Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Một Liên Hệ Mật Thiết

Nếu để ý một chút, chúng ta dễ thấy điều này: Noel nào cũng vậy, số người thăm hang đá bao giờ cũng đông hơn số người dự thánh lễ. Người ta coi hang đá. Người ta nói về hang đá. Người ta hỏi về hang đá. Từ những câu hỏi tầm thường tò mò, đến những câu hỏi sâu xa nghiêm túc. Người ta hỏi nhau. Còn hang đá thì không nói gì. Nhưng chính hang đá lại trở thành một câu hỏi âm thầm, nhưng quan trọng, nhỏ nhẹ mà ray rứt, một câu hỏi cho hết mọi người. Câu hỏi đó là: “Người có nhận ra mối liên hệ của người với Chúa Giáng Sinh trong hang đá không?”.

Anh chị em thân mến,

Nếu suy nghĩ kỹ, ta sẽ thấy rằng: Mọi người đều có liên hệ đến Chúa Giáng Sinh trong hang đá. Ðó là một liên hệ khách quan, có thực một liên hệ mật thiết, một liên hệ ảnh hưởng đến số phận đời đời.

Thực vậy, Hài Nhi nằm trong hang đá, chính là Con Thiên Chúa: “Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Ðức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành”. Chính Ngài là Chúa vũ trụ, Chúa của loài người. Tự muôn thuở đã có Ngài.

Qua bao ngàn năm, Ngài đã dùng các tiên tri loan báo việc Ngài xuống thế. Khi tới gần thời gian đã định, Ngài sai Thiên Thần đến với trinh nữ Maria, để cho trinh nữ biết tin trinh nữ được chọn làm Mẹ Ngài. Việc Ngài xuống thế không phải là chuyện bất ngờ.

Ngài giáng sinh, có nghĩa là Ngài từ trời sinh xuống trần gian. Ngài giáng sinh, vì Ngài muốn. Ðể làm gì? Tất cả lý do được diễn tả trong một câu của kinh Tin Kính: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi Người đã từ trời xuống thế”.

Ngài xuống thế, không phải vì Ngài, nhưng vì loài người chúng tôi. “Vì loài người chúng tôi” là thế nào? Thưa là Ngài đến không phải chỉ để thăm viếng chúng tôi, mà cốt là để cứu rỗi chúng tôi. Ngài đến vì mục đích cứu chuộc. Ngài đến với tư cách Ðấng Cứu Thế. Cứu mọi người thiện chí. Cứu những ai muốn được Ngài cứu.

Thành thật mà nói thì đã là người, ai cũng cần được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi những bất ổn nội tâm, khỏi những tình trạng suy thoái nhân phẩm. Ðã là người, thì ai cũng cần được vun tưới cuộc sống an ổn, ngay chính, công bình, trong sạch và yêu thương nhất là cần tránh được hỏa ngục, được vào thiên đàng hạnh phúc vô biên.

Chúa Giáng Sinh đến, để giúp con người những chuyện đó. Chỉ có Ngài giúp được, vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng và đầy tình thương xót.

Như thế, rõ ràng con người phải cần đến Ngài, chứ không phải Ngài cần đến con người. Và cũng rõ ràng, Ngài đến không gây mất mát gì cho ai. Trái lại, Ngài đến là để cho thêm, cho con người được tốt hơn, cho đời người được đẹp hơn, cho kiếp người được hạnh phúc hơn, cho tình yêu đối với quê hương dân tộc được trong sáng và mạnh mẽ hơn. Ngài đến để nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa để mọi người cùng có một Cha chung trên trời, nhờ đó, tình huynh đệ đoàn kết cùng có ý nghĩa sâu sắc đậm đà.

Ðến đây, ta có thể nhận ra mối liên hệ của ta với Chúa Giáng Sinh trong hang đá. Khi đã nhận ra, ta mới thấy Chúa Giáng Sinh là một món quà vô giá, một ân huệ quí báu, một hy vọng lớn lao, một niềm vui cao cả. Ai biết đón nhận ngài thì được lợi ích muôn vàn. Ai không đón nhận Ngài thì mất đi một dịp may.

Ðã hẳn, mọi người đều có tự do để không tin Ngài. Nhưng lỡ Ngài có thực thì sao? Mọi người đều có tự do để chối từ Ngài. Nhưng lỡ Ngài là Ðấng nắm quyền xét xử mọi người sau này thì sao? Mọi người đều có tự do để coi thường Ngài. Nhưng lỡ thời gian Ngài đợi chờ ta sắp hết thì sao?

Tốt hơn, ta nên chọn phần chắc. Phần chắc đó là vững tin vào Ngài, khiêm tốn tìm gặp Ngài, chăm chú lắng nghe Ngài, quảng đại sống theo lời Ngài. Chính hôm nay, hãy biết để ý tới Ngài với tình mến, với lời cầu nguyện, với những việc lành cho anh chị em đồng bào, với những việc tốt làm cho Quê Hương Tổ Quốc.

Giờ đây, chúng ta hướng về Ngài, đơn sơ và hiên ngang tuyên xưng mối liên hệ của ta với Ngài, một mối liên hệ thiêng liêng cao cả mà ta tin, mà ta kính với tất cả trái tim, với tất cả trí khôn, với tất cả tâm hồn đầy niềm tin kính. Amen.

Lễ Giáng Sinh, Long Xuyên ngày 24/12/1979