Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

GẶP GỠ VÙNG BIÊN
NGAY BÊN CẠNH MÌNH

 

1.

Thời gian gần đây tại Việt Nam đã nổi lên phong trào đi về vùng biên để loan báo Tin Mừng. Hướng đi mà phong trào nhắm tới là các vùng xa vùng sâu.

2.

Nhưng mới rồi, một tài liệu về Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho thấy: “Đối với Đức Phanxicô, vùng biên phải hiểu là những con người bị quên. Cụ thể họ là những người nghèo, những người già, những người bị loại trừ”.

3.

Quan tâm đến vùng biên là những người đó, thì đừng trừu tượng, mà phải cụ thể. Đầu tiên là ta phải có một chỗ dành cho họ trong trái tim ta.

4.

Rồi phải sống liên đới với họ, để cùng với họ thiết lập ra những cộng đoàn mới, mang ơn Chúa đến cho chính trung tâm thế giới.

5.

Đức Phanxicô khuyên các mục tử đừng chỉ nhìn thế giới từ trung tâm, mà hãy nhìn từ ngoại biên. Tức là từ những người già, bệnh, nghèo, bị loại trừ.

6.

Theo sự hướng dẫn trên đây của Đức Phanxicô, các bề trên giáo phận tôi đang dẫn chúng tôi tới các gương sáng đi về vùng biên là những con người đau khổ.

7.

Có những gương sáng là những mục tử đã qua đời. Cụ thể là Đức Cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Ngài rất lo cho những kẻ nghèo, những người già, những người đau bệnh. Ngài như ông già Simêon xưa đã nghe được tiếng Chúa, đã nhận ra được Chúa trong trẻ nhỏ khó nghèo Giêsu.

8.

Có những gương sáng là những mục tử còn đang sống. Các ngài đi tới vùng biên. Vùng biên của các ngài là những người ngay bên cạnh các ngài đang sống với tuổi già, bệnh tật, nghèo túng và bao nỗi đau âm thầm.

Họ giống như các trẻ mục đồng ở Bêlem xưa. Họ nghèo khổ như bị loại trừ. Nhưng họ đã nghe được tiếng Chúa, đã nhận ra Chúa trong một trẻ thơ nghèo khổ Giêsu.

9.

Sứ điệp, mà nhiều người ngoại biên gửi tới các mục tử, thiết tưởng không phải là những lời kêu gọi cầu cứu, và những thử thách của họ, mà là một thứ chia sẻ về niềm hy vọng mà họ nhận được từ lòng từ bi Chúa, để họ sống như một của lễ.

10.

Cuốn Lexique, Pape Francois có bài viết về Périphéries (= vùng biên) đã đánh động lương tâm nhiều người thuộc mọi tín ngưỡng và mọi tầng lớp xã hội.

11.

Nhân dịp này, xin Chúa đánh thức các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay, để cùng nhau nhận ra ơn gọi dấn thân cho vùng biên ngay bên cạnh mình.

12.

Tình hình đang chuyển biến phức tạp. Chúng ta nên cầu nguyện và tỉnh thức. Đừng bỏ lỡ dịp nhận ra “Thánh ý Chúa”.

Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con.

13.

Riêng tôi, được theo các bề trên đi về vùng biên bên cạnh mình, chẳng những tôi không thấy mất mất gì, mà còn nhận được rất nhiều. Xin hết lòng tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 29.9.2018