Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Giáo Phận Long Xuyên Tròn Hai Mươi Tuổi

Nhiều người muốn lễ hôm nay được tổ chức lớn, với kèn trống, với đại diện các họ đạo gần xa khắp địa phận. Nhưng chúng tôi đã tự giới hạn. Sự đơn giản, nhiều khi cũng là một dấu chỉ thời đại, và là một vẻ đẹp cho sự bình an đạo đức. Hôm nay, nhìn lại lịch sử giáo phận Long Xuyên, tôi thấy gì?

 l/ Tôi thấy giáo phận Long Xuyên như một tuổi trẻ đang trên đường hành hương

Thực vậy, giáo phận Long Xuyên là một tuổi trẻ, không phải vì mới thành lập được 20 năm, nhưng trẻ vì sức sống đang đà triển nở. Trong 20 năm, tất nhiên, có những người khuất đi, nhưng bao nhiêu người khác đã nối bước hành hương. Tất nhiên có những kẻ ra đi, nhưng kẻ đến đông hơn gấp bội. Tất nhiên, có những người đã già, nhưng vô số trái tim vẫn còn quá trẻ, để đến với các bí tích mỗi ngày mỗi nhiều hơn, để đi vào Lời Chúa mỗi ngày mỗi sâu rộng hơn.

Giáo phận Long Xuyên là một khối tinh thần mang niềm tin, bước đi giữa dòng lịch sử thăng trầm của Ðất Nước. Ði cùng với dân tộc tìm ơn cứu độ, không phải chỉ cho mình, mà cũng cho những người thiện chí. Tôi vẫn sợ cho những Giáo Hội già nua, cằn cỗi. Tôi càng sợ cho những Giáo Hội còn trẻ mà đã quá già, nên khi nhìn mùa xuân hôm nay trong địa phận tôi hết lòng cảm tạ Thiên Chúa. Tôi cũng nhớ ơn mọi người đã góp phần lớn nhỏ, trong đó đặt biệt là Ðức Cha chánh, năm nay 20 năm Giám Mục. Bông đẹp, dù không ai nhìn, bông vẫn đẹp. Bông thơm, dù không chưng trên bàn, bông vẫn thơm. Mùa xuân tôn giáo địa phận cũng phải thế. Nó đẹp, nó thơm do đức tin thực mạnh, do đức cậy thật bền bĩ, do đức mến thực quảng đại. Ðó là căn bản, những cái khác chỉ là phụ.

 2/ Tôi thấy giáo phận Long Xuyên phản ảnh hình ảnh Chúa Kitô đơn nghèo khiêm tốn

Thực vậy, tôi ít thấy một Tòa Giám Mục đơn nghèo bé nhỏ như Tòa Giám Mục Long Xuyên. Hiện nay của cải địa phận chẳng có gì đáng kể. Nhưng tôi không buồn vì cảnh đơn nghèo đó. Ðức Hồng Y Wysinki nói: “Tôi thực sự sung sướng vì Giáo Hội ở nước tôi bây giờ không còn chút gì là giàu sang quyền lực”. Ðức Hồng Y Koenig cũng nói: “Giàu sang và quyền lực không làm cho Giáo Hội lành mạnh”. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nên khi Chúa để cho địa phận một hoàn cảnh khiêm tốn, tôi đón nhận như một ân huệ. Công đồng Vatican II cũng đã nói: “Giáo Hội không được thiết lập để tranh giành ảnh hưởng với ai. Trái lại, Giáo Hội muốn sống phản ánh khuôn mặt Chúa Giêsu khó nghèo, khiêm tốn, để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại”. Như thế, địa phận Long Xuyên đang đi đúng đường. Chính vì đơn nghèo mà có thể trở nên phong phú, là được thanh lọc, được trở thành dụng cụ tốt hơn cho chương trình cứu độ. Mọi thử thách, khi đụng đến một đức tin nóng nảy, sẽ biến đức tin thành đám cháy thiêng liêng.

 3/ Tôi thấy giáo phận Long Xuyên là một chương trình

Thực tế, sức sống địa phận mạnh yếu là do mức độ thực thi một chương trình. Ðịa phận là một phần của Giáo Hội, nên chương trình của địa phận là hiệp nhất với chương trình toàn Giáo Hội. Ðịa phận gồm những người dân của Tổ Quốc, nên địa phận sống gắn bó với chương trình chung của Quê Hương dân tộc. Ðặc biệt, chúng ta là con Thiên Chúa, nên chương trình của ta là đi theo chương trình của Chúa, vâng phục Ngài, phó thác nơi Ngài, tin cậy ở Ngài. Như Ðức Mẹ và với Ðức Mẹ. Chẳng có ai có kinh nghiệm về tương lai. Nhưng ta tin, Ðấng làm chủ tương lai, sẽ đưa ta tới một cuộc sống an bình siêu việt trong tình yêu Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến,

Ðịa phận Long Xuyên đang thu gọn trong nhà thờ này. Chúa ngự giữa chúng ta. Chúng ta nhìn Ngài. Chúng ta xin Ngài tiếp tục đưa giáo phận trên đường hành hương, luôn bền vững hiệp nhất như một chương trình, luôn chiếu giãi được ơn cứu độ của Chúa Kitô qua con đường đơn nghèo khiêm tốn. Xin cho địa phận Long Xuyên được ngày càng được kiện toàn, trong việc trở thành một cộng đoàn đức tin, trong việc trở thành một cộng đoàn bác ái, trong việc trở thành một cộng đoàn hy vọng, để phục vụ Thiên Chúa, để phục vụ Quê Hương. Amen.

Kỷ Niệm 20 năm thành lập giáo phận, Long Xuyên ngày 19/02/1981