Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

NĂM MỚI NÀY
XIN CHÚA XÓT THƯƠNG CON

 

1.

Mấy ngày nay, tôi thấy lòng mình rộn ràng. Rộn ràng vì năm mới, tôi có quá nhiều khát vọng, có quá nhiều điều muốn xin với Chúa.

Với nhận thức mình dễ sai lầm, tôi đã đến với Đức Mẹ. Tôi xin Mẹ dạy tôi nên khát vọng những gì hơn hết, nên xin với Chúa những gì cần hơn cả.

2.

Đức Mẹ âm thầm chỉ bảo cho tôi nên để ý nhất một điều quan trọng trong năm mới này, đó là được ơn biết phân định, điều gì là đúng và điều gì là sai, điều gì là chân thực và điều gì là gian dối.

Cụ thể, Mẹ dạy tôi hãy tha thiết cầu xin Chúa mấy điều sau đây, dựa theo ý của thánh Gioan tông đồ:

3.

Tôi xin Chúa xót thương, đừng để tôi rơi vào cảnh Chúa đến nhà của mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận (Ga 1,11).

Cảnh phũ phàng, mà thánh Gioan tông đồ mô tả trên đây xưa đã xảy ra, nay vẫn xảy ra một cách ngang nhiên. Tôi sợ chính tôi và cộng đoàn của tôi nhiều khi cũng không đón nhận Chúa, khi Chúa nhắc bảo chúng ta hãy đi vào cửa hẹp và đường hẹp.

4.

Chúa phán: Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy (Mt 7, 13-14).

5.

Lối sống tục hoá, lối sống thực dụng, lối sống tự do hưởng thụ đang lan tràn hiện nay chính là cách người ta không đón nhận Chúa vào lòng mình.

6.

Với ơn phân định, tôi sẽ thấy sự thực đó hiện nay là rất đau lòng. Chính chúng ta cũng đang quay đi, khi Chúa xin đi vào lòng chúng ta.

Hãy phân định đúng sai ngay tại chính mình, để mà ăn năn sám hối.

7.

Tôi xin Chúa xót thương, đừng để tôi rơi vào cảnh Nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện…chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta. Những ngôn sứ giả đang lan tràn khắp nơi (1Ga 2, 18-19; 4, 2).

Cảnh đau đớn, mà thánh Gioan đã thấy xưa, nay cũng đang xảy ra một cách trầm trọng.

8.

Nhiều cách sống phản chứng ở nhiều nơi đang được đề cao. Nhất là cách sống phản lại Tám mối phúc, do Chúa Giêsu đã rao giảng. Đặc biệt là cách sống phản lại Thánh giá.

9.

Nếu được ơn phân định, tôi sẽ nhận ra lối sống phản chứng cũng không thiếu nơi chính tôi và nơi cộng đoàn của tôi. Xin Chúa xót thương cho tôi khỏi phải nhìn thấy lối sống phản chứng nguy hiểm nhất nơi chúng ta, đó là thiếu khiêm nhường sám hối, nên không trở về với Chúa.

10.

Tôi xin Chúa xót thương cho tôi được mang dấu chỉ đích thực của người môn đệ Chúa, như lời Chúa phán: Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con thương yêu nhau, như Thầy yêu thương các con (Ga 14, 34-35).

11.

Với ơn phân định, tôi nhận ra dấu chỉ đích thực, mà Chúa xác định trên đây, hiện nay vẫn còn mờ nhạt nơi tôi và trong cộng đoàn của tôi.

Thực tế cho thấy, nhiều khi chúng ta tự hào về những dấu chỉ khác, nhiều khi chúng ta lo cho được những dấu chỉ khác.

Nếu không biết phân định, để nhận ra đúng sai trong vấn đề dấu chỉ, thì việc tăng thêm số người tự phong là môn đệ Chúa sẽ rất nguy hại cho Hội Thánh.

12.

Tôi xin Chúa xót thương cho tôi được Nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để chịu chết đi, thì mới trổ sinh được nhiều hạt khác (Ga 12, 24).

Đây là một ước mơ tốt, để nên giống Chúa Giêsu. Nhưng rất nhiều khi, mong được làm việc nọ, được ở chỗ này, được lãnh chức kia, là mong được những lợi ích rất khác với hạt lúa gieo vào lòng đất, để được thối đi.

13.

Khi có ơn phân định, tôi sẽ rất hoảng sợ nhận ra có sự giả dối nào đó trong nhiều hình thức được coi là đạo đức phục vụ nơi nhiều con người.

14.

Thú thực, là khi đọc kỹ đoạn Phúc âm thánh Mathêu ghi lại những lời Chúa khiển trách các kinh sư và các người Pharisiêu giả hình, (Mt 23, 1-36), tôi rất sợ cho tôi và cho cộng đoàn của tôi.

Bề ngoài, thì các kinh sư và các người Pharisiêu là những người đạo đức. Nhưng với ơn phân định, Chúa Giêsu đã gọi họ là những kẻ bị chúc dữ. Khốn cho các ngươi.

15.

Xin Chúa xót thương cho tôi và cộng đoàn của tôi được biết khao khát khả năng phân định.

Vì năm mới này sẽ nổ ra những xung đột gay gắt. Bên nào cũng cho mình là thiện. Bên nào cũng cho mình là chân lý. Bên nào cũng cho mình là đạo đức. Bên nào cũng cho mình là vì ích chung. Bên nào cũng cho là cứu đời. Chúng ta cần phân định đúng sai. Bởi vì áp lực của sự gian dối và gian ác sẽ rất mạnh.

16.

Xin Chúa xót thương ban cho chúng ta được ơn phân định. Vàng thau sẽ lẫn lộn. Nhưng, có ơn Chúa, chúng ta sẽ nhận ra.

Đúng thì nhận ra là đúng, dám nói là đúng, dám bảo vệ điều đúng, dám làm điều đúng.

Sai thì nhận ra là sai, dám nói là sai, dám tránh xa và đẩy lùi điều sai.

Ơn phân định đòi chúng ta phải rất khiêm nhường và có trách nhiệm. Thước đo đúng sai trong cách sống là Lời Chúa và gương Chúa.

Với chia sẻ chân thành trên đây, tôi xin cầu chúc cho mọi người chúng ta được một năm hạnh phúc, luôn có những chọn lựa đúng, luôn có những phân định đúng nhờ Chúa Thánh Thần.

Long Xuyên, ngày 09.01.2016.