Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Hãy Yêu Thương Nhau

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trối lại một điều, một điều Ngài cho là quan trọng nhất trong đạo Ngài, đó là: “Hãy yêu thương nhau”. Chúa nói: “Cha ban cho các con một điều luật mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Cha thương yêu các con thế nào, các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy” (Ga 14-34).

Lời trối đó, tôi xin ân cần nhắc lại hôm nay, trong lễ tưởng niệm này.

Anh chị em thân mến,

Xin hãy yêu thương nhau, vì đó là đặc điểm sống động của môn đệ Chúa. Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là môn đệ Cha, là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13-35).

Xin hãy yêu thương nhau, vì đó là điều kiện, để thực thi mến Chúa. Chúa dạy: “Nếu khi nào con dâng của lễ trên bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em nào bất bình với con, thì con hãy bỏ của lễ đó trước bàn thờ, và về làm hoà với người anh em trước đã, đoạn hãy trở lại dâng lễ sau” (Mt 5,23-24).

Xin hãy yêu thương nhau, bởi vì yêu thương người, cũng quan trọng như yêu mến Chúa. Chúa dạy: “Ðiều luật thứ hai, cũng giống điều luật thứ nhất, là hãy yêu thương kẻ khác như chính mình” (Mt 22,38).

Xin hãy yêu thương nhau, bởi vì đó là tiêu chuẩn, Chúa sẽ căn cứ vào đó, để phân biệt kẻ lành người dữ. Chúa đã báo trước cho biết: Ðến ngày phán xét, Chúa sẽ nói với những kẻ đã xếp bên hữu người: “Chúng con hãy lên Thiên Ðàng, bởi vì xưa Cha đói, chúng con cho ăn...”. Tất nhiên, không phải khi sống chúng con đã thấy Cha, nhưng mỗi khi chúng con làm bất cứ sự gì lành cho kẻ khác, thì Cha kể như chúng con làm cho Cha.

Xin hãy yêu thương nhau, bởi vì đó là cách giữ đạo tốt nhất. Thánh Phaolô quả quyết: “Ai yêu người là chu toàn lề luật” (Rm 13,8).

Xin hãy yêu thương nhau, Chúa diễn tả tình thương trong bí tích Thánh Thể, trong việc rửa chân cho các tông đồ, và trong sự dâng mình chịu cực hình trên thánh giá.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho con một trái tim chỉ biết yêu thương. Xin cho con một đôi tay chỉ biết phục vụ. Xin cho con một miệng lưỡi chỉ biết chúc lành. Xin cho con một đôi mắt chỉ biết trao đi sự thông cảm, sự tha thứ, sự hiền từ đơn sơ và tình thương vị tha cao cả như tình Chúa, như trái tim Chúa.

Thứ Năm tuần thánh, Long Xuyên ngày 3/4/1980