trở nên bé nhỏ.

15.

Tôi chắc chắn điều này: Tôi sẽ còn gặp phải nhiều thử thách. Tôi sẽ còn phải chiến đấu rất nhiều. Nhưng tôi tin chắc điều này: Mẹ luôn thương yêu tôi. Mẹ luôn dắt dìu và bảo vệ tôi.

Tôi coi sự khôn ngoan cần thiết nhất cho tôi chính là luôn tin tưởng nơi Mẹ.

Bất cứ trong hoàn cảnh nào, ngay trong hoàn cảnh chẳng may sa chìm trong tội lỗi, tôi vẫn cậy tin ở Mẹ. Tôi có cảm tưởng niềm cậy tin đó cũng do Mẹ ban cho tôi. Tôi cần đón nhận, cộng tác vào với lòng khiêm tốn hiếu thảo.

Long Xuyên, ngày 8.9.2016.