Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

TIN VÀO THIÊN CHÚA
GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

Bài chia sẻ trong Thánh lễ kỷ niệm thụ phong Giám mục
30.4.1975-30.4.2016

 

1.

Cách đây 41 năm, chính tại nhà nguyện này, chính tại chỗ này, tôi đã được thụ phong Giám mục.

Thánh lễ hôm đó đã hết sức đơn giản. Lễ nghi vắn gọn. Từ đầu đến cuối chỉ khoảng 45 phút. Công khai, nhưng âm thầm. Chỉ khoảng sáu chục người tham dự. Nhưng tôi có cảm tưởng là tất cả thiên đàng đều hiện diện. Mọi người đều rất sốt sắng. Chỉ nhìn lên Chúa mà thôi. Chỉ lo cho Hội Thánh và cho Đất Nước mà thôi.

2.

Hôm nay, kỷ niệm giây phút lịch sử đó, tôi xin phép được nói mấy lời. Mấy lời này chủ yếu là làm chứng về Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Người đã thương xót tôi thế nào? Thưa rất nhiều, nhưng cách đặc biệt ở hai điểm sau đây:

3.

Điểm thứ nhất là Chúa đã và đang giải cứu tôi.

Chúa giải cứu tôi khỏi nhiều sự dữ phần xác phần hồn. Đặc biệt Chúa giải cứu tôi khỏi những ảo tưởng nguy hại.

+ Chúa cứu tôi khỏi ảo tưởng tìm sự cứu độ ngoài Chúa, nhưng luôn phải tìm Chúa và tìm ở lại bên Chúa.

+ Chúa cứu tôi khỏi ảo tưởng phân cách chiêm niệm và hoạt động, nhưng phải luôn ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần, để suốt cả đời mình chỉ là yêu mến, chỉ là khiêm tốn xin vâng.

+ Chúa cứu tôi khỏi ảo tưởng hoán cải nội tâm chỉ là trở về với Chúa, nhưng cũng còn phải là trở về gặp gỡ những con người, để yêu thương và phục vụ họ.

+ Chúa cứu tôi khỏi ảo tưởng việc cứu độ là nhờ những vinh quang, nhưng phải nhờ thánh giá. Đấng cứu tôi là Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc loài người.

4.

Điểm thứ hai là Chúa đã và đang tha thứ cho tôi.

Tôi vẫn quan niệm cuộc sống của tôi là một hành trình của tình yêu về với Chúa. Trong tình yêu ấy, sự tự do chọn lựa phải luôn trung thành với Chúa. Nhưng trên thực tế, sự tự do của tôi không luôn chọn lựa như thế. Bởi vì tôi yếu đuối lắm. Thánh Phaolô nói: Sự tôi muốn, thì tôi lại không làm (Rm 7, 28). Đúng là tôi đã phạm tội nhiều, trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Vì thế, mà tôi xin đươc Chúa thứ tha, và Chúa đã và đang tha thứ cho tôi. Tôi được bình an và hạnh phúc, luôn coi sự tha thứ là một tiếng gọi ngọt ngào, để tôi biết khiêm tốn từ bỏ cái tôi trên đường theo Chúa.

5.

Khi tôi vâng phục Chúa Thánh Thần mà cầu nguyện và tỉnh thức, tôi đã nhận ra sự Chúa giải cứu tôi và tha thứ cho tôi là những dấu chỉ chắc chắn nhất và sống động nhất về tình yêu thương xót Chúa dành cho tôi. Tôi hạnh phúc và hy vọng rất nhiều vì điều đó.

6.

Trên đây là những điếu rất mới, mà tôi được thấy sau 41 năm phấn đấu nhọc nhằn. Nói lên sự thực đó, hôm nay, tại chỗ này, chính là để tạ ơn Chúa, đồng thời cũng là để cảm ơn tất cả những ai đã góp phần trong việc Chúa giải cứu tôi và tha thứ cho tôi. Xin mọi người thương tiếp tục nâng đỡ tôi với lòng xót thương chân thành quảng đại.

7.

Tôi có cảm tưởng là giờ phút này, cả thiên đàng cùng đang hiện diện nơi đây. Tất cả đều vui mừng, coi tôi như một người tội lỗi, nhưng được Chúa giải cứu và thứ tha (x Lc 15, 7). Còn tôi, có lúc tôi coi mình như đã qua 40 năm, giống như dân Do Thái 40 năm đi trong sa mạc đầy khó khăn. Dù tội lỗi, tôi cũng như dân Do Thái xưa đã được Chúa giải cứu và được Chúa thứ tha, để sau cùng, tôi tin thờ Chúa và bước theo Chúa suốt cả cuộc đời, coi đó là ý nghĩa đời tôi.

8.

Hiện giờ, tôi thấy mình và cộng đoàn mình đang trong những nguy cơ mới cần được giải cứu, đang có những tội mới cần được thứ tha. Nhận ra những nguy cơ mới và những tội mới, để xin Chúa cứu và thứ tha, là điều không dễ. Nhất là khi nguy cơ mới là chứng vô cảm, và khi tội mới là tự mãn của cái tôi quá lớn, thì điều phải đến sẽ đến. Lúc đó sẽ quá muộn. Tôi hy vọng lương tâm chúng ta đang thức tỉnh.

9.

Được Chúa giải cứu và được Chúa thứ tha, kinh nghiệm quí báu đó của tôi cho phép tôi gửi tới anh chị em, bất cứ trong tình trạng nào và bất cứ ở bậc sống nào, lời khuyên vắn tắt sau đây: Hãy tin ở Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Hãy phó thác tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, bằng cầu nguyện và tỉnh thức, hết sức lo cho phần rỗi linh hồn, và phải phấn đấu không ngừng.

10.

Hội Thánh và Đất Nước chúng ta đang trong một tình hình rất phức tạp. Chúng ta hãy góp phần vào việc đổi mới tình hình theo hướng tốt đẹp nhất, trong niềm tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đặc biệt, xin Chúa thương đổi mới mỗi người chúng ta, để chúng ta được là nhân chứng đích thực của lòng thương xót Chúa giữa Việt Nam yêu quí của chúng ta.

11.

Để kết, tôi xin cùng với hai Đức Cha, và toàn thể giáo phận Long Xuyên cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót vì tất cả những gì Chúa dã làm cho giáo phận. Chính giáo phận nhỏ bé này đang là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Tôi cũng xin thành kính cảm ơn Đức Cha Cố Micae và mọi thành phần dân Chúa thuộc giáo phận Long Xuyên đã qua đời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lãnh nhận và biết cho đi lòng thương xót, để nhờ vậy, chúng con được thuộc về Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen

Long Xuyên, ngày 30.4.2016