Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

XIN CỨU CHÚNG CON
CHO KHỎI SỰ DỮ

 

1.

Mới rồi, hai biến cố đã xảy ra bất ngờ, gây bàng hoàng và đau đớn cho tôi.

Cha quản lý Phanxicô Hoàng Đình Mai chết đầu tháng 9-2018 một cách bất ngờ.

Cha quản lý Phêrô Vũ Quang Thành chết đầu tháng 11-2018 cũng một cách bất ngờ.

Cả hai cha đều quản lý nhiều tài sản chung và chương trình tu sửa quan trọng.

2.

Trong cơn đau đớn, tôi đã cầu xin với Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự dữ”. Lời cầu nguyện đó trích từ kinh Lạy Cha.

Sự dữ, mà tôi ám chỉ ở đây là những sự chết bất ngờ đau đớn như hai cái chết mới xảy ra.

3.

Trong một lúc hồi tâm bình tĩnh, tôi được nghe Chúa trả lời nhẹ nhàng trong thẳm sâu tâm hồn tôi thế này:

Sẽ còn xảy ra nhiều bất ngờ đau đớn trong thời gian tới, đó không phải là sự dữ. Nhưng sự dữ, mà con cần cầu xin là: Khi những chuỗi bất ngờ đau đớn sẽ xảy ra, con và các môn đệ Chúa hãy biết bám vào Chúa, biết giữ vững đức tin, biết bảo vệ đức cậy, biết ở lại trong đức mến”.

4.

Bây giờ, thì tôi hiểu là những thử thách sẽ còn tới, có thứ ngờ được, có thứ bất ngờ.

Chúa muốn tôi hãy tỉnh thức và cầu nguyện.

5.

Tỉnh thức và cầu nguyện là bám vào Chúa Giêsu. Ngài đã thắng mọi sự dữ bằng của lễ Ngài dâng mình trên thánh giá, do tình yêu thương xót của Ngài.

Bám vào Chúa như thế, tôi sẽ đón nhận ơn sám hối, ơn tha thứ, ơn biết sống yêu thương như Chúa yêu thương.

6.

Tỉnh thức và cầu nguyện là bám vào Mẹ Maria. Mẹ đã gặp rất nhiều bất ngờ đau đớn. Trong mọi thử thách đó, Mẹ luôn khiêm nhường sống lời xin vâng trong yêu thương.

7.

Tỉnh thức và cầu nguyện là bước theo thánh Giuse. Ngài đã gặp rất nhiều bất ngờ đau đớn. Trong mọi thử thách đó, ngài luôn sống khó nghèo, hết lòng cậy tin vào Chúa, luôn luôn mau lẹ lên đường bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

8.

Tỉnh thức và cầu nguyện là hợp nhất chặt chẽ với nhau xung quanh thánh Phêrô, như các tín hữu thời Hội thánh sơ khai. Thời đó, Hội thánh bé nhỏ gặp phải nhiều bất ngờ đau đớn. Trong mọi thử thách đó. Hội thánh bé nhỏ luôn hiệp nhất với nhau xung quanh thánh Phêrô, là người Chúa chỉ định đứng đầu Hội thánh.

9.

Tỉnh thức và cầu nguyện là xa tránh những phong trào gieo rắc sự ghen ghét nhau, tố cáo nhau, như lời thánh Gioan tông đồ đã khuyên. Thời ngài đã có nhiều bất ngờ xảy đến, lập tức xuất hiện những kẻ xấu đứng ra gieo rắc sự ghen ghét nhau. Trước cảnh đó, thánh Gioan quả quyết: “Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân” (1Ga 3, 15).

10.

Theo thánh Gioan tông đồ, thì những kẻ xấu đó lẻn lút trong chính nội bộ của Hội thánh, “chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta” (1Ga 2, 19).

11.

Đức Phanxicô gọi những kẻ hay nói xấu, nói hành tố cáo, vu oan trong Hội thánh là những kẻ khủng bố, và là những khí cụ, mà Satan dùng để phá Hội thánh (xem Lexique Pape Francois, Médisances).

12.

Như vậy, sự dữ mà chúng ta cầu xin Chúa cứu là rất nhiều, trong đó có các hình thức đạo đức giả hình. Đây là vấn đề hết sức tế nhị phải thận trọng. Nếu không sẽ lại phát sinh ra thói nghi ngờ nhau, làm nên một khủng hoảng về niềm tin đối với nhau, nhất là đối với các lãnh đạo trong đạo ngoài đời.

13.

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Tôi thường nguyện xin Chúa lời cầu đó, và thêm: “Lạy Chúa, vì Chúa biết con yếu đuối lắm”. Tôi xin Chúa đối xử với tôi như người Mẹ đối xử với đứa con thơ, yếu đuối, bệnh tật.

Tôi thấy Chúa đã coi tôi như vậy. Chính Chúa đi tìm tôi. Chính Chúa đón chờ tôi. Chính Chúa cứu tôi.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót.

14.

Với tâm tình cảm tạ, tôi cũng có khi cầm tràng hạt mân côi, mà nói với Mẹ:

Lạy Mẹ xin an ủi chúng con luôn luôn.
Mẹ từ bi, xin phá những nỗi u buồn
”.

Tôi nói với Mẹ như một đứa con bé nhỏ nói với Mẹ mình.

Cứ thế thôi, tôi được Mẹ cứu.

15.

Lòng tôi nhẹ nhàng, đầy tràn yêu thương.

Tôi nghe Chúa Giêsu nói với tôi: “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương các con” (Ga 13, 34).

Ở dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

Tôi cảm nhận rất rõ, sự dữ lớn nhất là thiếu yêu thương. Hạnh phúc lớn nhất là gặp được Chúa là Tình yêu giàu lòng thương xót.

Long Xuyên, ngày 07.11.2018