Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

GẶP GỠ CHÚA

 

1.

Trong thánh lễ kỷ niệm thụ phong Giám mục, tôi thường tập trung tâm hồn vào việc tạ ơn Chúa. Tôi có rất nhiều điều để tạ ơn Chúa.

Hôm nay, có một điều tôi nghĩ nên cảm tạ Chúa cách riêng, đó là ơn được gặp Chúa.

Gặp Chúa là điều tôi đã cảm nghiệm sâu sắc suốt đời giám mục của tôi, nhất là trong những ngày này.

Để tạ ơn Chúa vì ơn trọng đại ấy, hôm nay tôi xin được chia sẻ đôi chút với anh chị em về kinh nghiệm đó của tôi.

2.

Tôi gặp được Chúa ở những lúc nào?

Thưa: Tôi gặp được Chúa, khi tôi tỉnh thức và cầu nguyện.

Thực vậy, tình hình ngày 30/4/1975 và trước sau ngày đó thay đổi từng giờ, các chương trình dự tính trước cho lễ thụ phong Giám mục của tôi đều tan vỡ hết.

Đức Cha Cố Micae và tôi chỉ biết: Tỉnh thức và cầu nguyện (Mc 14, 38).

3.

Khi tỉnh thức và cầu nguyện, tôi được Chúa cho thấy những người đau khổ là vô số kể, dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi hãy cùng với Chúa, đi về phía những người đau khổ, để chia sẻ và đồng hành với họ. Chính tôi cũng là người đau khổ rất cần được cứu.

4.

Khi tôi đau khổ, thì sự mà tôi khao khát nhất, chính là tình yêu thương và sự bình an của Chúa. Do vậy yêu thương và bình an của Chúa là lương thực thiêng liêng tôi coi là cần thiết nhất, cho tôi và cho bao người đau khổ. Chúa dạy tôi phải biết đón nhận và biết cho đi lương thực ấy, trong mọi tình hình biến động của lịch sử.

5.

Suốt 43 năm qua, khi đồng hành với những người đau khổ, tôi đã gặp được Chúa qua ngã đón nhận và qua ngã cho đi thứ lương thực bình an và yêu thương của Chúa. Gặp được Chúa như vậy, chính là một ơn Chúa ban, không phải một lúc, nhưng là từng ngày, từng giờ, từng phút. Xin hết lòng cảm tạ Chúa.

6.

Tôi đã được gặp Chúa như thế với những điều kiện nào?

Thưa, tôi xin nhấn mạnh đến ba điều kiện.

7.

Điều kiện thứ nhất là niềm tin vững vàng ở Chúa. Tôi tin Chúa không là một quyền lực đến để kết án. Nhưng Chúa là một tình yêu đến để giải cứu. Tôi tin Chúa không đến với tôi, vì tôi là thánh. Nhưng Chúa đến với tôi, vì tôi là kẻ tội lỗi, yếu đuối, hèn mọn. Người đến vì xót thương tôi.

8.

Điều kiện thứ hai là nhận biết mình tội lỗi, yếu đuối và hèn mọn.

Khiêm nhường là điều phải sống động trong mọi bước đi của lãnh vực cho đi, và đón nhận. Nhưng khiêm nhường cũng lại là điểm yếu của chúng ta. Và đó cũng là điểm mà Satan thường tấn công mỗi người.

9.

Điều kiện thứ ba là biết phân định.

Trong một tình hình cụ thể tôi phải biết phân định Hội Thánh thực và Hội Thánh giả, thánh ý thực và thánh ý giả. Không biết phân định sẽ có những chọn lựa sai. Sửa lại hậu quả của những sai lầm đó là điều không dễ, nhất là sai mà lại không nhận là mình sai.

10.

Khi với niềm tin khiêm nhường và phân định, tôi được gặp gỡ Chúa, thì tôi thấy dung mạo Chúa thế nào?.

Thưa, một cách thiêng liêng, tôi thấy rất rõ dung mạo Chúa. Tôi thấy Chúa hiền lành và khiêm nhường, đầy xót thương. Tôi thấy và tôi cảm nghiệm được. Từ đó, tôi phó thác mình tôi cho Chúa.

Với tâm tình phó thác càng ngày càng sâu, tôi gặp gỡ Chúa càng ngày càng thân mật và đơn giản. Dung mạo Chúa lôi cuốn tôi.

Tôi đến bên Chúa với hai bàn tay không mang gì được gọi là công phúc. Chỉ mang theo mảnh đời tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối, nhưng mong được Chúa xót thương. Dung mạo Chúa giúp tôi tin Chúa là Đấng cứu thế giầu lòng thương xót.

11.

Dung mạo Chúa luôn tỏa ra một tình thương có sức an ủi tôi và nâng đỡ tôi, nhất là trong những trường hợp tôi có cảm tưởng là mọi người như thất vọng về tôi.

12.

Dung mạo Chúa luôn kêu gọi tôi hãy từ bỏ tất cả những gì là thế tục, để có thể thuộc về Chúa. Chúa Giêsu đã cầu nguyện Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian (Ga 17, 15- 16).

13.

Dung mạo Chúa luôn tỏ ra hết sức đau đớn, vì thấy nhiều người chúng ta để mình thuộc về thế gian một cách quá dễ dàng. Lúc này hơn bao giờ hết, tôi đang nghe rất rõ Lời Chúa phán xưa: Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15, 9).

14.

Tình hình hiện nay đang bị bao phủ bởi nhiều bóng tối. Nhưng dung mạo Chúa xem ra vẫn được an ủi phần nào. Bởi vì đó đây nhiều môn đệ Chúa vẫn đang làm hết sức mình để thực thi Lời Chúa: Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo (Mt 16, 24).

Họ cũng đang làm hết sức mình, để sống giới luật yêu thương như Lời Chúa dạy: Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em thương yêu nhau (Ga 13, 35). Họ chân thành sống yêu thương, và không ngừng xây dựng bình an theo ý Chúa.

Họ là những người đang tích cực sống liên đới với những người đau khổ bằng chia sẻ yêu thương và bình an của Chúa. Tôi xác tín người môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay, cần làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống như thế. Và như thế, họ phục vụ đồng bào và góp phần xây dựng hạnh phúc cho Quê hương Việt Nam yêu dấu.

15.

Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi được cùng với họ mà hân hoan làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin ban bình an cho chúng con. Xin cảm tạ Chúa đến muôn đời.

Long Xuyên, ngày 30.4.2018