Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (16) -2015-

 THAO THỨC (17) -2016-
 

THAM DỰ TÍCH CỰC VÀO CUỘC
THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA CỨU THẾ

 

1.

Khi được gọi nhận chức thánh Linh mục cũng như khi vâng lời nhận chức vụ Giám mục, tôi tự nhiên nghĩ ngay đến sự tôi sẽ tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

2.

Tôi nghĩ như vậy, vì tôi nhớ lại thuở xưa, các tông đồ, khi vừa được Chúa Giêsu trao ban chức thánh, đã lập tức được Chúa đưa vào vườn Cây Dầu để bắt đầu tham dự cuộc thương khó của Người.

3.

Tôi cũng nghĩ như vậy, vì khi tôi chịu chức Linh mục và thụ phong Giám mục, thì tình hình ở nhiều nơi tại Hội Thánh có vẻ là một cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Người đang chịu đau khổ trong nhiều chi thể của Người.

4.

Điều tôi nghĩ thì đã xảy ra rất đúng. Tôi đã được tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, ngay từ những ngày đầu sau lễ thụ phong. Trên thực tế, tôi đã tạ ơn Chúa về chức thánh Chúa trao ban bằng sự tích cực tham gia vào những khổ đau của Chúa trong các con cái của Người.

Được tham gia vào cuộc thương khó của Chúa Cứu thế, tôi coi như một vinh dự.

5.

Với tâm trạng như thế và với kinh nghiệm như thế, tôi có thói quen nhìn các người mang chức thánh trong liên đới với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Những ai tham gia tích cực vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã và đang kêu gọi tôi hãy luôn trở về nguồn mạch ơn cứu độ.

Nguồn mạch ơn cứu độ chính là sự Chúa Giêsu hiến tế mình trên thánh giá vì yêu thương.

Hiến tế đó bao gồm nhiều cái chết đớn đau. Chết trong thân xác. Chết trong tâm hồn. Cha ơi, sao cha nỡ bỏ con (Mc 15,34). Tôi cũng nhiều lần cảm thấy như vậy.

6.

Nhưng cũng phải nói ngay rằng: Trong muôn vàn đau đớn, tôi vẫn được ủi an, do ơn Chúa Thánh Thần, nhất là ơn Người ban cho tôi nhìn thấy sự cứu độ đằng sau những đớn đau. Đau đớn sẽ qua đi, nhưng sự cứu độ sẽ bền vững đời đời.

7.

Nhìn thấy ơn cứu độ đằng sau những đớn đau, đó là biến cố đã mở rộng lòng tôi ra. Lòng tôi mở rộng, để đón Chúa, để đón các linh hồn, nhất là để đón những người cùng khổ cần được cứu.

Mở rộng lòng ra, và đón nhận như thế, một cách tự do, tự nguyện. Đó là ơn Chúa Thánh Thần.

8.

Mở rộng lòng mình ra, để đón nhận ơn cứu độ như thế, cũng đòi phải phấn đấu. Quỷ dữ có những mưu mô tinh tế, xúi dục tôi khoá cửa lòng mình lại bằng nhiều thứ khoá.

Trong dụ ngôn người Samari tốt lành, Chúa Giêsu đã cho thấy: Trước cảnh một người bị cướp đánh nằm bên vệ đường, đã có ba người đi qua nhìn thấy. Thầy tư tế và thầy Lêvi đã nhìn thấy, nhưng né tránh, bỏ đi. Còn người Samari nhìn thấy đã dừng lại chăm sóc. Hai người trước đã khoá cửa lòng mình lại, bằng những lý do có thể coi như đạo đức. Còn người thứ ba đã mở lòng ra một cách đơn sơ, nhưng không (Lc 10, 30-37). Nếu không phấn đấu một cách tỉnh táo, tôi cũng sẽ khoá lòng tôi lại bằng những thứ khoá mang danh đạo đức, như lý do kỷ luật, lý do lễ lạc, lý do uy tín giai cấp, lý do tôn trọng dư luận.

9.

Xưa, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, thì lòng các ngài được mở rộng ra. Việc đầu tiên các ngài làm, là lớn tiếng giảng về sám hối, tin vào Chúa Giêsu, và lập ra những cộng đoàn tình thương trong đó mọi người chia sẻ của cải cho nhau. Các ngài coi các việc đó như một cách tham dự vào cuộc thương khó của Chúa, cuộc thương khó của Chúa đòi các ngài làm những việc đó.

10.

Chúa Thánh Thần đã mở rộng lòng các tông đồ ra, để các ngài biết tham dự vào cuộc thương khó của Chúa ngay trong thực tế cuộc sống lúc đó của các ngài. Sám hối ngay lúc đó, tin vào Đức Kitô ngay lúc đó, chia sẻ của cải cho nhau ngay lúc đó. Vâng phục Chúa Thánh Thần một cách mau lẹ, đặc biệt trong việc tham dự vào cuộc thương khó của Chúa, đó là một dấu chỉ của Chúa Thánh Thần.

Mở rộng lòng mình ra, để tham dự vào cuộc thương khó của Chúa ngay chính lúc này, đó là điều Chúa Thánh Thần thúc giục tôi.

11.

Chính lúc này, tại Việt Nam hôm nay, nhiều môn đệ Chúa Giêsu đang tự nguyện từ bỏ những thói quen hưởng thụ, phô trương, hoành tráng, linh đình, để mở lòng mình ra về phía người nghèo và cuộc sống hy tế của Chúa Giêsu. Họ làm như vậy, là để vâng phục Chúa Thánh Thần, mà tích cực tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Họ đang nêu gương sáng cho tôi.

12.

Chính lúc này, và tại Việt Nam hôm nay, nhiều môn đệ Chúa Giêsu đang được đổi mới một cách quyết liệt nhờ Chúa Thánh Thần, khi họ thực sự hân hoan vì vinh dự của họ là thập giá Đức Kitô, là được tham gia vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Họ tham gia tích cực. mau lẹ, bằng nhiều sáng kiến.

Tôi xin cảm tạ Chúa giàu lòng thưng xót đã cho tôi nhìn thấy Nước Trời qua họ là những người, mà Chúa chọn để gieo hy vọng trên Quê Hương Việt Nam yêu dấu của tôi.

13.

Khi tôi đang hân hoan một cách ngây thơ, thì tôi nghe Thánh Gioan tông đồ cảnh giác tôi. Ngài nói: Hãy tránh xa các tà thần. Thế gian này đang nằm dưới ách thống trị của ác thần (1Ga 5,19-20).

Đúng là Satan đang tìm cách phá công việc của Chúa Thánh Thần. Đây là một lý do, để tôi càng phải rất khiêm nhường mở lòng mình ra, đón nhận Chúa Thánh Thần, để nhờ Người, mà biết phán đoán đúng, trong tình hình lộn xộn hiện nay, nhất là khi rất nhiều người quả quyết là mình được tham dự vào cuộc thương khó Chúa, nhưng trước mặt Chúa thì không phải thế (x.Mt 7,21-23).

Long Xuyên, ngày 17.5.2016