Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

TÂM SỰ VỀ
ĐÓN NHẬN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

 

1.

Chúa đến với tôi dưới hình dạng Đấng cứu độ giầu lòng thương xót. Tôi đã thấy như vậy.

Chúa đến như vậy qua nhiều cách. Một cách đã gây nhiều ấn tượng trong tôi, đó là qua những con người làm chứng cho Chúa.

2.

Tôi đã được gặp nhiều chứng nhân về lòng thương xót Chúa. Tất cả các chứng nhân đó đều mang nơi mình chứng từ của tình yêu Chúa xót thương.

3.

Cái đẹp lạ lùng tôi thấy là mỗi người trong họ đều có những mầu sắc riêng.

Ở đây tôi chỉ nêu lên vài mầu sắc tiêu biểu rút ra từ một số chứng nhân quen thuộc của Phúc Âm.

4.

Thí dụ: Có những người vừa gặp, thì tự nhiên thấy như họ tỏa ra một mầu sắc thiêng liêng đặc điểm của thánh Gioan Baotixita xưa: Mầu sắc đặc điểm đó là sa mạc.

Sa mạc nơi thánh G.B là đời sống thinh lặng, suy niệm, cầu nguyện, khổ chế.

Xưa với mầu sắc sa mạc đó, thánh G.B đã làm chứng Chúa cứu thế đến như Đấng cứu độ giàu lòng thương xót.

5.

Có những người vừa gặp, thì tự nhiên thấy như họ tỏa ra một mầu sắc thiêng liêng đặc điểm của Đức Mẹ Maria, màu sắc đặc điểm đó là xin vâng ý Chúa.

Xin vâng ý Chúa nơi Đức Mẹ Maria là cả một đời ngoan ngoãn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Xưa với mầu sắc xin vâng đầy khiêm nhường phó thác đó, Đức Mẹ đã làm chứng Chúa Giêsu là Đấng cứu thế giàu lòng thương xót.

6.

Có những người vừa gặp thì, tự nhiên thấy như âm thầm tỏa ra một mầu sắc thiêng liêng đặc điểm của thánh Giuse.

Màu sắc đặc điểm đó là mau lẹ, dấn thân phục vụ Đức Mẹ và Chúa Giêsu, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Xưa với mầu sắc dẫn thân phục vụ đó, thánh Giuse đã làm chứng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ giầu lòng thương xót.

7.

Ở đây, tôi xin phép được nói sự thực này là: Giữa dòng người đông đảo, tôi đã được gặp những chứng nhân nói trên. Họ lặng lẽ ở giữa đám đông. Họ không ồn ào, thậm chí họ còn thinh lặng. Nhưng họ chỉ làm chứng cho Chúa bằng đời sống mang đặc điểm mà Chúa ban cho họ.

8.

Riêng đối với tôi, họ đã mang lại cho tôi rất nhiều an ủi. An ủi lớn nhất là họ giúp tôi cảm thông với những người đau khổ. Tôi coi họ là những lá thư riêng Chúa gửi cho tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì những bức tâm thư đó.

9.

Qua những chứng nhân mà tôi được gặp, tôi đã nhìn thấy Chúa. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu thế giầu lòng thương xót.

Tôi nhìn thấy, và tôi đã cảm nhận được sự thực cao quí đó.

10.

Cảm nhận đầy an ủi đó đang giúp tôi đi nốt chặng cuối của chuyến đi cuộc đời.

Cuộc đời là một chuyến đi về cõi sau. Tôi đang gần đến cõi sau. Bước vào cõi sau, tôi sẽ nhận được chỗ dành cho tôi, chỗ đó sẽ là hạnh phúc hay là vô phúc. Nếu ở đời này tôi biết đón nhận Chúa Giêsu như Đấng cứu độ giàu lòng thương xót, thì ở cõi sau tôi sẽ hạnh phúc đời đời.

11.

Hạnh phúc đời đời ở cõi sau, đó là chuyện phải tính ngay ở đời này.

Ở đời này, tôi phải lợi dụng từng ngày, từng giờ, từng phút, để gặp Chúa cứu độ giầu lòng thương xót. Bởi vì chính Người và chỉ có Người, mới cứu được tôi khỏi phải vô phúc đời đời, nhưng sẽ được hạnh phúc đời đời.

12.

Gặp Chúa Giêsu là điều không phải do tôi muốn mà được. Chính Chúa chủ động đến với tôi, theo cách mà Chúa muốn, lúc mà Chúa muốn.

Bổn phận của tôi là khiêm nhường khao khát, khiêm nhường tỉnh thức, khiêm nhường đón tiếp. Và như vậy, tôi có tự do không đón nhận Chúa Giêsu, mặc dầu Ngài là Đấng cứu độ giầu lòng thương xót. Đó là thảm kịch khủng khiếp có thể xảy ra.

13.

Vì thế, tôi luôn cầu xin Trái tim Chúa thương cứu tôi khỏi tính kiêu ngạo, để luôn luôn biết đón nhận Chúa.

14.

Tôi bỏ đi thói quen xét đoán và kết án những người khác, ý Chúa là như vậy. Sẽ chỉ tập trung vào việc đón Chúa cứu độ giầu lòng thương xót mà thôi.

15.

Đối với tôi, việc đón nhận Chúa Giêsu Đấng cứu độ giầu lòng thương xót là điều quan trọng nhất. Chính nhờ vậy, mà tôi được bình an trong lương tâm và cả trong hướng phục vụ Hội Thánh và Quê Hương Việt Nam.

16.

Phục vụ Hội Thánh và Quê Hương bằng quyết tâm làm hết sức mình, để rất nhiều người đón nhận được Chúa Giêsu, Đấng cứu độ giầu lòng thương xót. Đó là thao thức của tôi đêm ngày.

17.

Tôi hay nói với Chúa: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa xót thương con, con tin ở Chúa” Vắn tắt như thế thôi.

18.

Khi có sức, tôi lại cầu nguyện thêm bằng kinh tràng hạt mân côi.

Tôi cầu nguyện như một trẻ nhỏ. Rất khó nghèo, rất thiết tha, rất cậy tin phó thác.

19.

Và cứ thế, hằng ngày tôi đón nhận Chúa Giêsu Đấng cứu độ giầu lòng thương xót.

Người đến với tôi, Người ở lại với tôi, Người đồng hành với tôi.

Cuộc sống của tôi trở thành đơn giản.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đến muôn đời.

Long Xuyên, ngày 14.6.2018