Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 7 - 2006-
 GIEO TRỒNG LỜI CHÚA (Thao Thức 7) -2006-
  -2007-
 

Phát biểu của
Giám Mục Bùi Tuần

Trước hết, tôi xin thân ái cảm ơn Ðức Cha Trần Xuân Tiếu. Ngài đã có sáng kiến đưa vào cuộc gặp gỡ thân mật dịp Noel này nhiều ý nghĩa tốt đẹp đạo đời.

Cùng với Ngài, tôi xin cảm ơn và chúc mừng Quý vị Ðại diện chính quyền các cấp trong giáo phận Long Xuyên.

Nhân dịp này, tôi xin phép chia sẻ vắn gọn suy nghĩ của tôi về 02 Huân Chương, mà Cụ Chủ Tịch Nước đã trao tặng cho hai chức sắc giáo phận Long Xuyên, trong đó một vị đã qua đời.

Ðại đoàn kết dân tộc, mà 02 Huân chương này tôn vinh là một giá trị rất quý giá.

Tôi thiết nghĩ: Ðại đoàn kết dân tộc ghi trên 02 Huân chương này là công trình không phải của riêng chúng tôi. Nhưng đây là của chung bao người tại địa phương chúng ta, gồm cả Ðời cả Ðạo, thuộc các tôn giáo bạn và trong các giới đồng bào.

Chúng ta, dù mỗi người có cái tâm và cái tầm khác nhau. Nhưng vì công ích, chúng ta đã cùng nhau đồng hành với dân tộc nhất là trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Riêng hai tấm Huân chương này còn âm thầm ghi nhận nhiều phấn đấu tế nhị của không ít người công giáo. Họ vừa ý thức và vừa kinh nghiệm: việc sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc không phải luôn dễ dàng. Nhưng, nhờ ơn Chúa, hiệu quả đã rất tốt: Tình hình xã hội được ổn định, Ðạo được phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu.

Tôi hy vọng: Hai Huân chương này không phải chỉ là dấu ấn của một quá khứ tốt đẹp, mà còn là một kêu gọi hướng về tương lai có nhiều cơ may và nhiều thách đố mới. Tương lai này sẽ phát triển tốt, nếu được lãnh đạo bởi những bản lãnh sáng suốt, giàu tính Ðại đoàn kết dân tộc.

Sau cùng, tôi xin Quý vị chính quyền An Giang làm ơn kính chuyển tới Cụ Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, lời tôi cảm ơn trân trọng và lời chúc mừng dịp lễ Noel và năm mới, với những tình cảm thân thiết nhất của tôi.

Toà Giám Mục Long Xuyên, ngày 21 tháng 12 năm 2006