Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Hãy Khiêm Tốn

Niềm vui Giáng Sinh là niềm vui lớn. Người ta tự nhiên có khuynh hướng muốn kéo dài niềm vui đó sang những ngày sau lễ Noel. Nhưng phụng vụ đã không làm thế. Lễ hôm nay đã gợi lên hình ảnh máu đổ thịt rơi. Phúc Âm mở đầu không bằng những tin vui như hôm qua, mà bằng những lời cảnh giác nghiêm trọng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nạp chúng con cho công nghị. Họ sẽ đánh đòn chúng con trước hội đường...

Lời cảnh giác rất đúng sự thực. Tất cả 12 tông đồ đều đã bị bắt và bị hành hạ. Hầu hết đã chết tử vì đạo. Nhưng chúng ta đừng vì lời Chúa cảnh giác, và vì sự 12 tông đồ đã bị bách hại mà tạo nên thành kiến, để rồi nhìn người đời bằng đôi mắt nghi kỵ kết án, và để rồi, bất cái gì xấu cho ta, cho họ đạo đều do tại người đời. Thành thực mà nói thì không phải mọi người đều xấu. Có những người đời rất tốt. Sự người đời bách hại tông đồ, chỉ vì có chuyện xảy ra trong một nơi, một thời nào đó, chứ không phải là một quy luật tất yếu phải xảy ra mọi nơi, mọi thời.

Nhiều khi có những khốn khó, nhưng không phải do người đời, mà do chính người có đạo. Bài Sách Thánh hôm nay nói rõ điều đó. Thánh Stêphan bị bắt, bị hạch hỏi, bị ném đá chết do ai. Không phải do những người vô đạo, cũng không phải do chính quyền nghịch đạo. Nhưng là do những người có đạo, những người đồng đạo.

Chuyện thánh Stêphan đã qua rồi. Nhưng những chuyện như thánh Stêphan vẫn có thể xảy ra với nhiều hình thức.

Nghe thế, ta tự nhiên có khuynh hướng muốn nghĩ Stêphan là ta, và kẻ ném đá chính là kẻ khác. Xin đừng nghĩ vậy. Vì có thể ngược lại. Tốt hơn, ta nên khiêm tốn nhớ lời Chúa dạy ở cuối bài Phúc Âm hôm nay: “Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi”. Bền chí cầu nguyện. Bền chí cậy trông Chúa. Bền chí cố gắng trở về với Chúa. Bền chí thực thi yêu thương bác ái. “Bền chí đến cùng”, đó là điều chúng ta xin Chúa cho nhau trong thánh lễ bây giờ.

Lễ thánh Stêphanô, Ông Chưởng ngày 26/12/1979