Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

Bài chia sẻ trong thánh lễ kỷ niệm
19 năm thụ phong Giám mục của
Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu

MỘT CÁI NHÌN VỀ
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

1.

Nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên hôm nay, trong thánh lễ này, đang là biểu tượng một Hội Thánh địa phương rất đẹp.

2.

Đẹp là vì thánh lễ này của Hội Thánh địa phương này, đang được chủ sự bởi vị chủ chăn của mình. Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu chính là vị chủ chăn của chúng ta.

3.

Đẹp là vì chính vị chủ chăn này đang qui tụ, đang đón tiếp các thành phần của giáo phận.

4.

Đẹp là vì trong qui tụ và đón tiếp này có tình thương và hy vọng.

5.

Tình thương và hy vọng đang bao phủ chúng ta. Tình thương và hy vọng đó phát xuất từ Chúa, và tựa vào Chúa.

6.

Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, thì tình thương và hy vọng bao phủ Hội Thánh không đồng nghĩa với lạc quan.

Lạc quan thì dựa vào sức con người và mơ tìm những thành công theo ý riêng.

7.

Còn hy vọng và tình thương thì tin vào Chúa.

Vì thế, có những lạc quan đưa tới thất vọng. Đang khi hy vọng và tình thương của chúng ta bao giờ cũng chắc chắn đưa tới sự giải cứu.

Chính Chúa là Cha giầu lòng thương xót sẽ giải cứu chúng ta.

Hy vọng của chúng ta là một đợi chờ ở Chúa.

Chúng ta hy vọng rất nhiều ở Chúa.

8.

Với tình thương hy vọng đó chúng ta cũng sẽ ra đi. Ra đi để chia sẻ tình thương, hy vọng cho mọi người xung quanh, nhất là cho những người khổ đau.

9.

Chia sẻ bằng những ủi an, chia sẻ bằng những chăm sóc, chia sẻ bằng cách sống liên đới có tình có nghĩa với những người mà chúng ta có bổn phận.

10.

Riêng tôi, tôi rất vui khi thấy nhiều người của giáo phận sống gắn bó với nhau bằng tình thương và hy vọng một cách cụ thể, một cách đằm thắm.

Tôi mong, những nơi nào chưa được như vậy, thì cần phải sửa lại.

11.

Rất nhiều người đặt hy vọng vào chúng ta. Họ hy vọng chúng ta sẽ đem lại cho họ hy vọng và tình thương của Chúa.

12.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, nhất là cho tất cả các giám mục và linh mục luôn là người mang tình thương và hy vọng của Chúa đến cho mọi người.

13.

Hôm nay, hơn lúc nào hết, khi mừng kỷ niệm 19 năm thụ phong giám mục của Đức Cha Giuse, chúng ta cần cảm được Đ.C của chúng ta đang rất mong tình thương và hy vọng luôn được phát triển trong giáo phận, đặc biệt là ngay trong Tòa Giám mục này.

14.

Phần tôi, tôi cũng rất mong điều đó, nhưng tôi cũng rất lo. Thú thực là tôi rất lo cho sự hiệp nhất và yêu thương trong giáo phận. Bởi vì tôi thấy nguy cơ tàn phá sự hiệp nhất và yêu thương đang tới gần.

Nguy cơ đó là rất mạnh. Nguy cơ đó đang hình thành từ chính nội bộ, do Satan chủ mưu.

Chúng ta cần cầu nguyện và tỉnh thức. Xin Chúa nhờ hai thánh Phêrô và Phaolô cầu bầu, thương cứu chúng ta, giúp chúng ta vượt qua được cơn thử thách kinh hoàng về hiệp nhất và yêu thương.

15.

Cơn thử thách đang diễn biến phức tạp. Nhưng giờ đây, số người sống niềm vui từ tình yêu xót thương Chúa lại đang tăng.

Lúc này, hơn bao giờ hết, Lời Chúa sau đây đang trở thành lời kêu gọi khẩn thiết gửi tới mỗi người chúng ta:

Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là môn đệ Cha, là các con yêu thương nhau như Cha yêu thương các con” (Ga 13, 35).

Long Xuyên, ngày 29.6.2018