Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

NIỀM VUI CỦA TRÁI TIM YÊU THƯƠNG

 

1.

Đức Thánh Cha Phanxicô mới ban bố một tông huấn về hôn nhân với tựa đề: Niềm vui của tình yêu.

Văn kiện này cần được đọc trong ánh sáng Phúc âm, mới hiểu được đúng ý của tác giả.

2.

Riêng đối với tôi, tựa đề phong phú đó gợi ý cho tôi suy nghĩ về niềm vui của tình yêu đối với mọi người. Đề tài này đã được Phúc âm gói gọn trong điều răn mến Chúa yêu người.

Như vậy, yêu người nói đây là chuyện của mọi người, chứ không là của riêng những người trong bậc hôn nhân.

3.

Hiểu theo hướng đó, tôi xin vui nhận tôi là người vốn đã yêu và đang yêu. Khi yêu, tôi đã cảm thấy niềm vui nào? Đó là điều tôi phải nói ngay là không đơn giản. Bởi vì tình yêu không hề đơn giản chỉ là một thứ. Cũng như niềm vui không bao giờ đơn giản chỉ là một loại.

4.

Nhưng, ở đây, tôi xin được phép đơn giản, chỉ nói đôi chút về kinh nghiệm bản thân, khi tôi thực hiện lời Chúa dạy: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con (Ga 15, 12).

Yêu người khác, như Chúa Giêsu yêu chúng ta, đó là cố gắng thường xuyên của tôi.

5.

Trong cố gắng đó, tôi được Chúa dạy là hãy tránh sự kết án, mà hãy để ý đến sự giải cứu.

Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ (Ga 3, 17).

Lên án người khác là điều Chúa Giêsu nghiêm cấm rất rõ ràng. Người nói: Anh em đừng xét đoán ai, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy (Mt 7, 1-2).

Chúa Giêsu làm hết sức cứu kẻ có tội. Ngay trên thánh giá, Người đã rất xót thương chính những kẻ giết Người. Người xin với Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm, không biết việc họ làm (Lc 23, 34).

6.

Chúa Giêsu là như thế. Còn tôi, khi bắt chước là như thế, tôi thấy phải rất khiêm nhường và tỉnh thức với đủ thứ cản trở, như những thành kiến, những kỳ thị, những tự mãn, những loại trừ.

7.

Cảnh giác mình cho khỏi thói lên án, theo lời Chúa dạy, là điều tôi cần ơn Chúa giúp. Được như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Niềm vui lúc đó được cảm nhận là thuộc về một niềm vui không giống những niềm vui khác, đồng thời tình yêu lúc đó cũng được cảm nhận là rất khác với những tình yêu thông thường.

Tránh sự kết án, nhưng luôn tìm giải cứu, đó là niềm vui thứ nhất của tình yêu nơi tôi.

8.

Niềm vui thứ hai của tình yêu nơi tôi là được bén nhạy với ơn Chúa Thánh Thần, để biết có những chọn lựa trong yêu thương, hợp với chân lý cứu độ, đúng thánh ý Chúa.

Tình yêu là một huyền nhiệm. Sống tình yêu rất cần được giúp đỡ. Giúp đỡ nói đây không phải là học những kỹ năng, những phương pháp, nhưng là một hiện diện. Hiện diện mà Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ Người, chính là Chúa Thánh Thần.

Khi nào Thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn (Ga 16, 13).

Khi Đấng bảo trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha. Người sẽ làm chứng về Thầy (Ga 15, 26).

9.

Càng sống trên con đường tình yêu, tôi càng thấy tình yêu phải đi đôi với chân lý cứu độ, phải thực sự làm chứng về Chúa Giêsu, nhất là trong những biến cố bất ngờ.

10.

Kinh nghiệm cho tôi thấy chân lý trong tình yêu cứu độ không đến từ con người, từ chúng ta, mà đến từ trên cao, từ Chúa Thánh Thần, mà tôi phải khao khát, tôi phải đón nhận với tất cả lòng khiêm tốn và tỉnh thức.

Nhờ Chúa Thánh Thần, tôi đọc được phần nào thánh ý Chúa qua các dấu chỉ thời đại. Thánh ý Chúa là, để yêu thương Hội Thánh và Quê Hương trong thời điểm này, tại địa phương này, tôi nên có những chọn lựa nào? Điều gì nên nói, nên làm? Khôn ngoan và tỉnh thức, đó là thái độ kẻ vâng phục Chúa Thánh Thần.

11.

Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn giữa một tình hình chỗ nào cũng nhân danh Chúa, tôi nghe Chúa phán: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ có ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nhân danh Thầy mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi là ai. Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác (Mt 7, 21-23).

Lời Chúa cảnh báo trên đây đã làm tôi sợ, khi tôi nhìn vào các công trình hiện nay, mà tôi thường tự hào cho danh Chúa và bác ái, như xây cất lớn, qui tụ hoành tráng, lễ nghi long trọng, uy tín dâng cao. Biết sợ, đó cũng là một niềm vui thiêng liêng phát xuất từ tình yêu luôn tìm vâng phục ý Chúa.

Trong mục vụ và truyền giáo, để đúng là yêu người, tôi rất cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn như trên.

12.

Niềm vui thứ ba của tình yêu nơi tôi là biết sống với những thử thách, kể cả những thử thách do những người khác gây nên.

Thử thách của tôi thuộc nhiều loại. Như mỗi ngày gặp phải những giới hạn, những cô đơn, những bệnh tật, những mong manh, những tăm tối, những vấp ngã, những lo âu, những nghĩ ngợi.

Tôi phải phấn đấu nhiều lắm. Nhưng phấn đấu của tôi là phấn đấu trong đức tin. Nhờ đó, tôi nhận ra Chúa Giêsu giàu lòng thương xót luôn ở bên tôi, và cuộc đời tôi là một chuyến đi về với Cha trên trời. Vẫn có nhiều người nâng đỡ tôi. Họ giúp tôi yêu thương.

Càng ngày với những thử thách, tôi càng nhận rõ hơn Thiên Chúa là Cha. Người muốn tôi nên giống Người, nhờ được thanh luyện trong những thử thách, nhờ được đào tạo trong tình yêu của thánh giá. Trong thử thách, tôi nhận ra sự đỡ nâng quí báu của cộng đoàn và của bao người tốt. Tôi rất vui về sự thực đó.

13.

Đề cập đến thử thách trong tình yêu, mà không nói đến đau khổ, thì sẽ là một thiếu sót lớn. Bởi vì trong tình yêu, niềm vui thường pha trộn với khổ đau. Đến nỗi, nhiều khi, lúc tôi nghĩ tới niềm vui trong tình yêu, thì lập tức đau khổ hiện lên. Cũng như, khi tôi nhớ lại khổ đau trong tình yêu, thì tự nhiên niềm vui lại dâng trào.

14.

Tới đây, tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa vì những niềm vui trên đây của một trái tim yêu thương. Tôi được Chúa huấn luyện về yêu thương. Tôi được Chúa thanh luyện về những niềm vui của yêu thương. Yêu thương là một kho báu. Niềm vui của yêu thương là sức mạnh đẩy tôi về phía trước, cho dù phía trước vẫn là sự thinh lặng của tình yêu tha thiết đợi chờ của Người Cha giầu lòng thương xót.

Long Xuyên, ngày 16.4.2016