Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

TÂM TÌNH NGÀY NOEL 2018

 

1.

Tôi rất đau đớn về phần xác, do nhiều thứ bệnh và do tuổi già sức yếu.

2.

Tôi rất đau đớn về phần hồn, do nhiều tội lỗi và do nhiều tính mê tật xấu.

3.

Những đau đớn đó được tôi cảm nghiệm như một gánh nặng, làm tôi buồn phiền, chán nản.

4.

Chính trong tình trạng bi thảm đó, tôi nhìn vào trong hang đá Belem.

5.

Chúa Hài Đồng âu yếm gọi tôi bằng cái nhìn riêng tư của Ngài. Cái nhìn thấu đến tận đáy lòng tôi. Cái nhìn thu hút tôi, lôi kéo tôi, mời gọi tôi.

6.

Với cái nhìn đó, tôi hiểu là: Chúa đến để cứu tôi. Hãy đến đón sự cứu độ nơi Ngài.

7.

Tôi đến với Ngài. Ngài đang đón nhận tôi, Ngài cho tôi thấy: Ngài là tình yêu giàu lòng thương xót.

8.

Ngài sẽ thương xót cứu tôi, miễn là tôi tin ở Ngài.

9.

Tôi tin, và tôi xin Ngài thương thêm đức tin cho tôi, bởi vì tôi quá yếu đuối.

10.

Tôi được thêm đức tin. Nhờ vậy, tôi hiểu đức tin là một ơn cao quí Chúa ban, chứ không do công phúc của tôi.

11.

Cũng nhờ vậy, tôi mới hiểu được tại sao quỷ Satan đang tìm mọi cách để phá đức tin.

12.

Vì thế, tôi cần tỉnh thức và cầu nguyện để giữ vững đức tin, nhất là lúc này.

13.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho chúng ta. Xin thân ái cầu chúc cho mọi người được tin vào Chúa Cứu Thế giàu lòng thương xót. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ có bình an.

14.

Với niềm tin vào Chúa Cứu Thế giàu lòng thương xót, chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình, cho Hội thánh và cho quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

15.

Có những điều chỉ có Chúa mới làm được mà thôi. Noel là cơ hội Chúa đợi chờ chúng ta. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội quí giá này.

Lạy Chúa xin thương xót chúng con.

Long Xuyên, ngày 24.12.2018