Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

NHỮNG CẢM NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI CAO TUỔI

 

Tại Việt Nam hôm nay, ngày mồng 1 tháng 10 hằng năm được dành riêng để tôn vinh những người cao tuổi.

Dịp này, nhiều người hỏi tôi về cảm nghiệm của tôi, khi sống tuổi 90 hiện giờ.

Với tâm tình cảm ta, tôi xin chia sẻ ba cảm nghiệm sau đây:

Cảm nghiệm thứ nhất là cảm nghiệm về cõi đời đời. Tôi cảm nghiệm một cách rất rõ rất mạnh là tôi đang đi về cõi đời đời. Nơi đó là cuộc sống vĩnh cửu, mà hạnh phúc là tình yêu hoàn hảo, do Chúa là tình yêu vô cùng ban ra. Cõi đời đời chính là điểm hẹn, là quê hương của tôi.

Cảm nghiệm thứ hai là hành trình về cõi đời đời luôn có nhiều khó khăn, trắc trở, khổ đau. Tôi phải sẵn sàng phấn đấu và cầu nguyện để nên đạo đức.

Cảm nghiệm thứ ba là mọi khó khăn sẽ được vượt qua nhờ sức thiêng được ban dồi dào cho kẻ phấn đấu và cầu nguyện.

Sức thiêng là ơn thương xót được Chúa ban cho một cách dồi dào và cụ thể để nhận ra mình được Chúa thương yêu.

Sức thiêng là ơn lôi cuốn được Chúa ban cho một cách mạnh mẽ, để được thu hút về Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Đời tôi đang thay đổi mạnh theo hướng được kết hợp với Chúa và được nên giống Chúa. Chúa là tình yêu. Chúa yêu thương mọi người thiện chí.

Với tình yêu và đức tin, tôi đang bước vào cõi đời đời. Xin hết lòng và mãi mãi cảm tạ Chúa về cõi đời đời. Nhờ vậy tôi biết sống tốt ngay cõi đời này.

Long Xuyên, ngày 30.9.2016