Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

TẠ ƠN VÌ ĐƯỢC LÀ CỦA LỄ

 

1.

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, tại nhà nguyện Toà giám mục Long Xuyên, có quy tụ nhỏ, vừa để mừng kính Thánh Gioan Baotixita, vừa để dự lễ phong chức linh mục cho hai thầy, vừa để cầu nguyện cách riêng cho một giám mục có tên là Đức Cha Gioan.

2.

Vì thế tôi đã dọn mình để tạ ơn Chúa một cách riêng tư. Tôi dọn mình bằng suy gẫm một đoạn nhỏ của Phúc âm thánh Mathêu. Đoạn này thuật lại việc thánh Gioan Baotixita cho môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu, xin cho biết: Chúa Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế không. Chúa Giêsu đã trả lời cách gián tiếp như sau:

3.

Các anh cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng (Mt 11,4-6).

4.

Lời Chúa trên đây đã đưa ra một dấu chỉ, để nhận ra Đấng Cứu Thế, dấu chỉ đó là: Ngài có một tình yêu mang lại sự sống cho con người về mọi mặt, nhất là cho những người nghèo khó.

5.

Thánh Gioan Baotixita cũng đã giới thiệu Đấng Cứu Thế theo ý đó, nhưng bằng một hình ảnh khác. Ngài chỉ vào Chúa Giêsu mà nói: Đây là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian (Ga 1,29). Cũng có nghĩa là Đấng gánh tội của trần gian, Đấng đền tội cho trần gian.

6.

Với hình ảnh con chiên để giới thiệu Chúa Giêsu, tôi hiểu Chúa Giêsu là tình yêu mang lại sự sống cho con người, nhờ sự Chúa hiền lành khiêm nhường, vâng phục ý Chúa Cha. Người sống như một của lễ và chết như một của lễ.

7.

Suốt đời, thánh Gioan Baotixita đã dọn đường cho Đấng Cứu Thế là Con Chiên Thiên Chúa, không những bằng lời nói, mà còn bằng một cuộc đời như là của lễ. Ngài sống như một của lễ. Ngài chết như một của lễ. Mục đích là để giới thiệu Đấng Cứu Thế là Con Chiên Thiên Chúa đã dâng mình làm của lễ, của lễ vô cùng đặc biệt.

8.

Với suy gẫm trên đây, tôi thường tạ ơn Chúa vì Người đã chọn tôi để là của lễ. Tôi cũng thường tạ ơn Chúa cho các linh mục của tôi được Chúa gọi để là của lễ. Của lễ này có tính cách đặc biệt.

9.

Chính của lễ đó cùng với của lễ Chúa Giêsu mới là tình yêu mang lại sự sống. Chính của lễ đó mới giúp chúng ta làm chứng Thiên Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót.

Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa thương ban cho các thầy sắp chịu chức được luôn luôn là của lễ, của lễ đặc biệt.

10.

Thưa toàn thể anh chị em thân mến, tất cả chúng ta cũng hãy là của lễ. Của lễ tình yêu. Mỗi người mỗi cách.

Hãy là của lễ tình yêu, khi tình hình trở nên khó khăn, có nhiều giông bão.

Hãy là của lễ tình yêu, khi các tương quan trở thành phức tạp, có nhiều khác biệt.

Hãy là của lễ tình yêu, khi chính bản thân ta trở nên yếu đuối, có nhiều giới hạn.

11.

- Của lễ tình yêu sẽ rất bác ái.

- Của lễ tình yêu sẽ rất tế nhị.

- Của lễ tình yêu sẽ rất quên mình, chấp nhận hy sinh.

- Của lễ tình yêu sẽ rất cần ơn khôn ngoan của Chúa.

Nhờ vậy, những kẻ là của lễ tình yêu mới lọt qua được những cản trở, để đem Tin Mừng đến cho nhiều linh hồn.

Chúa đang sai chúng ta đi như của lễ tình yêu. Mỗi người mỗi cách. Nhưng vì ích chung hãy nói lời xin vâng. Hãy nhớ lời Chúa Giêsu phán Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con (Ga 20,21). Lời sai đi như thế là rất đẹp, rất cao quý. Lời sai đi đó đang thuộc về lịch sử đời ta.

12.

Xin anh chị em cũng hãy thương cầu nguyện cho tôi được luôn trung thành với ơn Chúa sai đi như một của lễ tình yêu hèn mọn, yếu đuối.

Phải có ơn Chúa, chúng ta mới được là của lễ tình yêu thực sự. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Hãy tin vào Chúa. Hãy phó thác nơi Chúa giàu lòng thương xót.

Được như vậy, chúng ta có quyền hân hoan vui mừng vì được gọi là của lễ tình yêu, được Chúa sai đi theo gương thánh Gioan Baotixita, để chúng ta góp phần đem lại hạnh phúc cho Quê Hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Hân hoan vui mừng, nhất là sẽ được đời đời ở bên Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu (Ga 4,8).

Cùng với Đức Mẹ, chúng ta

+ Khiêm tốn cảm tạ Chúa.

+ Khiêm tốn sống cho tình yêu.

+ Khiêm tốn chết cho tình yêu.

Long Xuyên, ngày 24.6.2016