Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

CẦU MONG THOÁT KHỎI
SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC

 

1.

Cuối năm cũ và đầu năm mới là dịp hồi tâm, với mục đích bỏ cái xấu để có cái tốt.

Hồi tâm của tôi là lui vào thinh lặng, đặt mình trước thánh nhan Chúa, và xét mình.

2.

Cái xấu, mà tôi coi là nguy hiểm nhất hiện nay là suy thoái đạo đức.

Đạo đức là lãnh vực bao la bát ngát, trong đó đạo đức nhân bản được coi là nền tảng, thế mà nền tảng đó lại đang trong tình trạng bị suy thoái.

3.

Nhân bản suy thoái ở nhiều điểm. Ở đây chỉ xin nói về ba điểm:

Một là lễ phép.

Hai là lòng biết ơn.

Ba là tính chân thực.

4.

Lễ phép sơ đẳng nhất là biết chào hỏi, biết kính trên nhường dưới, biết nhã nhặn với mọi người.

Biết ơn là biết khiêm tốn cảm ơn, biết đền ơn, biết ghi ơn, biết nhớ ơn.

Chân thực là tránh vô cảm, bôi bác, hình thức và gian dối, để sống thành thực với tránh nhiệm và lương tâm lành mạnh.

5.

Biết trân trọng và bảo vệ những nét đẹp trên đây của nhân bản, sẽ được kể là đi trên con đường tốt.

Còn nếu coi thường nhân bản, thì là dấu sa vào một nguy cơ tai hại với hậu quả khó lường.

6.

Một hậu quả xấu dễ thấy chính là sự bất an. Người suy thoái đạo đức nhân bản sẽ bất an trước. Rồi tới đâu họ cũng gây bất ổn cho nơi đó.

7.

Bất an trong mình, bất ổn xung quanh, đó sẽ là một khủng hoảng về niềm tin. Nhất là đó sẽ có thể bùng lên những bất ngờ gây tang tóc, hỗn loạn và chết chóc.

8.

Suy thoái về đạo đức nhân bản có thể làm cho con người dần dần mất tính người, sẽ trở thành man rợ, dã man.

9.

Nếu, chẳng may, tình trạng suy thoái đạo đức nhân bản lại được coi là hướng phát triển bền vững của một nền văn minh, một hệ thống chính trị, một cơ chế tôn giáo, thì cảnh tự hủy kinh hoàng sẽ không sao tránh được.

10.

Trong hồi tâm, tôi đang thấy như vậy. Thấy sao, tôi xin nói như thế.

Từ cái nhìn đó, tôi xin Chúa thương cứu tôi, cứu Hội thánh tôi, cứu Đất Nước tôi.

Tôi nói với Chúa, cũng lời xưa Chúa Giêsu đã cầu xin trong vườn cây dầu.

Lạy Cha, nếu được, xin cho chén đắng này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha mà thôi. Lạy Cha, nếu chén đắng này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện” (Mt 26, 39-42).

11.

Tôi cảm thấy như những đau đớn sẽ xảy ra. Chúa sẽ cứu, nhưng con cái Chúa sẽ phải uống chén đắng, để góp phần vào công trình cứu độ.

12.

Hình như tình hình đang diễn tiến theo hướng đó, vì đạo đức tiếp tục suy thoái, mà người ta không những không hối cải, mà còn cứng lòng tự hào.

13.

Vì thế, dù rất ngại nói, nhưng thiết tưởng cũng nên nói ở đây điều này là: Chúng ta nên chuẩn bị tâm hồn để chịu đau đớn, vì mục đính đón nhận sự cứu độ. Thánh Phêrô khuyên: “Thà chịu đau khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là làm vì điều ác” (1Pr 3, 17).

14.

Suy thoái đạo đức ở trong xã hội đã là nguy hiểm, phương chi suy thoái đạo đức ở trong tôn giáo, nhất là ngay trong hàng ngũ những người có tránh nhiệm đào tạo đạo đức.

15.

Chính vì thế, mà tôi xin Chúa thương xót tôi, để tôi được uống chén đắng theo thánh ý Chúa, hầu cứu khỏi nguy cơ lớn cho đạo.

16.

Xin thánh ý Chúa được thực hiện trọn vẹn nơi chúng ta, cho dù chúng ta sẽ phải chịu đau đớn. Nước Chúa sẽ đến, chúng ta tin như vậy. Chúng ta vui vì niềm tin đó.

17.

Chịu đau đớn đời này để được cứu khỏi nguy cơ sa hỏa ngục đời sau, đó là một ơn Chúa thương ban.

18.

Chén đắng Chúa dành cho các con bé mọn của Chúa sẽ nhỏ bé thôi, nhưng vẫn là đau đớn. Đau đớn ấy sẽ thanh luyện, công tác vào công trình cứu độ.

19.

Trong đau đớn, chúng ta phó thác mình trọn vẹn cho Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót.

Trong đau đớn, chúng ta cũng sẵn sàng chịu khổ thay cho người khác, luôn tìm cách bớt khổ đau cho anh chị em chúng ta, cho đồng bào chúng ta, chúng ta nhất định không xúc phạm đến ai.

20.

Biết đâu chính những cầu mong chân thành trên đây đang được Chúa thương chấp nhận. Chúa chỉ cần thiện chí đó, để đẩy lùi suy thoái đạo đức.

Xin cảm tạ Chúa.

Xin ca ngợi Chúa.

Long Xuyên, ngày 28.12.2018