Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

QUÀ TẶNG CAO QUÍ
CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

1.

Tôi cảm tạ Chúa, vì suốt cuộc đời dài, tôi đã gặp được nhiều người tốt.

Những người tốt thuộc nhiều lãnh vực. Có người tốt thuộc về lĩnh vực trí thức, có người tốt thuộc về lĩnh vực nghề nghiệp làm ăn, có người tốt thuộc về lĩnh vực tổ chức. Lãnh vực nào cũng có người tốt. Riêng trong lãnh vực thương người, tôi đã gặp được nhiều người tốt. Họ đã ảnh hưởng nhiều đến tôi. Tôi coi họ là món quà tặng cao quí, mà lòng thương xót Chúa dành cho tôi.

2.

Đặc điểm của họ là quan tâm đến những người đau khổ.

Quan tâm đó của họ thường được người đời gọi là việc tử tế, việc từ thiện. Nhưng đối với họ, quan tâm đó là một nhu cầu của trái tim.

Gặp một người khóc vì đau khổ, tự nhiên họ muốn lại gần, để ủi an, để chia sẻ.

Gặp một người lo âu quằn quại trong cô đơn, tự nhiên họ muốn hỏi: Tôi có thể giúp gì cho bạn không?.

Gặp một người thất vọng, coi tự tử là cách duy nhất mình lựa chọn để chấm dứt khổ đau, tự nhiên họ muốn cứu, cho dù phải hy sinh mạng sống mình.

3.

Không dửng dưng, không xa tránh, không hình thức, quan tâm của họ trong lãnh vực tình thương không chỉ do lửa của trái tim, mà cũng do lửa của Chúa Thánh Thần. Họ đáp ứng nhu cầu người đau khổ đúng lúc, đúng cách, bằng đúng việc.

4.

Chúa Thánh Thần sẵn sàng ban lửa yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng rất nhiều người đã không đón nhận. Lý do không đón nhận thường là thói quen sống thực dụng, sống hưởng thụ, mà yêu thương có tính cách quên mình như Chúa muốn, thì không hợp với hưởng thụ và thực dụng. Nhất là khi hưởng thụ và thực dụng coi tiền bạc làm chính, mà thương người lại phải quên mình, thì đâu có lợi gì cho kinh tế.

5.

Nhiều người đã từ chối đón nhận lửa yêu thương của Chúa Thánh Thần. Cũng có người đã đón nhận, nhưng rồi sau đó lại bỏ. Chỉ vì để mình bị thực dụng và hưởng thụ lôi kéo.

6.

Riêng tôi, tôi được Chúa giúp để biết quan tâm đến những người đau khổ mà không cảm thấy mệt mỏi do tính toán này nọ. Bởi vì tôi tin vững vàng vào Lời Chúa Giêsu đã hứa: Làm bất cứ điều lành nào cho kẻ khổ đau hèn mọn, sẽ được Chúa kể như làm cho chính Chúa (x Mt 25, 34-40). Kết quả là tôi sẽ được Chúa cho lên Thiên Đàng, để cùng với Chúa hưởng hạnh phúc đời đời trong tình yêu xót thương của Chúa.

7.

Tôi tin rất nhiều người cũng được Chúa thương như tôi, dù họ không biết Chúa và không được nghe Lời Chúa. Bất cứ ai làm sự lành cho kẻ khổ đau, đều sẽ được Chúa ban thưởng.

8.

Quan tâm đến những người đau khổ, đó là điều tốt đẹp, nhưng tự sức mình tôi không thực hiện được một cách hoàn hảo. Tôi phải nhờ ơn Chúa.

Với ơn Chúa, tôi thực hiện việc quan tâm đến những người đau khổ, bằng những việc nhỏ, với một số nhỏ người đau khổ xung quanh. Bởi vì khả năng của tôi là rất giới hạn. Nhận thức như thế, để tôi khỏi rơi vào ảo tưởng là mình sẽ làm được rất nhiều.

Tuy biết mình chỉ làm được rất ít, tôi vẫn cứ làm chỉ ít việc đó, với niềm vui những người đau khổ đó sẽ giúp tôi gặp được chính Chúa. Nhờ vậy, đời tôi là một chuyến đi của tình thương.

9.

Suốt cuộc đời là một chuyến đi của tình thương. Để được thế, tôi cần tỉnh thức và cầu nguyện.

10.

Tỉnh thức và cầu nguyện của tôi dựa trên Lời Chúa sau đây: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.

Ở điểm này, mà người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13, 24-25).

Lời Chúa thực rõ ràng. Đời tôi sẽ là một chuyến đi của tình thương. Mà phải thế thôi.

11.

Tỉnh thức và cầu nguyện của tôi còn được dựa vào Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh Tông Đồ.

Tôi coi lời sau đây của Thánh Gioan tông đồ là phản ánh chung của các Đấng: Ai yêu thương anh em mình, thì ở lại trong ánh sáng (1Ga 2, 10).

Ánh sáng đã soi đường chỉ lối cho mọi bước đi giữa cuộc đời phức tạp. Yêu thương chính là ánh sáng. Tôi cảm nhận rõ điều đó. Do vậy, tôi coi những ai yêu thương như Chúa dạy, chính là những người bạn thân thiết của tôi. Họ nâng đỡ tôi với tấm lòng vị tha chân thành.

12.

Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa đã cho tôi được nhiều bạn thân thiết như thế. Qua họ, Chúa dạy tôi sống đơn sơ, tập trung vào tình thương. Mỗi ngày lo đón nhận tình thương và cho đi tình thương. Đó là cách tôi sống đức tin. Đó là cách tôi sống Tin Mừng. Đó là cách tôi cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ của Chúa.

13.

Tình hình thế giới hiện nay đang chuyển biến phức tạp và nguy hiểm. Không những làn sóng thực dụng và hưởng thụ đang dâng cao, mà còn thêm vào đó là những hận thù, những ghen ghét, những tham vọng chức quyền, những mưu đồ lợi ích riêng. Không những có những dửng dưng, mà còn thêm vào đó là những mưu toan loại trừ nhau một cách tàn ác. Một tình hình như thế có thể đưa nhiều người đến chỗ tự hủy.

14.

Rất may là ánh sáng tình thương đang mọc lên và lan tỏa. Tuy âm thầm, nhưng mạnh mẽ. Ánh sáng tình thương ấy không thuộc về riêng ai, nhưng lấp lánh từ mọi trái tim thiện chí.

Tôi coi đó là quà tặng cao quí của lòng thương xót Chúa.

Hãy biết đón nhận quà tặng đó. Quà tặng đó sẽ cứu chúng ta, Tổ Quốc chúng ta, Hội Thánh chúng ta.

Tình thương đang là cảm hứng thiêng liêng cho nhiều môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay. Xin cảm tạ Chúa đến muôn đời.

Long Xuyên, ngày 22.2.2018