Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

CHÌM SÂU VÀO CUỘC GẶP GỠ THÂN MẬT
VỚI CHÚA GIÊSU

 

1.

Cái chết càng ngày càng tới gần tôi, thì tôi càng ngày càng chìm sâu vào cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã đến tìm tôi. Tôi đã được gặp Chúa. Tôi đã thấy Chúa. Tôi đã cầm tay Chúa. Tôi đã cùng bước đi với Chúa.

2.

Chúa Giêsu, mà tôi đã được gặp, vừa là Thiên Chúa vừa là người. Ngài là Ngôi Lời nhập thể. Tôi cảm nhận Ngài là tình yêu thương xót, vì Ngài tha thứ, vì Ngài đền tội thay cho tôi, vì Ngài chia sẻ sự sống của Ngài cho tôi.

Cảm nhận đó của tôi đã được bồi dưỡng để thêm mạnh, nhờ nhiều biến cố đời tôi.

3.

Trong những biến cố loại đó, tôi phải nhắc đến những tiếp cận của tôi với các Đức Giáo Hoàng gần đây.

Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm gương cho tôi về sự chìm sâu vào sự gặp gỡ Chúa Kitô. Bất cứ gặp ngài ở đâu, tôi cũng thấy ngài chìm sâu vào sự gặp gỡ Chúa Giêsu.

Đức thánh Cha Bênêđictô XVI, khi còn là Hồng Y, đã nói với tôi nhiều lần về sự cần thiết phải gặp gỡ Chúa Giêsu một cách riêng tư, sống động và tha thiết.

Đức thánh Cha Phanxicô qua giáo huấn của ngài, luôn thúc đẩy tôi sống thân mật với Chúa Giêsu.

Chìm sâu vào sự gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu, đó là thao thức hằng ngày, hằng giờ, hằng phút của tôi. Đó là một ơn trọng đại Chúa ban cho tôi, mà tôi phải cảm tạ Chúa.

4.

Ngoài các Đức Giáo Hoàng, thì có rất nhiều tín hữu bình thường cũng đã nhắc bảo tôi là sự tôi coi việc chìm sâu vào cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu, chính là điều có sức phục vụ họ một cách tốt nhất trong thời buổi này.

5.

Nhiều người ngoài công giáo cũng tỏ vẻ ngán ngẩm và chán chường, thất vọng, khi thấy các môn đệ Chúa không đáp ứng khát vọng thầm kín của họ về đời sống tâm linh, trong đó có sự khát khao gặp được một Đấng thiêng liêng yêu thương họ, xót thương họ.

Kinh nghiệm đó đã thúc đẩy tôi một cách mạnh mẽ hãy coi việc chìm sâu vào cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu, để đời sống của tôi có được niềm vui và hy vọng.

6.

Thêm vào đó, rất nhiều lần, tôi cũng đã liên hệ với những người đã chết, đang ở trong cõi sống bên kia, thì tất cả đều khuyên tôi:

Sống khôn là biết chìm sâu vào cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu. Bởi vì, khi vừa chết là gặp ngay Đức Kitô. Nếu ai sống mà đã chìm sâu vào cuộc gặp gỡ thân mật với Ngài, thì Ngài sẽ đón nhận họ ngay vào cõi phúc được ở bên Ngài đời đời.

7.

Do vậy, mà tôi coi việc chìm sâu vào cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu là một chọn lựa tôi sẽ thực hiện hết mình.

Chọn lựa đó của tôi là một ơn Chúa ban, tôi phải tỉnh thức phấn đấu hết mình để cộng tác với ơn trọng đại đó.

8.

Nói về sự chìm sâu vào cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu, tôi xin nói lên sự thực này:

Sự chìm sâu vào vào cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu đã đem lại cho tôi nhiều an ủi, nhiều niềm vui, nhưng cũng đã đem lại cho tôi nhiều đau đớn do chính Chúa Giêsu chia sẻ cho.

9.

Chúa Giêsu đã chịu rất nhiều đau đớn, nhất là tại vườn Cây Dầu, trên đường vác thập giá, và lúc bị treo trên thập giá.

Những đau đớn ấy được Chúa Giêsu chia sẻ cho tôi một phần rất nhỏ. Tôi cảm thấy đau đớn xác hồn, có lúc như không sao chịu nổi.

10.

Đến một lúc, tôi được Chúa Giêsu chia sẻ cho tâm tình phó thác của Ngài, tôi nói: “Cha ơi, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).

11.

Thế là tôi hiểu: Càng chìm sâu vào sự gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu, tôi càng được Ngài chia sẻ cho những niềm vui, mà cũng nhiều đau đớn. Nhờ vậy, tôi hiểu rằng: Được Chúa yêu thương và yêu thương như Chúa yêu thương luôn có thánh giá.

12.

Niềm vui và đau khổ chen lẫn vào nhau trong đời sống một cách khó lường, chứ không như chúng ta sắp xếp. Do vậy, mà cần phải khiêm nhường xin ơn phó thác, một thứ phó thác đặc biệt đẹp ý Chúa.

13.

Riêng tôi, được chìm sâu vào cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu và được Ngài chia sẻ niềm vui và đau khổ, tôi luôn coi mình là rất bé nhỏ, lúc nào cũng như phải bắt đầu lại, bởi vì tôi quá yếu đuối, nhất là lúc nào cũng cần Mẹ Maria ở bên mình.

14.

Tới đây, tôi nhận ra sự chìm sâu vào cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu là một quà tặng vô cùng quí giá do Chúa ban cho, mà tôi xin cảm tạ Chúa hết lòng và mãi mãi.

15.

Tình hình hiện nay đang chuyển biến một cách phức tạp và nguy hiểm. Các môn đệ Chúa hãy tỉnh thức, để gặp gỡ Chúa Giêsu với lời cầu: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn”.

16.

Gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta mới thấy sự chúng ta cộng tác với Chúa trong việc cứu rỗi các linh hồn là một trách nhiệm quan trọng Chúa trao cho mỗi tín hữu, không trừ ai. Xin hãy xét mình về trách nhiệm đó.

Long Xuyên, ngày 30.10.2018