Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 7 - 2006-
 GIEO TRỒNG LỜI CHÚA (Thao Thức 7) -2006-
  -2007-
 

Nói chuyện với
Cựu chủng sinh Long Xuyên

Cha rất cảm ơn chúng con đã đến thăm Cha. Cuộc viếng thăm đầy tình hiếu thảo này là một món quà quý giá, Chúa gởi cho Cha. Cha xin tạ ơn Chúa giàu lòng thương xót.

Giờ phút như thế này thực hiếm hoi. Cha muốn dùng, để chia sẻ tâm sự của Cha, với hy vọng nó sẽ là một gợi ý cho đời sống đạo của chúng con.

 I. Nội dung tâm sự là những cảm nghiệm sống động của Cha, lúc tuổi vừa già vừa mang thêm bệnh.

Cảm nghiệm thứ nhất là thấy mình càng ngày càng đi xuống. Sức khoẻ xuống, nghị lực xuống, khả năng làm việc xuống.

Cảm nghiệm thứ hai là thấy mình càng ngày càng trở nên túng nghèo. Nghèo về đạo đức, nghèo về chí khí, nghèo về kiến thức, nghèo về kinh nghiệm.

Cảm nghiệm thứ ba là thấy mình càng ngày càng tạo ra cho mình một sự xa cách. Xa xách cảnh ồn ào vui nhộn, xa xách những hình thức lễ nghi, xa cách những đám đông quá hiếu động.

Cha hiểu Chúa đang dùng những thực tế trên đây với nhiều cách khác để thanh luyện Cha.

 II. Trong tình trạng thanh luyện này, Chúa đã đồng hành với Cha thế nào?

Thưa Người đồng hành bằng sự nhắc nhở Cha hãy cầu nguyện nhiều hơn, hãy dâng hy sinh nhiều hơn, hãy tu thân nhiều hơn. Thêm vào đó, Người đồng hành bằng sự Người gởi đến cho Cha những nâng đỡ quý báu. Nâng đỡ quý nhất là những tấm lòng yêu thương quảng đại, tế nhị, chân thành.

 III. Những cảm nghiệm trên đây của Cha đưa Cha nhìn vào Hội Thánh và Ðất Nước.

Cha thấy trong Hội Thánh và Ðất Nước cũng đang có

vô số cảnh đi xuống,

vô số cảnh túng nghèo,

vô số cảnh xa cách.

Hãy nhìn sâu vào thực tế đó, để biết cầu nguyện hơn, dấn thân hơn và yêu thương hơn để nâng đỡ nhiều hơn những người đang sống xung quanh ta.

Hy vọng chia sẻ trên đây là một gợi ý để chúng ta biết sống đạo trong thời buổi này.

Một lần nữa, xin cảm ơn chúng con. Xin chúng con tiếp tục cầu nguyện cho Cha.

Long Xuyên, ngày 16 tháng 7 năm 2006