Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Trách Nhiệm Linh Mục

Trong lễ hôm nay, số linh mục đồng tế đông khác thường. Nhưng đây chỉ là con số tượng trưng khiêm tốn. Chứ đúng ra, số linh mục đồng tế hôm nay phải đông gấp ba bốn lần, nghĩa là phải có đủ tất cả các linh mục trong địa phận. Bởi vì theo truyền thống ngàn đời của Giáo Hội, lễ Truyền Dầu muốn nói lên lễ hiệp thông khắng khít qua toàn thể hàng linh mục với nhau, và với Ðức Giám Mục địa phận của mình. Nói lên mối hiệp thông đó bằng sự: Tất cả các linh mục địa phận cùng với Ðức Giám Mục làm chung một thánh lễ kỷ niệm việc Chúa lập bí tích Truyền Chức, bằng sự cùng nhau làm phép các thứ dầu sẽ dùng trong một số nghi thức tôn giáo, bằng sự cùng nhau nhắc nhớ ơn Chúa gọi mình và những cam kết của mình ngày thụ phong linh mục.

Giờ đây, trong giây phút kỷ niệm ngày trọng đại các linh mục được gặp nhau, gặp giáo dân, gặp Chúa. Anh em linh mục chúng tôi thực sự lo âu về trách nhiệm linh mục của mình trong hoàn cảnh hôm nay.

 Trách nhiệm thứ nhất: Là trách nhiệm phục vụ các nhu cầu tôn giáo của đồng bào tin Chúa và cần tìm về với Chúa

Nhu cầu tôn giáo là nhu cầu thiêng liêng thuộc tinh thần, thuộc tâm linh, như chân lý, như tình thương, như lương tâm, không thể giảm lược vào vài ba lễ nghi bề ngoài. Nhu cầu tôn giáo là nhu cầu thường xuyên, như một nếp sống, như một lương thực hằng ngày, chứ không phải chỉ là việc của ngày Chúa Nhật và đôi ba ngày khác trong năm. Nhu cầu tôn giáo là những nhu cầu chỉ có thể được giải quyết thỏa đáng do những người chuyên môn, có quyền chức do Thiên Chúa và Giáo Hội trao ban. Những nhu cầu tôn giáo như thế hiện nay không bớt đi, mà càng ngày càng tăng thêm. Vì số linh mục thì ít, số đồng bào thì đông, tâm hồn con người càng ngày càng đói khát chân lý thực, tình thương thực và hạnh phúc thực, xứng với phẩm giá con người.

 Ngoài trách nhiệm đáp ứng nhu cầu tôn giáo, chúng tôi cũng rất lo cho trách nhiệm thứ hai của mình, là trách nhiệm hiện diện giữa thế giới hôm nay như một dấu chỉ của Tin Mừng Cứu Ðộ

Tin Mừng là một món quà hết sức bổ ích cho bất cứ ai mang số phận sống, rồi sẽ chết. Tin mừng bổ ích đó, linh mục mang theo, với sự hiện diện của mình. Dù làm lễ trong nhà thờ, dù lao động ở vườn ruộng, dù trên xe dưới đò, dù nói hay thinh lặng, dù dưới bộ áo nào. Sự có mặt của linh mục vẫn là một dấu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, vẫn là một dấu chỉ về thế giới bên kia. Nếu được khen hay bị chê, nếu được hiểu đúng hay bị hiểu lầm, dấu chỉ linh mục vẫn phải luôn luôn là dấu chỉ của Tin mừng Cứu Ðộ, dấu chỉ âm thầm nhưng bất khuất.

 Cùng với những trách nhiệm trên, anh em linh mục chúng tôi cũng rất lo cho trách nhiệm thứ ba của mình, đó là trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, không những bằng những đóng góp tinh thần, vật chất như bất cứ ai, nhưng nhất là bằng khả năng chuyên môn của mình, như huấn luyện lương tâm tín hữu được biết ăn ngay ở lành, biết sống hòa hợp đoàn kết, biết tuân thủ luật pháp, tôn trọng trật tự xã hội và an ninh chính trị.

Anh chị em thân mến,

Ba trách nhiệm vừa kể trên đây là những thánh giá vinh quang, những vinh quang mang thánh giá. Chúng tôi biết mình yếu đuối, bất toàn, hằng ngày hết sức cố gắng, nhưng hằng ngày vẫn mong chờ sự nâng đỡ của cộng đoàn giáo dân. Linh mục là của giáo dân. Giáo dân là của linh mục. Linh mục và giáo dân cùng làm nên một Giáo Hội. Tất cả đều qui hướng về một Thiên Chúa.

Giờ đây, qui hướng về Ngài, với tất cả niềm tin, cậy trông, phó thác. Chúng ta lại một lần nữa làm mới lại ý chí phục vụ của ta, nhân danh Chúa, trong tay Chúa và chỉ vì Chúa. Amen.

Lễ Truyền Dầu, Rạch Giá ngày 17/3/1980