Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

CHÚA THÁNH THẦN THAY ĐỔI TÌNH HÌNH
BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT

 

1.

Đã nhiều lúc tôi chìm sâu vào cảnh tối tăm. Đau trong thân xác, đau trong tâm hồn. Cảm thấy mình có quá nhiều giới hạn, nhất là về lãnh vực đạo đức, tôi sợ mình trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh.

Chính từ vực sâu cô đơn đó, tôi đã kêu lên với Chúa. Tôi coi mình như người bại liệt về đàng thiêng liêng, chỉ còn biết cậy trông ở Chúa.

2.

Bằng nhiều cách, Chúa đã trả lời tôi. Trả lời làm tôi cảm động nhất, chính là sự thăm viếng của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần đến với tôi. Tôi không nhìn thấy Người. Nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của Người. Cảm thấy là như nếm được, ngửi được, chạm được vào Người.

3.

Tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần qua những đặc tính, mà Phụng vụ trong Hội Thánh thường nói về Người.

Người là Cha kẻ cơ bần,
Người là Đấng ban ân huệ,
Người là Đấng an ủi tuyệt vời,
Người là Khách trọ hiền lương,
Người là Đấng uỷ lạo dịu dàng,
Người là sự nghỉ ngơi,
Người là niềm an ủi,
Người là sự sáng chứa chan hồng phúc.
(Ca tiếp liên thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

4.

Với những đặc tính trên đây, Chúa Thánh Thần đến với tôi, như một tình yêu đầy xót thương.

Tình yêu đầy xót thương của Chúa nói với tôi một sự thực đầy an ủi sau đây: Chúa đến với con, không để kết án con, và không để loại trừ con. Chúa đến với con, cũng không để con kết án ai, và để loại trừ ai.

5.

Đó là sự thực đầu tiên của tình yêu thương xót. Sự thực đó đã thay đổi rất nhiều tâm trạng của tôi. Nhờ vậy, tôi được bình an. Sự bình an này phát xuất từ ơn Chúa giúp tôi nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi được Chúa tha thứ. Nhờ vậy, tôi chẳng có quyền kết án ai và loại trừ ai, khi chính tôi mới là kẻ đáng lẽ ra phải bị kết án và bị lợi trừ. Làm ngược lại là đáng xấu hổ.

6.

Chúa đến với tôi là để cứu tôi. Người muốn cứu tôi khỏi mọi sự dữ, nhất là khỏi sự dữ lớn nhất, đó là hình phạt phải mất hạnh phúc trên trời, mà còn phải phạt trong hoả ngục đời đời.

Chúa cứu tôi, nhưng tôi phải để cho Người cứu. Tôi sẽ để cho Người cứu tôi, khi tôi mở lòng tôi ra, cũng muốn cứu những người khác bằng tình yêu xót thương. Nếu tôi vô cảm, cay nghiệt, thô bạo, khinh khi, tàn ác với những đối tượng, mà chính Chúa đi tìm để cứu, thì đó là cách tôi từ chối sự Chúa cứu tôi.

Mở lòng mình ra như vậy, đó là một niềm vui ngọt ngào, do ơn Chúa Thánh Thần ban cho.

7.

Qua mấy kinh nghiệm trên đây đã và đang xảy ra trong nội tâm của con người yếu đuối hèn mọn này, tôi được nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần tại Hội Thánh trên đất nước Việt Nam hôm nay.

8.

Số người được Chúa Thánh Thần thay đổi nếp sống và được Người sai đi hiện nay, tuy âm thầm, nhưng rất đông.

Đối với tôi, họ được tôi nhận ra họ có Chúa Thánh Thần, khi tôi thấy họ tế nhị, khiêm tốn, dịu dàng, chân thực. Chính những đức tính đó nơi họ đã và đang cứu tôi.

Nhiều người khác cũng nói là họ được cứu nhờ những gặp gỡ như vậy.

9.

Qua nhiều gặp gỡ, tôi có cảm tưởng là những người được Chúa Thánh Thần sai vào Việt Nam lúc này đều ý thức về sức tàn phá của hiện tượng biến đổi môi trường khí hậu, nhưng lại ý thức về sự phong phú của ơn Chúa Thánh Thần trong cả những hoàn cảnh bi đát nhất.

10.

Họ cũng ý thức về sức tàn phá của những chủ trương loại trừ, hận thù, ghen ghét, nhưng lại ý thức về sự phong phú của tình yêu thương xót.

Những ý thức trên đây hiện nay đang được rao giảng tại hầu hết các nơi trong Hội Thánh Việt Nam . Nhất là các ý thức đó đang được thực hiện một cách sống động bởi nhiều tín hữu.

11.

Sống ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, và sống liên đới với những người khổ đau nghèo túng, đó là dấu ấn đẹp, mà chúng ta có thể thấy nơi nhiều tín hữu tại Việt Nam lúc này.

12.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có những cảnh báo về sự chậm trễ và lơ là trong tinh thần ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần và tinh thần liên đới với những người nghèo hèn đau khổ.

Hội Thánh trên đất nước Việt Nam vốn là một thiểu số. Nếu không gắn bó mật thiết với Chúa Thánh Thấn và liên đới chặt chẽ với đồng bào nghèo túng khổ đau, thì thiết tưởng sự gì phải đến sẽ đến. Không do Chúa phạt, nhưng do sự lựa chọn tự do của con người.

Thực sự, trước khi những sự việc khốn khó đó xảy ra, thì đã có những cảnh báo. Nhưng bao người vẫn coi thường.

13.

Lễ Chúa Thánh Thần trong năm lòng thương xót đang rộ lên nhiều cảnh báo. Hãy biết lắng nghe. Hãy cố gắng thực thi. Những cảnh báo đó không để chúng ta yên. Chúng ta hãy để những cảnh báo đó đào sâu lương tâm. Nhờ vậy, chúng ta sẽ gặp Chúa ở tận đáy lòng ta.

Long Xuyên, ngày 15.5.2016.