Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

ĐƯỢC Ở BÊN CHÚA GIÊSU
TRÊN THÁNH GIÁ

 

1.

Đã từ rất lâu, tôi hay suy gẫm về lời cầu xin sau đây của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly : Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, đề họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con (Ga 34).

2.

Nhiều khi tôi nghĩ rằng: Chúa Giêsu ngự trên trời, thì tôi cũng sẽ được ở đó với Người. Nghĩ thế là rất đúng. Nhưng có lần Chúa lại dạy tôi phải nghĩ đến nhiều chỗ khác. Thí dụ: Khi Chúa ở vườn Cây Dầu, trên đường lên núi Sọ, trên thánh giá, thì Người muốn tôi cũng được ở đó với Người. Thực sự, trong suốt cuộc đời theo Chúa Giêsu, Người không ngừng nhắc nhủ tôi về sự hãy khao khát được ở bên Người. Người ở đâu, thì hãy ở đó với Người, cho dù ở đó có những khổ đau.

3.

Dần dần tôi hiểu Chúa Giêsu rất muốn tôi hãy biết sống thân mật với Người, hãy ở bên Người, nhất là trong những hoàn cảnh Người như hạt lúa thối đi, thì mới sinh được nhiều hạt khác (x. Ga 24)

4.

Ở bên Người là gặp gỡ Người, nhờ đó tôi thấy cuộc sống của Người không phải là quyền lực, là thành công rực rỡ, mà là khiêm nhường, là nghèo khó, là từ bỏ mình, là hy sinh vì yêu thương, để cứu độ, là tự dâng mình trên thánh giá.

5.

Cho đến bây giờ, tôi càng ngày càng xác tín điều này : Ở bên Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá, mới chính là con đường tôi phải đi, để được cùng sống lại với Người, và để được cùng với Người hưởng hạnh phúc trên trời bên Thiên Chúa là tình yêu mãi mãi đời đời.

6.

Ở bên Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá, như vừa thoáng nhìn, hiện giờ đang trở thành một chân lý cứu độ rất khó thực hiện, do sự phát triển của phong trào hưởng thụ, phong trào tự do cực đoan, nhất là do sự vùng dậy của hỏa ngục.

7.

Xin hãy nhớ lại lời khuyên sau đây của thánh Phaolô : Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân mà là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối (Ep 6,10-13).

8.

Chống lại với quỷ Satan đâu là chuyện dễ. Nhiều khi cái khó nặng nhất lại là phải chiến đấu với chính mình.

9.

Do vậy, việc đào tạo những người muốn ở bên Chúa trên thánh giá đang là một mời gọi khẩn thiết mà Chúa Giêsu gởi tới Hội Thánh chúng ta.

10.

Riêng tôi, tôi hết sức tin tưởng ở Lời Chúa. Được ở bên Chúa trên thánh giá sẽ phải nhờ vào ơn Chúa, với những phấn đấu không ngừng, từ những cái nhỏ nhất.

Được ở bên Chúa trên thánh giá, đó là được một hạnh phúc không gì sánh kịp.

Được ở bên Chúa trên thánh giá, đó là một sự thuộc về bảo đảm nhất cho tôi.

Được ở bên Chúa trên thánh giá, đó là một cuộc sống thân tình, thân mật, thân thiết, nhất là trong những hoàn cảnh đớn đau, cô đơn, nhưng lại đầy phó thác.

11.

Tôi đang thấy nhiều người được ở bên Chúa một cách âm thầm như thế. Họ đang lặng lẽ gieo hy vọng về tình thương giữa thế giới hôm nay. Họ là gương sáng cho đời.

12.

Tương lai sẽ không thiếu bão gió, tối tăm sẽ đầy tràn. Nhưng những kẻ được ở bên Chúa trên thánh giá sẽ là những kẻ Chúa dùng để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.

Hội Thánh trong tương lai sẽ không khẳng định mình qua những quy tụ lớn lao và những công trình vĩ đại. Nhưng Hội Thánh đó sẽ trung thành với giá trị căn bản của mình, đó là Đức Kitô trên thánh giá khiêm nhường, khó nghèo, cảm thương, tha thứ, cứu độ.

Sống thực tế đó không khỏi có những đớn đau, nhưng đó là niềm vui thiêng liêng của tôi, đang an ủi tôi trong những thử thách tư bề mang tính cách cứu độ.

13.

Chúa ở bên tôi. Tôi được ở bên Chúa ! Tôi cảm được sự ngọt ngào của chân lý đó, trong đời sống cầu nguyện, và được Chúa dẫn đưa vào nội tâm có Chúa hiện diện, cho dù nội tâm ấy có những khổ đau, do được thông phần vào thánh giá Chúa.

14.

Tôi phải rất tỉnh thức, để khỏi rơi vào những ảo tưởng coi mình được ở bên Chúa trên thánh giá. Không thiếu trường hợp nếu không tỉnh thức, tôi tự lao mình vào một cuộc sống bận bịu với vô số những công việc không phải là ý Chúa, để tự dối mình và lừa dối dư luận, mà thực chất chỉ là tìm tư lợi cho cái tôi phô trương, tự mãn.

15.

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô (Gl 6,14). Hãnh diện này cũng chỉ có được nhờ ơn Chúa mà thôi. Tình hình đang trở thành nghiêm trọng và nguy hiểm. Để góp phần giải cứu tình hình này, thiết tưởng rất cần chúng ta sám hối chân thành trở về với Chúa Giêsu trên thánh giá.

Long Xuyên, ngày 17.7.2016.