Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

LỰA CHỌN KHÓ

 

1.

Tình hình hiện nay là bất an, bất ổn một cách trầm trọng. Sống giữa một tình hình như thế, tôi khao khát một điều, đó là: Làm sao tôi có được những lựa chọn đúng, để trong cuộc sống đời này lương tâm tôi được an ổn, và trong cuộc sống đời sau tôi khỏi phải sa hỏa ngục, nhưng sẽ được ở bên Chúa trên Thiên đàng mãi mãi.

Tôi cũng khao khát như vậy cho mọi người thuộc về tôi.

2.

Những khao khát trên đây của tôi là rất khẩn thiết.

Tôi trình bày những những khao khát đó cho Chúa, xin Chúa thương cứu giúp tôi, bởi vì tôi nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi, hèn hạ.

3.

Chúa đã nhận lời tôi. Chúa dạy tôi hãy khẩn cầu với Thánh linh. Xin Thánh Linh giúp, ngay trong khi cầu nguyện.

Thánh Linh giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu đuối, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Linh cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng riên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa Đấng thấu suốt tâm can, biết Thánh Linh muốn nói gì, vì Thánh Linh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta đúng ý Thiên Chúa.”(Rm 8, 26- 27).

4.

Tôi đã xin Thánh Linh cầu nguyện với tôi và cho tôi.

Càng cầu nguyện với Thánh Linh, tôi càng thấy sự cầu nguyện đó rất đẹp lòng Thiên Chúa. Có thể nói: Ai cầu nguyện Thánh Linh đến cứu giúp mình, thì Thiên Chúa không hề từ chối.

5.

Nhưng phải cầu xin với niềm tin mạnh mẽ. Nghĩa là phải thực sự đi tìm, thực sự gõ cửa, thực sự nài xin. Lúc đó, sẽ thấy ứng nghiệm Lời Chúa Giêsu đã hứa.

Ai xin sẽ được,
Ai tìm sẽ thấy,
Ai gõ cửa, sẽ mở cho…

Nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, thì phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Linh cho những kẻ xin Người” (Lc 11, 9- 13).

6.

Với Thánh Linh, tôi đang đi trong cuộc đời bất an hiện giờ một cách khác thường. Bởi vì Thánh Linh luôn dẫn đưa tôi hãy tựa vào lòng thương xót Chúa.

7.

Tôi xin cắt nghĩa đôi chút ơn Thánh Linh đã và đang làm nơi tôi.

Tôi ví mình như người tử tội bị đóng đinh bên hữu Chúa Giêsu. Anh nhận biết mình là kẻ tội lỗi, đáng phải tử hình.( x. Lc 23, 39).

Nhưng anh được ơn Thánh Linh, đã cảm thương cái đau bất công của Chúa Giêsu. Anh dám nói: “Ông này có làm gì trái đâu”. Rồi, cũng được ơn thánh Linh, anh đã xin Chúa Giêsu nhớ tới anh: “Khi Ông vào Nước của ông, xin Ông nhớ đến tôi”. Ngay lập tức, anh đã được Chúa Giêsu hứa: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng” (Lc 23, 40- 43).

8.

Anh đã chết trong tình xót thương của Chúa. Anh đã chết trong cái nhìn về Đức Mẹ sầu bi đầy xót thương đứng bên chân thánh giá.

9.

Trên đây là một hình ảnh về tôi. Trong một tình hình tối tăm, vô vàn bất ổn, tôi đã và đang được Chúa cứu, do tình yêu xót thương Chúa.

10.

Dù ở đâu, dù lúc nào, tôi vẫn cầu xin: “Nhân danh Chúa Giêsu, xin Thiên Chúa Cha thương ban cho con Thánh Linh của Chúa”.

11.

Tôi phải thú thực là: Dần dần, tôi trở nên vắn gọn. Hầu như đang xóa đi trong tôi những hội thảo dài, những khóa học miên man về Chúa. Chỉ còn ở lại trong tôi một cách đơn sơ “Nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa Cha ban Thánh Linh cho con”. Để rồi, dù tôi chỉ như người tử tội bị đóng đinh xưa bên hữu Chúa Giêsu, tôi sẽ được hạnh phúc đón nhận ơn cứu độ. Bởi vì Chúa là tình yêu thương xót.

12.

Niềm tin trên đây cuả tôi đòi tôi phải rất nghèo nàn. Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng có gì. Tôi chẳng đáng gì. Tất cả nơi tôi đều tựa vào lòng thương xót Chúa.

13.

Niềm tin như vậy là do ơn Chúa Thánh Linh. Niềm tin như vậy không miễn cho tôi khỏi phải cố gắng. Thực sự, tôi phải cố gắng trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong từ bỏ mình.

14.

Trong mọi cố gắng, tôi thấy cố gắng sống tinh thần nghèo khó là rất quan trọng. Nghèo khó như người tử tội bị đóng đinh bên hữu Chúa là một thứ nghèo khó cùng độ. Nhưng chính sự nghèo khó đó đã được cứu độ, nhờ lòng thương xót Chúa.

15.

Tôi thấy bài học đầu tiên Chúa Giêsu đã dạy tôi là sự Người giáng sinh nghèo khó tại hang đá Belem.

Rồi bài học sau cùng Chúa Giêsu đã dạy là sự Người chết trên thánh giá trong cảnh nghèo tột độ, và sự nghèo khó của người tử tội bị đóng đinh bên hữu Người.

16.

Hội thánh của tôi hôm nay, các môn đệ của Chúa hôm nay, trong đó có tôi, đang coi nghèo khó thế nào trong các lựa chọn tu đức, mục vụ và truyền giáo?

17.

Hình như nghèo khó đang là một thử thách lớn, mà mọi người đều muốn xa tránh.

Chính vì nghèo khó là một lựa chọn khó, nên rất cần đặt thành vấn đề sống đạo một cách nghiêm túc trong hoàn cảnh hiện nay.

18.

Cần làm ngay, kẻo sẽ quá muộn. Trách nhiệm đó ưu tiên là nơi các môn đệ Chúa thuộc mọi thành phần.

Long Xuyên, ngày 26.7.2018