Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

YÊU MẾN CHÚA GIÊSU

 

1.

Trong mấy ngày nay, tôi rất trăn trở trước tình hình đất nước.

Có những lãnh dạo mới. Có những hy vọng mới. Có những hứa hẹn mới. Có những quyết tâm mới.

Có những bất lợi mới về khí hậu và về môi trường.

Có những khủng hoảng mới về đạo đức và niềm tin.

Có những biến chất mới về phương diện dám nghĩ, dám nói, dám làm.

2.

Cùng với những trăn trở về Đất Nước, tôi còn có những băn khoăn cho Hội thánh của tôi tại Việt Nam hôm nay.

Tình hình đang như trăm hoa đua nở. Nhưng đâu là đạo đức thực, đâu là đạo đức giả? Đâu là thuận lợi, đâu là nguy cơ?

3.

Tôi đem những trăn trở và băn khoăn trên đây của tôi đến với Chúa Thánh Thần. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Xin Chúa thương ban cho tôi ơn bình an.

Tôi cảm thấy mình là một vật rất bé nhỏ, đang sống trong một không gian bé nhỏ, nhưng lại chìm vào một vũ trụ mênh mông vô vàn huyền nhiệm. Tôi không hiểu hết vũ trụ đó. Vũ trụ đó không biết tôi. Nhưng tôi có một ý chí, muốn cuộc đời tooisoongs trong Đất Nước và Hội thánh với tất cả thiện chí dấn thân.

4.

Tôi sẽ phải sống thế nào đây? Chúa Thánh Thần đốt lên trong tôi lửa đức tin. Với ánh sáng đức tin, tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Tự nhiên tôi yêu mến Chúa Giêsu của tôi một cách khác thường, hơn bao giờ hết. và tự nhiên tôi hiểu: Muốn dấn thân cho Hội thánh và cho Quê hương, thì trước hết hãy yêu mến Chúa Giê su trên thánh giá.

Đúng là như vậy. Bởi vì Chúa Giêsu chính là Chúa chiên lành, đã dấn thân hết mình vì yêu đoàn chiên.

5.

Dấn thân của Ngài không những là chăn nuôi, bênh đỡ, dắt dìu và qui tụ, là những nét chính của người mục tử theo tiên tri Ezéchiel (34, 11), mà còn là hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10, 11) Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình (Ga 10, 18).

Hy sinh mạng sống mình, để cứu người khác, đó là tình yêu cao cả nhất. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu (Ga 15, 13).

6.

Khi tôi yêu mến Chúa Giêsu là Đấng đã yêu tôi như thế, tôi được Người dạy tôi là tôi hãy yêu thương người khác như Người đã yêu thương tôi. Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con (Ga 13, 34).

7.

Kinh nghiệm cho tôi thấy: nếu tôi có sức yêu thương người khác như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi, thì không phải là do tôi có ý bắt chước với sức riêng tôi, mà do chính Chúa Giêsu trong tôi ban sức cho tôi. Do vậy, mà sự tôi sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu là điều rất cần. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được (Ga 15, 5).

8.

Khi được sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, tôi hiểu là phải lấy sự lành để thắng sự dữ. Từ đó, khi thấy sự dữ lộng hành, tôi biết kẻ làm sự dữ là xấu, nhưng tôi thương họ, chứ không kết án. Tôi nhớ lời Chúa dạy: Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Và anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Anh em đong cho người ta đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em (Mt 7, 1-2).

Tôi tự hỏi mình xem, tôi có bắt chước Chúa Giêsu, mà hy sinh đền tội thay cho kẻ khác, có sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để cứu họ không?

9.

Khi được sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu với tất cả tình yêu mến của tôi, tôi thấy những trách móc, những kết tội, những khinh dể, nếu có của tôi đối với những kẻ phạm tội, sẽ không phù hợp với người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

10.

Khi sống mật thiết và gắn bó với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, tôi cảm thấy là sự giải thoát con người khỏi những tội lỗi, là một công việc đòi một cái nhìn khiêm nhường về chiều kích sâu xa, mà chỉ có tình yêu thương xót Chúa mới làm chủ.

11.

Sẽ rất dại dột và rất nông nổi, khi chúng ta nghĩ để cứu rỗi đồng bào, chỉ cần tố cáo vạch mặt, chỉ cần xây cất, tổ chức, nghi lễ với tâm thức tự hào ta đây

12.

Nhưng sẽ rất khôn ngoan và rất hợp phúc âm, khi chúng ta, để dấn thân phục vụ Hội thánh và Đất Nước, chúng ta biết yêu mến gắn bó với Chúa Giêsu, là Đấng đến, để cho chúng ta được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10).

13.

Cảm tạ Chúa, và thực tế hôm nay cho tôi thấy, những người khao khát trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu trên Đất Nước Việt Nam này là một số đông đáng kể. Có thể họ vẫn thinh lặng như Chúa Giêsu trên thánh giá lúc này vẫn thinh lặng. Nhưng thinh lặng không có nghĩa là không làm gì. Trái lại, họ luôn tỉnh thức để cộng tác với Chúa trong kế hoạch cứu độ ngay giữa những tình hình đầy sự ác. Tỉnh thức của họ, là để đi vào cuộc thương khó, nhưng để đi ra là kẻ phục sinh vinh hiển.

14.

Bây giờ, với ơn Chúa, tôi hiểu được phần nào tình yêu mến Đức Kitô chính là vũ khí thiêng liêng cần thiết cho mọi người tin theo Chúa. Bởi vì cuộc đời của chúng ta là một cuộc chiến đấu thiêng liêng. Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những quỷ thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao thẳm (Ep 6, 11-12).

Bây giờ là giờ thuận tiện, bây giờ là ngày cứu độ (2Cr 6, 1-2).

Hãy hết lòng yêu mến Đức Kitô, ngay chính lúc này.

Long Xuyên, ngày 4.4.2016